Mobilní operátoři zvyšují ochranu zákazníků před zneužitím Audiotexových služeb.

Praha, 18. 12. 2013 – Prostřednictvím zvláště zpoplatněných linek již nebude možné poskytovat úvěry a další finanční služby. (TZ)

Podle nových pravidel pro provoz Audiotexových linek není již nadále dovoleno poskytovat žádné služby, které byly v minulosti podezřelé z nekalých a podvodných praktik v oblasti nabízení, zprostředkování a poskytování úvěrů a půjček.

Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS), na jejíž půdě se ve spolupráci s dalšími dotčenými subjekty změna Kodexu připravila, chce touto změnou jednoznačně vyřešit stížnosti, které poskytování této služby v minulosti provázely.

„Přistoupili jsme k řešení této problematiky velmi odpovědně a pro takto razantní zásah do našeho Kodexu jsme se rozhodli po zralé úvaze. Jednoznačně převážil názor, že prvořadým zájmem operátorů je za všech okolností bezpečnost a ochrana spotřebitelů před potenciální hrozbou zneužití jejich důvěry,“ říká prezidentka Asociace Michaela Vrbová Renčínová.

V minulosti byla podrobena silné kritice např. služba, která nabízela prostřednictvím audiotexových služeb zprostředkování úvěru. Po zavolání na běžně zpoplatněnou linku byl ovšem zákazník přesměrován na vysoce zpoplatněné číslo. Často tak pouze provolal relativně velké částky, aniž by nakonec slíbenou půjčku dostal.

„Na půdě Asociace jsme v rámci pracovní komise, která se audiotexovými službami zabývá, našli hned několik porušení Kodexu audiotexových služeb. Shodli jsme se, že je nutné komplexní řešení tohoto problému, nikoli nějaká upozornění či domluvy. Osobně jsem přesvědčena, že jsme zvolili postup, který je nejlepší, ze všech možných variant,“ dodává prezidentka APMS.

Nová úprava Kodexu navíc v některých pojmech a definicích ještě zpřísňuje podmínky pro obecné poskytování audiotexových služeb. Jde zejména o ještě preciznější pravidla, jak má být zákazník informován o ceně hovoru. Kompletní znění Kodexu audiotexových služeb naleznete na webu Asociace www.apms.cz.