Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 8. týdnu 2014

Praha, 21. února 2014 – Rada Českého telekomunikačního úřadu se seznámila s informací o dalším postupu úřadu v případě analýz relevantních trhů č. 4 a 5 a vyslovila souhlas s navrženým postupem. S předložením do veřejné konzultace pak Rada souhlasila v případě návrhu rozhodnutí č. CEN/7/XX.2014-Y, kterým se ukládají povinnosti související s regulací cen firmám Telefónica Czech Republic, a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s. a Air Telecom a.s., jakožto podnikům s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 7 (Ukončení hlasového volání /terminace/ v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích). (TZ)

Dále Rada ČTÚ na svém zasedání v 8. týdnu přijala informaci, že z provedeného dokazování ČTÚ dospěl ke zjištění, že trojice subjektů – společnosti MAXPROGRESS, s.r.o.,  MATERNA Communications a.s. a CentroNet, a.s., nesplňují kritéria pro zařazení mezi podniky s významnou tržní silou působícími na trhu č. 3 (ukončení volání /terminace/ v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě), a rozhodla proto o zastavení příslušného správního řízení.

Rada ČTÚ rovněž projednala a vyslovila souhlas s konceptem návrhu Závěrečného účtu ČTÚ za rok 2013.

Detailní informace o aktivitách regulátora naleznou zájemci v únorové měsíční monitorovací zprávě.