VÍTKOVICE IT SOLUTIONS odmítají obvinění za zakázky MPSV, podaly stížnost na postup Policie ČR

OSTRAVA/PRAHA 5. 3. 2013 – Společnost VÍTKOVICE IT SOLUTIONS podala prostřednictvím svých právních zástupců stížnost proti Usnesení Policie České republiky, kterým bylo zahájeno trestní stíhání jejího šéfa a dále bývalého člena představenstva za údajné porušení zákona v souvislosti s provozováním aplikací na výplatu sociálních dávek pro Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Usnesení, které se dostalo i do médií, staví především na neprověřených proklamacích předchozího dodavatele, kterým byla společnost OKsystem s.r.o. (TZ)

Výsledkem je absurdní obvinění místopředsedy představenstva VÍTKOVICE IT SOLUTIONS Vladimíra Měkoty, který v době, kdy se podle Usnesení PČR měl domlouvat s ostatními IT dodavateli MPSV, vůbec nepracoval ve skupině VÍTKOVICE MACHINERY GROUP.  Do konce března 2011 byl zaměstnán na České poště a od dubna 2011 byl OSVČ v oblasti poradenství. Místopředsedou představenstva VÍTKOVICE IT SOLUTIONS je až od poloviny prosince 2011. Tyto informace jsou ověřitelné z veřejných zdrojů.

„Kategoricky odmítám tvrzení, že jsem s kýmkoli jednal s úmyslem uzavřít dohodu narušující hospodářskou soutěž. Nikdy jsem se neúčastnil žádného jednání, jehož předmětem by byla dohoda o obcházení zákona a ani o takových jednáních nemám informace,“ uvedl místopředseda představenstva VÍTKOVICE IT SOLUTIONS Vladimír Měkota.

Vedení společností vidí za obviněními především vyostřený konkurenční boj. Řada tvrzení, která se objevují i v úředních dokumentech, je nepravdivých. Společnost VÍTKOVICE IT SOLUTIONS už v minulých dnech upozornila, že společnosti STUDENT AGENCY s.r.o., a OKsystem s.r.o., uvedly například v omyl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Tvrdily mimo jiné, že subdodavatelem společnosti Fujitsu Technology  Solutions s.r.o. byla také společnost iDTAX Česká republika s.r.o., což není pravda.

Společnost iDTAX je součástí skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP, nikdy však nebyla v subdodavatelském řetězci.

O vítkovické IT firmě se od počátku diskusí o tendru na systém výplaty sociálních dávek objevují zjevně nepravdivá tvrzení. Opakovaně především zprávy o personálním napojení na někdejšího náměstka ministra Vladimíra Šišku. „Původní majitelé Vladimír Šiška a Jaromír Drábek ale pouze dříve vlastnili firmu iDTAX, kterou později koupily VÍTKOVICE, a.s. Firma měla za úkol poskytovat služby dovnitř strojírenské skupiny a dále pro evidenci a marketingové systémy privátních firem. Žádné toky financí ze zakázky pro Fujitsu k ní ani do ní nevedly,“ upozornil V. Měkota. Firma se bude bránit právní cestou.

Další tvrzení se objevovala ve vztahu k údajně neprůhledné struktuře vlastníků VÍTKOVICE IT SOLUTIONS. Tato společnost má však akcie v listinné podobě na jméno a jejím majoritním akcionářem je společnost VÍTKOVICE, a.s. Většinovým vlastníkem společnosti je Jan Světlík. Jeho podíly v klíčových společnostech skupiny (VÍTKOVICE HOLDING a VTK GROUP) se medializují od roku 2005. Menšinovými akcionáři VÍTKOVIC jsou vlastníci z kupónové privatizace evidovaní u Centrálního depozitáře cenných papírů, což je dcera Burzy cenných papírů Praha, a menšinový podíl drží i skupina KKCG Industry.