Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 50. týdnu 2013

Praha, 13. prosince 2013 – Rada Českého telekomunikačního úřadu na svém zasedání v 50. týdnu letošního roku schválila vydání rozhodnutí o stanovení společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., podnikem s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 2 (Původ volání /originace/ ve veřejné telefonní síti v pevném místě). (TZ)

Dále Rada ČTÚ rozhodla o vydání analýzy relevantního trhu č. 3 (ukončení volání /terminace/ v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě) a analýzy trhu č. 7 (ukončení hlasového volání /terminace/ v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích) a s vydáním měsíční monitorovací zprávy ČTÚ za listopad 2013.

Rada ČTÚ také schválila změny organizačního a podpisového řádu spočívající jednak v centralizaci některých činností úřadu, ve zlepšení metodického vedení na úseku ochrany spotřebitele a ve zefektivnění procesů při provádění analýz relevantních trhů.

Podrobnosti o aktivitě regulátora naleznou zájemci v prosincové měsíční monitorovací zprávě.