Unicorn Systems propojuje evropský denní trh s elektřinou

Společnost Unicorn Systems se podílí na novém řešení pro propojení evropského denního trhu s elektřinou vyvíjeného energetickými burzami APX, Belpex, EPEX SPOT, GME, Nord Pool Spot, OMIE a OTE spolupracujícími v iniciativě Price Coupling of Regions (PCR). (TZ)

Nové řešení propojení evropského denního trhu s elektřinou umožňuje burzám určovat ceny elektřiny jednotným způsobem a ve stejnou dobu, což představuje revoluční krok k jednotnému evropskému trhu s elektřinou. Díky novému řešení tak budou moci evropští spotřebitelé efektivněji využívat evropskou elektrifikační soustavu, což se projeví vzájemným přiblížením cen elektřiny na integrovaných trzích. Energetické burzy , Belpex, EPEX SPOT, GME, Nord Pool Spot, OMIE a OTE spolupracujícími v iniciativě Price Coupling of Regions obchodují 75 % evropské spotřeby elektřiny (tj. více než 2000 TWh).

Aplikace PCR Matcher-Broker (PMB) vyvinutá společností Unicorn Systems, která je klíčovou součástí nového řešení PCR, sdružuje informace zúčastněných evropských energetických burz do decentralizovaného Broker Cloudu. Ceny a čisté přenosy jsou určovány jednotným výpočtem pomocí algoritmu „Euphemia“ na základě evidence objednávek a dostupných přenosových kapacit z jednotlivých regionů. Díky decentralizované architektuře nabízí PMB vysokou úroveň zabezpečení a spolehlivosti. Nové řešení propojení denního trhu s elektřinou bylo již nasazeno v severozápadní Evropě a jihozápadní Evropě a připravuje se nasazení dalších evropských regionů včetně střední Evropy.

„Velice mě těší, že se nám podařilo tento náročný a důležitý projekt úspěšně dokončit a být jedním z hlavních tvůrců řešení, které bude základem budoucího jednotného trhu s elektřinou v celé Evropě,“ říká k úspěchu Jan Konrád, International Services Director společnosti Unicorn Systems.

O Unicorn Systems

Unicorn Systems je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních a komunikačních technologií. Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu ve prospěch svých zákazníků. Působíme na trhu již od roku 1990 a za tu dobu jsme vytvořili řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a užívána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Máme ty nejlepší reference z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikací, energetiky, průmyslu, obchodu i veřejného sektoru. Našimi zákazníky jsou přední a největší firmy. Disponujeme detailními znalostmi z celého spektra podnikatelských odvětví. Rozumíme principům jejich fungování, ale i specifickým potřebám svých zákazníků.

Naše rozsáhlé týmy systematicky vzdělávaných odborníků dokonale ovládají všechny v současnosti obvyklé produktové řady, komponenty, technologie, a proto nemáme v podstatě žádná technologická omezení. Přestože při naší práci uplatňujeme mnoho revolučních myšlenek, vlastní dodávky řešení podléhají osvědčeným kritériím – kvalita, kvantita, termín a cena.

Tato i další tiskové zprávy Unicorn Systems jsou k dispozici na webových stránkách www.unicornsystems.eu.

O Price Coupling NWE

Price coupling pro severozápadní Evropu (NWE) je projekt provozovatelů přenosových soustav a energetických burz ze zemí severozápadní Evropy. Za projektem stojí těchto 17 partnerů: burzy Belpex, EPEX SPOT a Nord Pool Spot a provozovatelé přenosových soustav 50Hertz, Amprion, Creos, Elia, Energinet.dk, Fingrid, National Grid, RTE, Statnett, Svenska Kraftnät, Tennet B.V. (Nizozemí), Tennet GmbH (Německo) a TransnetBW. Cílem této spolupráce je zavedení price couplingu na denních velkoobchodních trzích s elektřinou v tomto regionu, zvýšení efektivity alokace přeshraničních kapacit příslušných zemí a celková optimalizace sociálního blahobytu. Pro souběžné výpočty tržních cen, čistých pozic a toků na interkonektorech mezi tržními oblastmi bude využíván jednotný algoritmus založený na implicitních aukcích a zajišťovaný řešením PCR.

O Price Coupling of Regions

Iniciativa PCR (Price Coupling of Regions) sedmi evropských energetických burz (, Belpex, EPEX SPOT, GME, Nord Pool Spot, OMIE a OTE) si klade za cíl vytvoření jednotného řešení pro price coupling, které bude využíváno pro výpočty cen elektřiny v celé Evropě a denní alokaci přeshraničních kapacit. Tento krok je nezbytný pro dosažení celkového cíle EU – harmonizovaného evropského trhu s elektřinou. Od integrovaného evropského trhu s elektřinou se očekává zvýšení likvidity, efektivity a sociálního blahobytu. Iniciativa PCR je otevřená i dalším evropským burzám, které se budou chtít připojit.

O Price Coupling SWE

Coupling pro jihozápadní Evropu (SWE) je společný projekt francouzského, španělského a portugalského PPS (RTE, REE a REN) a energetických burz OMIE ve Španělsku a Portugalsku a burzy EPEX SPOT zajišťující provoz francouzského trhu. Jeho cílem je definovat procesy před zavedením couplingu a po něm a také procesy pro výjimečné situace, bez nichž by nebylo možné propojení trhů v regionu NWE s denními trhy zemí na Pyrenejském poloostrově.