Elektronická komunikace s místními a městskými úřady z jakéhokoliv zařízení

PRAHA (14. října 2013) – Každé české a moravské město – typicky obec s rozšířenou působností – může nyní umožnit svým občanům, aby ze svých tabletů a smartphonů objednávali čas jednání s úředníkem, žádali o poskytnutí informací, podávali stížnosti a žádosti, a řešili nejrůznější životní situace. To vše díky nové nabídce Software602 zahrnující připravené dynamické formuláře i nástroje pro jejich zpřístupnění z chytrých mobilních zařízení. (TZ)

Jedná se o desítky formulářů, které pokrývají dopravní agendy (přihlašování vozidel,  apod.), stavební agendy (stavební oznámení, žádosti o stavební povolení atd.) a životní prostředí (povinná hlášení majitelů lesů, žádost o povolení na domácí čistírnu atd.). Vedle toho je společnost Software602 připravena vytvářet další formuláře podle konkrétních potřeb jednotlivých úřadů.

Společnost Software602 se v této oblasti opírá o bezkonkurenční zkušenosti, protože její dynamické formuláře jsou využívány stovkami úřadů na všech úrovních veřejné správy již mnoho let. Podpora mobilních zařízení je však umožněna novým produktem Software602 FormApps Server. Jedná se o prostředí, v němž je možné provozovat chytré formuláře nebo dynamické formulářové aplikace tak, aby uživateli stačil internetový prohlížeč nebo formulářový prohlížeč Software602 Form Signer pro Android, iOS a mobilní Windows, a aby měl k dispozici i funkce, které webové formuláře zpravidla neumožňují (elektronický podpis, autorizace, práce s přílohami, ukládání částečně vyplněných formulářů apod.). Technologie nabízí také automatické přizpůsobení formulářů různým zařízením s různou velikostí obrazovek.

„Někomu dnes může připadat, že tablet je okrajové zařízení, které nemusí být podporováno.  Je ale zřejmé, že nejpozději do dvou let převládne nad notebooky a počítači, zejména mezi běžnými uživateli, kteří neprogramují ani neprovádějí analýzy. To není jen náš názor, na tom se shodují renomovaní analytici. U nově nasazovaných řešení by tedy podpora mobilních zařízení měla být řešena právě teď, nechce-li je úřad do roka měnit,“ prohlásil člen představenstva společnosti Software602 Pavel Nemrava.