SAS CI Marketing Roadshow 2012 – Efektivní cesta k získání Vašeho zákazníka

Praha, Česká republika  (2. října 2012)  – 12. září 2012 se v hotelu Holiday Inn na pražském Vyšehradě konala první z řady specializovaných Roadshow společnosti SAS – Customer Intelligence (CI)  Roadshow. (TZ)

Více než stovka marketingových specialistů měla možnost shlédnout prezentace firem, které s pojmem Customer Intelligence úspěšně operují v praxi. Sdílení zkušeností v oblastech poznávání zákazníků, jejich segmentace a také efektivní oslovení společně se začleněním nových trendů, jako jsou sociální sítě a jejich analýza – to bylo cílem CI Roadshow, na kterou v říjnu navážou další specializované konference Risk Management (4. října 2012) a Information Management Roadshow (17. října 2012).

Víte-li, co zákazník chce, můžete mu to nabídnout

Tomáš Eder z Raiffeisenbank hovořil o tom, jak vybudovat CRM jako prodejní kanál

Jan Medřický, generální ředitel SAS Česká republika představuje koncept odborných setkání SAS Roadshow

Setkáním marketingových specialistů provázel nezávislý konzultant Tomáš Poucha, který si na úvod pohrál s myšlenkou, jaký by byl náš život bez dat. Rychlými logickými kroky se dostal k nutnosti firem hýčkat nejen své zákazníky, ale především data, která o zákaznících prozradí nejvíce.

A to už byl jen krůček k analytickému přístupu k datům, dolování dat, tvorbě strategických vizí a také k prediktivní analytice, která umožňuje najít správnou cestu ke správným zákazníkům ve správný čas.  Radek Hrachovec hovořil o Permission Marketingu coby vyšším stupni věrnostních programů: „Je dobré poznat vyspělé technologie a jejich možnosti včas, protože vám umožní reagovat v reálném čase.“

Filip Trojan ze společnosti Deloitte Czech Republic se zabýval modelováním poptávky a určením optimální ceny z analytického pohledu.Tomáš Jindříšek z Dark Side hovořil o digitální komunikaci a nových trendech, které ve vztahuk zákazníkům není možné opomíjet, protože představují nové možnosti v oslovování a získávání zákazníků. Úspěch rovněž sklidila přednáška o analýze sociálních sítí a Smart Profilingu Petra Táborského z Telefónica Czech Republic, na kterou navázal Igor Rolínek z České podnikatelské pojišťovny s praktickou ukázkou toho, jak Direct Marketing díky sofistikovaným nástrojům Customer Intelligence funguje v praxi. Praktickou přednáškou zakončili CI Roadshow Petr Máša z Partners Financial Services a Tomáš Eder z Raiffeisenbank. „Díky nástrojům Customer Intelligence máme vybudovaný bližší vztah s klientem, než kdy předtím v historii,“ řekl Igor Rolínek z ČPP a dodal:

„A díky automatizaci, kterou nám CI přineslo, máme daleko více času pro rozvoj dalších komunikačních kanálů, vymýšlení strategií a nových kampaní.“

Risk Management Roadshow už 4. října

Přední odborníci vás seznámí s tím, jak cestou Collections klienty nejen neodehnat, ale dokonce z nich udělat ty nejloajálnější zákazníky. O pokročilých nástrojích a technologiích na vyšetřování podvodů bude hovořit paní Maya Mašková z pojišťovny Allianz. Filippo Casertano ze společnosti Enel se bude zabývat řízením komoditního rizika při nákupu energií. Objasněny budou předpokládané dopady implementace Solvency II a Basel III do každodenního života finančních institucí. Cílem této specializované Roadshow je ukázat, že rozhodování v reálném čase integrující v sobě řízení rizik, schvalování, detekci podvodu, vymáhání a zároveň podporu prodeje, pre-scoring a produktové modely nemusí být jenom snem.

Information Management Roadshow už 17. října

Ústředními tématy Roadshow budou aktuální trendy a výzvy v oboru, dále Big Data a nové paradigma zpracování a využití informací či konkrétní zkušenosti se zaváděním Data Governance. Dozvíte se přímo z praxe, jak se dnes buduje datový sklad a také jaké jsou aktuální požadavky a možnosti v oblasti správy klíčových podnikových dat (Master Data Management).

Více informací o SAS Roadshow, včetně odborného programu a možnosti registrace najdete
na: http://www.sas.com/cz/roadshow

Hlavním partnerem odborných SAS Roadshow konferencí je společnost Deloitte Česká republika, technologickým partnerem je společnost Unicorn Systems a sponzorem společnost ASUS.

Mediálními partnery konferencí SAS Roadshow jsou časopisy Euro, Bankovnictví, Finanční management, Strategie, Právo& Byznys,  Obchod& Finance a Direkt.

O společnosti SAS

Společnost SAS Institute je celosvětovým předním dodavatelem řešení a služeb pro Business Analytics, Business Intelligence a Big Data. Jedná se o největší soukromě vlastněnou softwarovou společnost na světě, její stabilita a síla jsou podloženy trvalým nárůstem výnosů od založení v roce 1976, tedy po dobu více než 35 let. Přes 20 % z obratu společnosti investuje SAS každoročně do výzkumu a vývoje produktů. Výsledkem jsou moderní a inovativní řešení, která pomáhají celosvětově více jak 60 000 společnostem zlepšit výkon a vytvářet větší hodnotu díky realizaci lepších a rychlejších rozhodnutí. SAS dává zákazníkům THE POWER TO KNOW ®. V České republice vstoupila společnost SAS na trh v roce 1999. SAS Institute ČR se sídlem v Praze zaměstnává 50 lidí
a pracuje pro více než 70 zákazníků, především z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikací, služeb a veřejné správy. Mezi klienty patří například T-Mobile, Telefonica O2, Česká pojišťovna, Česká spořitelna, Komerční banka, Raiffeisenbank a řada dalších.