Vznik sněmovního podvýboru pro informační a komunikační technologie je krok správným směrem

Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) vítá vznik Podvýboru pro ICT průmysl a eGovernment, který je nově zařazen pod Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu. (TZ)

„Je to důkaz, že si zákonodárci uvědomují důležitost tohoto odvětví a už jen tato skutečnost je pro nás velmi pozitivní. Za Asociaci mohu prohlásit, že jsme připraveni k všestranné spolupráci,“ říká prezidentka APMS Michaela Vrbová Renčínová.

ICT průmysl a eGovernment jsou oblasti, které ve vyspělém světě hrají stále větší roli, a jejich rozvoj patří mezi zásadní politická témata. Vznik Podvýboru na půdě Poslanecké sněmovny je pro trh impulsem, že nová politická reprezentace nechce rozvoj tohoto sektoru hospodářství podcenit.

„Jasně definovaný zájem státu je pro budování vyspělé informační společnosti a rozvoj digitální ekonomiky důležitý,“ dodává prezidentka APMS.