Konica Minolta se soustředí na segment síťových společností

Praha, 25. září 2013 – Konica Minolta nabízí síťovým společnostem možnost snížení tiskových nákladů až o 20 %. Kromě finanční úspory garantuje zákazníkům také stejnou úroveň služeb ve všech pobočkách, modernizaci a optimalizaci tiskového prostředí nebo efektivní správu a pohotový servis všech zařízení. Konica Minolta tím reaguje na sílící poptávku ze strany mateřských organizací síťových společností. (TZ)

„Mezi nejčastější požadavky tohoto segmentu patří centralizace tisku, jednotná úroveň služeb pro všechny filiálky, finanční a technická flexibilita a provoz zajištěný kmenovými zaměstnanci dodavatele. Konica Minolta disponuje nejširší sítí vlastních techniků v České republice. Především díky tomu můžeme tato přání zákazníků snadno splnit,“ řekl Michal Vyjídák, obchodní ředitel oblasti Konica Minolta Business Solutions Czech a dodal: „S nabídkou pro síťové společnosti máme již několikaleté zkušenosti. Aktuální poptávka na trhu nás motivuje k neustálému vylepšování produktů a vývoji zcela nových služeb. Samostatnou kapitolou je také zvýšený zájem zákazníků o digitalizaci či archivaci dokumentů.“

Z pohledu potřeb síťových firem zůstává klíčovým úkolem schopnost zajistit kompletní správu celého tiskového řešení se stejnou úrovní kvality pro každou jednotlivou pobočku. Přesto, že v oblasti řešení vzdálené správy tisku a strojového parku dochází v tomto segmentu k dynamickému rozvoji, zákazníci stále vyžadují možnost bezprostředního osobního kontaktu. Konica Minolta proto v posledních letech intenzivně investovala do vybudování celorepublikové servisní sítě. Dnes jako jediná na trhu nabízí kdekoli v Čechách a na Moravě osobní návštěvu u zákazníka do čtyř hodin od zavolání.

Mezi největší zákazníky Konica Minolta z oblasti síťových firem v České republice patří například energetická skupina RWE, GE Money Bank nebo prodejní řetězec Ahold. Tiskové řešení je však vhodné také pro menší, výrobně obchodní společnosti, které mají zastoupení například jen v několika krajských městech České republiky.

Vytvoření nabídky efektivního řešení vychází z komplexní analýzy tiskových nákladů všech síťových poboček. Na jejím základě Konica Minolta připraví návrh optimální centralizace tisku, jehož součástí je snížení počtu tiskových zařízení. Řešení je dále doplněno o služby, jako je zabezpečení tisku nebo systém účtování tiskových nákladů. Po schválení předloženého návrhu zákazníkem dochází k implementaci.

O společnosti Konica Minolta Holding, Inc.

Konica Minolta je zastoupena v 64 zemích celého světa. Zaměstnává celkem 35 600 zaměstnanců a její výrobky a služby můžete najít na 14 000 obchodních a servisních místech. Centrálu má v Tokiu, evropská centrála sídlí v Hannoveru a americká v Ramsey (New York). Rychlý vývoj všech technologií zajišťuje více než 26 vývojových a technických center.

O společnosti Konica Minolta Business Solutions Czech

Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r. o. je součástí celosvětové sítě a uspokojuje potřeby, které vznikají na českém trhu, a pečuje o české zákazníky. V roce 2005 a 2010 bylo české zastoupení společnosti Konica Minolta vyhlášeno nejlepším zastoupením v evropském regionu, a to především díky kvalitě zákaznických služeb. Pozici na trhu podtrhují i tržní podíly roku 2012 – Konica Minolta je v České republice číslo jedna v produkčním tisku s podílem přes 56 %. Lídrem trhu je i v prodeji barevných multifunkčních zařízení (43,6 %) a prodeji černobílých multifunkčních zařízení (35,4 %). Více informací na www.konicaminolta.cz.