ČTÚ podal trestní oznámení na společnost zasílající nevyžádané placené prémiové SMS

Praha, 5. listopadu 2012. Český telekomunikační úřad podal v minulých dnech trestní oznámení na společnost DIMOCO Czech s.r.o. Na uvedenou firmu si stěžují desítky spotřebitelů, kteří od ní obdrželi nevyžádané Premium SMS zpoplatňované okamžikem přijetí. Placené Premium SMS se sice běžně využívají k úhradě různých druhů služeb, ovšem pouze těch, které jsou účastníky předem objednány. Stěžovatelé však namítají, že tak vědomě neučinili. ČTÚ se na orgány činné v trestním řízení obrátil proto, že se na základě zjištěných okolností domnívá, že ze strany společnosti DIMOCO Czech jde o podvodné jednání. (TZ)

Sám ČTÚ není podle zákona č. 127/2005 Sb. oprávněn stížnosti spotřebitelů řešit, protože se jedná o službu nabízející obsah a nikoliv o šíření, tedy o službu elektronických komunikací. Postiženým proto doporučuje obracet se s reklamací na poskytovatele služby obsahu a v případě sporu na soud. Kromě toho mohou dát podnět k zahájení správního řízení na Českou obchodní inspekci, popř. podnět na Policii ČR pro podezření z páchání trestné činnosti.

ČTÚ zároveň vyzval Asociaci provozovatelů mobilních sítí (APMS) o neprodlené přijetí účinných opatření vůči společnosti DIMOCO Czech, která podle jeho názoru porušuje i asociační Obecná pravidla pro poskytování služeb prostřednictvím Premium SMS a Premium MMS. Na Asociaci se obrátil proto, že má v gesci správu kódů pro výše uvedené SMS zprávy. Přiděluje je tzv. primárním administrátorům, jimiž jsou stávající mobilní operátoři. Ti pak mohou pronajímat tyto krátké kódy dále – buď agregátorům služeb obsahu, nebo přímo poskytovatelům služeb obsahu. ČTÚ současně vyjádřil přesvědčení, že Asociace v celé věci zjedná rychle a efektivně pořádek.

ČTÚ upozorňuje spotřebitele, že detailní informace o poskytování služeb prostřednictvím Premium SMS a Premium MMS je možno najít na webových stránkách www.apms.cz, kde je zveřejněn Kodex Premium SMS.