Vyjádření AHP k pořadu TV Prima – Krimi Plus z 28. 11. 2012

Ve středu 28. listopadu odvysílala stanice Prima Family v rámci pořadu Krimi Plus reportáž věnovanou případu Petra Belančíka, drogově závislého člověka, který v opilosti ubodal dva své příbuzné. Reportáž i její úvodní komentář dává tento čin do přímé souvislosti s hraním videoher obsahujících násilné scény. Asociace herního průmyslu České a Slovenské republiky se tímto ohrazuje proti nepřesnostem uvedených v reportáži a odmítá tendenční zpracování celého příspěvku. (TZ)

Reportáž v pořadu Krimi Plus (http://play.iprima.cz/all/296839/3773) konstatuje, že činy Petra Belančíka byly přímo způsobeny jeho „závislostí na násilných počítačových hrách“. Vzhledem k okolnostem celého smutného případu je takové tvrzení velmi zavádějící a podněcuje v divácích dojem, že videohry mohou podobné chování způsobit naprosto běžně, a že v této oblasti vyvstává závažný problém. Asociace herního průmyslu ČR a SR nepovažuje tato tvrzení za podložená a v reportáži naznačovanou spojitost mezi závislostí na drogách a hraním her pokládá za záměrnou manipulaci a záměnu příčin a následků.

V případě Petra Belančíka je primární diagnózou toxická psychóza, tedy duševní porucha vyvolaná užíváním psychoaktivních látek. Videohry hrály v této souvislosti, jak potvrzuje v reportáži i psycholog Slavomil Hubálek, roli pouhého spouštěče agresivního jednání. Spouštěčem přitom může být skoro jakýkoliv nejednoznačný podnět – úlek, neonová světla, a podobně. Pro psychicky zdravé jedince tedy nepředstavují videohry prakticky žádné riziko.

Asociace herního průmyslu ČR a SR zároveň opakuje, že srovnávání rizik závislosti na drogách a alkoholu se „závislostí” na videohrách není na místě. V rozhovoru pro Český rozhlas to před časem prohlásil i MUDr. Jiří Presl z Nadace pro prevenci a léčbu závislostí: „Závislost na počítačových hrách není srovnatelná jako závislost na návykových látkách. V tomto srovnání počítačové hry vycházejí s nulovým rizikem.“ (http://www.rozhlas.cz/radio_cesko/exkluzivne/_zprava/1029715)

AHP zde existuje právě proto, aby mohla být účastníkem podobných diskusí, je připravena být nápomocna svým odborným názorem tak, aby veřejnosti obdržela objektivní informace za účelem následného kvalifikovaného rozhodnutí při nákupu her.

O AHP:

Asociace herního průmyslu České a Slovenské republiky, o. s., je občanským sdružením, které sdružuje největší společnosti z řad importérů a distributorů interaktivního softwaru působící v České republice a na Slovensku. Cílem AHP je zvýšení povědomí o herním průmyslu v regionu, zefektivnění diskuse o problémech v tomto oboru zábavního průmyslu a poskytování potřebných základních informací veřejnosti a médiím.

V případě zájmu o další informace se můžete obrátit na:

Webové stránky AHP:
http://www.herniasociace.cz/