Jednání se Svazem měst a obcí ke stanovení minimálního počtu poboček držitele poštovní licence

Praha, 15. listopadu 2013 – Návrh nařízení vlády připravený Českým telekomunikačním úřadem pobočky České pošty neruší. Návrh plně vychází ze znění vyhlášky o kritériích dostupnosti poštovních služeb, účinné od 1. ledna 2013. Tato vyhláška naopak brání hromadnému rušení poboček.  (TZ)

Předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák se zúčastnil na pozvání jednání předsednictva Svazu měst a obcí. Cílem účasti byla diskuze nad návrhem nařízení vlády, který připravil Český telekomunikační úřad o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb.

Český telekomunikační úřad při přípravě návrhu vycházel z platné právní úpravy a kritérií dostupnosti, které stanovuje vyhláška č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování. Na základě těchto kritérií ČTÚ vyjádřil jako minimální počet 2100 provozoven pošt.

„ČTÚ také s cílem zabránit hromadnému rušení provozoven držitelem poštovní licence stanovil v § 28 vyhlášky České poště povinnost jednat v případě plánovaných změn v síti pošt se základními územními samosprávnými celky,“ řekl předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák.

Navrhované nařízení, stejně jako již účinná vyhláška (od 1. ledna 2013), nelimituje Českou poštu v tom, aby provozovala další pobočky nad rámec těchto povinných, a to způsobem, aby byla reflektována poptávka po všech službách poskytovaných Českou poštou. Česká pošta poskytuje nad rámec základních služeb i celou řadu dalších poštovních i jiných služeb (např. výplatu důchodů či služby Poštovní spořitelny).

„Diskuze o návrhu nařízení by se měla vést směrem ke kvalitě poskytované služby a efektivitě celého systému a roli České pošty i pro rozvoj českého venkova,“ řekl na jednání předseda Rady ČTÚ Novák.

Návrh byl zaslán 1. listopadu 2013 do meziresortního připomínkového řízení. Předseda Svazu měst a obcí Ing. Dan Jiránek ujistil, že svaz své výhrady uplatní. Na základě vypořádání všech připomínek bude návrh předložen vládě k projednání.