Codess Prague 2014: České ženy se do IT nehrnou, o studiu či kariéře v oboru přemýšlí pouze 36 % z nich

Praha, 25. dubna 2014 – Praha se stala místem konání unikátní akce – 24. dubna 2014 zde proběhl již druhý ročník světového konferenčního marathonu s názvem Codess Prague 2014. V sídle pražské pobočky Skype, který konferenci pořádal, se uskutečnila série několika workshopů, jejichž hlavním tématem byly ženy a informační technologie. Cílem akce tak bylo poskytnout ženám v IT oboru prostor pro sdílení osobních i pracovních zkušeností z oblasti, ve které stále dominují muži. V rámci CODESS 2014 měly zájemkyně možnost vybrat si ze sedmi diskuzních setkání, která vedli špičkoví IT specialisté a specialistky. Účastnice tak mimo jiné dostaly prostor vzájemně si sdělit své zkušenosti a poskytnout si profesní i osobní rady. (TZ)

„Akce jako je Codess Prague 2014 pokládáme za výborný způsob, jak motivovat ženy zajímající se o informační technologie a podpořit jejich zájem o obor. Chceme ženám sdělit, že nepokládáme IT obor za výhradně mužskou záležitost a že si ceníme jejich přínosů v této oblasti. Ostatně, 13 % členů našeho týmu tvoří ženy, a většina z nich pracuje na významných pozicích a projektech s globálním dopadem,“ říká Tomáš Vocetka, ředitel Skype Czech Republic.

U příležitosti konání akce CODESS 2014 uskutečnil Skype také rychlý tématický průzkum mezi tisícovkou českých a slovenských respondentek. Cílem bylo zjistit, jaký zájem mají české a slovenské ženy o obor IT. Z průzkumu vyplynulo, že pouze 36 % českých žen se někdy zajímalo o možnost pracovat v informačních technologiích. Poněkud otevřenější jsou podle průzkumu jejich slovenské kolegyně, které o studiu či kariéře v IT uvažovaly ve 44 % případů.

Nejčastější důvod, proč se ženy nakonec rozhodly pro jiný obor, je v obou zemích shodný: ženy se pokládají v oboru IT za nedostatečně talentované. V Česku takto odpovědělo 56 % dotázaných (na Slovensku 55 %). Zajímavé je, že v obou zemích jsou nejvíce sebekritické ženy mezi 35 – 45 lety věku (63 %, v ČR na Slovensku 60 %) a vysokoškolsky vzdělané ženy (60 % v ĆR, na Slovensku 63 %). Druhým nejčastějším důvodem mezi českými i slovenskými ženami je nezájem o obor jako takový. IT zcela nezajímá 24 % žen v ČR a 19 % žen na Slovensku. Celých 13 % dotazovaných Češek a 14 % Slovenek o oboru informačních technologií nikdy neuvažovalo, protože jej zkrátka považují za vhodnější pro muže. Na přímou otázku, zda si myslí, že je IT spíše mužským oborem, odpovědělo kladně  50 % českých žen a 44 % jejich slovenských kolegyň.

O Skype

Skype je softwarová společnost, založená v roce 2003, která se během necelých deseti let své existence stala jedním ze světových lídrů v oblastí komunikačního softwaru. Jejím cílem je bourat hranice v komunikaci napříč celým světem. Nabízí zdarma služby messagingu, video přenosů a hlasových hovorů a to zcela zdarma. V roce 2011 se stal Skype divizí společnosti Microsoft. Skype je možné stáhnout zdarma do počítačů, mobilů a tabletů bezplatně nawww.skype.com.

Pro novinky o produktu  Skype navštivte Blog: http://blogs.skype.com, 
Twitter: twitter.com/skype, nebo Facebook: www.facebook.com/skype.