InterSystems HealthShare umožňuje pacientům aktivně se podílet na péči prostřednictvím mobilních a webových aplikací

PRAHA, Česká republika, 10. března 2014 – Společnost WelVU, celosvětový inovátor v oblasti mobilních a webových technologií zaměřených na zdravotnickou osvětu, jako jedna z prvních vytváří platformu, která kombinuje efektivní multimediální nástroje pro zdravotnickou výchovu a osvětu s osobními daty konkrétních pacientů získávaných z elektronické zdravotní dokumentace (electronic health record, EHR) či ze zdravotnických informačních systémů (health information exchange, HIE). (TZ)

WelVU tak vybavila poskytovatele zdravotní péče a osvětové pracovníky ve zdravotnictví jedinečným nástrojem, díky němuž mají pomocí jakéhokoli zařízení schopného pracovat s mobilními či webovými aplikacemi přístup k diagnostickým referenčním snímkům, diskrétním zdravotnickým datům a lékařským nálezům. Mohou tak informovat pacienty o jejich stavu, léčebném plánu nebo např. o připravovaném zákroku. Strategickou interoperabilitu tohoto originálního řešení zajišťuje platforma InterSystems HealthShare® .

„To, jak jsou pacienti informováni o svém zdravotním stavu, je jedním z nejdůležitějších faktorů, které se podílejí na úspěšnosti léčby, a na tom, jak pacient dodržuje předepsaný léčebný režim,“ říká Mark Friess, zakladatel a výkonný ředitel společnosti WelWU. „Pacienti bohužel zapomenou zhruba 80 % toho, co jim lékaři říkají, jakmile opustí ordinaci. Zjistili jsme, že můžeme zvýšit informovanost pacientů a pomoci jim zapamatovat si důležité informace o jejich zdravotním stavu. Pomocí mobilních a webových nástrojů zprostředkujeme pacientům důležité zdravotnické informace v podobě názorných obrázků, slov lékařů, kterým důvěřují, a jejich vlastních zdravotnických dat.“

Platforma firmy WelVU umožňuje vytvářet videa podle konkrétní potřeby v okamžiku, kdy probíhá instruktážní dialog mezi lékařem a pacientem – ať už se tak děje u lůžka pacienta, v ordinaci či se jedná o online konzultaci na dálku. WelVU pořídí nahrávku rozhovoru, k níž má následně pacient zabezpečený přístup odkudkoli, z jakéhokoli přístroje vybaveného prohlížečem. Pacient si tak může opakovaně přehrávat audio i video prvky rozhovoru s lékařem a sdílet tento obsah s rodinou a přáteli, kteří jsou zapojeni do péče.

Platforma WelVU využívá InterSystems HealthShare, aby docílila interoperability se systémy elektronické zdravotní dokumentace. Poskytovatel zdravotní péče může díky tomu využívat při instruktáži pacienta výrazně více vizuálních prvků. Například místo pouhého anatomického schématu srdce může lékař při vysvětlování potenciálních problémů vložit obrázky z pacientova posledního echokardiogramu nebo rentgenu hrudníku. Místo konverzace o obecných důsledcích vysokého krevního tlaku se mohou pacient a lékař věnovat tomu, jak vypadá trendová křivka krevního tlaku za určité období přímo u daného pacienta.

Pomocí InterSystems HealthShare propojuje WelVU své mobilní a webové aplikace se zdravotnickými informačními platformami v nemocnicích, se zdravotnickými systémy i s dalšími partnery v oblasti zdravotnických technologií. Obousměrná datová výměna bezpečně předává informace o pacientech platformě WelVU. Výsledná instruktážní videa pro pacienta jsou předávána zpět do oficiální elektronické zdravotní dokumentace pacienta, kde jsou k dispozici též poskytovateli péče a ošetřovatelskému týmu. Instruktážní videa se vkládají též do portálu pro pacienty, který konkrétní zdravotnické zařízení provozuje, aby byla průběžně k dispozici danému pacientovi.

O společnosti WelVU

Společnost WelVU je inovátorem v oblasti technologií zaměřených na zdravotnickou osvětu. Její cloudová softwarová platforma pro zdravotnickou osvětu nabízí poskytovatelům zdravotní péče digitální nástroje pro vytváření personalizovaného instruktážního obsahu, jehož cílem je zvýšit spokojenost pacientů, zlepšit výsledky péče a snížit její náklady. WelVU je první platformou pro zdravotnickou osvětu, která využívá lékařské ilustrace, osobní zdravotnická data pacienta a dialog s lékařem, aby vytvořila multimediální videa pro účely zdravotní péče. Platforma obsahuje tři výkonné aplikace pro ambulantní zařízení, zařízení akutní péče a pro administrativu. Jedinečný vizuální přístup vyvinutý společností WelVU umožňuje, aby pacienti získali vhodnou a citlivou formou a srozumitelným jazykem potřebné informace a poučení a mohli činit rozhodnutí směřující ke zlepšení jejich zdravotního stavu. Další informace o společnosti WelVU získáte na www.WELVU.com. Stáhněte si aplikaci WelVU zdarma v AppStore.

O společnosti InterSystems

Společnost InterSystems patří mezi světové lídry v softwaru pro propojené zdravotnictví. Sídlí v Cambridge v americkém státu Massachusetts a má pobočky ve 25 zemích. InterSystems HealthShare® je platforma pro zdravotnickou informatiku, která zajišťuje strategickou interoperabilitu a aktivní analýzu informací v nemocniční síti a v místních, regionálních či celostátních sítích. InterSystems CACHÉ® je celosvětově nejpoužívanější databázový systém v nemocničních aplikacích. InterSystems Ensemble® je platforma pro rychlou integraci a vývoj propojitelných aplikací. Produkty společnosti InterSystems využívají tisíce nemocnic a laboratoří po celém světě, včetně všech patnácti nejlepších amerických nemocnic podle hodnocení U. S. News and World Report. Více informací najdete na InterSystems.com.