Zpráva agentury KLAS hodnotí InterSystems HealthShare jako nejlepší platformu pro výměnu zdravotnických informací

PRAHA, Česká republika, 12. května 2014 – Společnost InterSystems, celosvětový lídr v softwaru pro propojenou péči, zveřejnila výsledky zákaznického hodnocení platformy pro zdravotnickou informatiku InterSystems HealthShare®, které vydala agentura KLAS ve zprávě „HIE 2014: Revisiting Great Expectations“. InterSystems HealthShare je jediným produktem, který všichni oslovení zákazníci označili za „součást svých dlouhodobých plánů“ a uvedli, že „by si jej koupili znovu“. (TZ)

Výzkumná agentura KLAS, která se soustřeďuje na informační technologie ve zdravotnictví, prostřednictvím 257 rozhovorů s 219 poskytovateli zdravotní péče zkoumala současný stav na trhu s řešeními pro výměnu zdravotnických informací (health information exchange, HIE) a zajímala se o to, jak jsou hodnoceny z hlediska spolehlivosti, relevance a transformace. Na základě údajů od zákazníků získala platforma InterSystems HealthShare celkový výsledek 86,6, který poukazuje na silnou pozici v kategorii „relevance“ i v kategorii „spolehlivost“, jak naznačuje graf:

Graf ke stažení zde.

Dle získaných údajů od poskytovatelů zdravotní péče se ve zprávě uvádí: „Společnost InterSystems zřejmě nabízí jeden z nejlepších poměrů mezi tím, co poskytovatelé zdravotní péče očekávají od služby samotné, a tím, jak bude tento software schopen reagovat na jejich měnící se potřeby.“ InterSystems HealthShare je platforma, kterou jako první začaly využívat veřejné systémy pro výměnu zdravotnických informací, a jejími tradičními přednostmi jsou nástroje pro tvorbu rozhraní (Ensemble), databáze (Caché) a mezinárodní zkušenosti.

Co se týče spolehlivosti prodejce, „společnost InterSystems je popisována jako partner orientovaný na potřeby klientů, ovšem výkon a flexibilita poskytovaných technologií je vždy na prvním místě,“ dodává zpráva KLAS.

Zpětná vazba od poskytovatelů zdravotní péče

Níže uvádíme několik výňatků z vyjádření vedoucích pracovníků IT oddělení zdravotnických organizací a jiných předních organizací v oblasti zdravotnictví, která jsou citována ve zprávě KLAS:

  • „Společnosti InterSystems velmi záleží na úspěchu zákazníků, zejména v oblasti výměny zdravotnických informací, která se rychle mění. InterSystems svým zákazníkům naslouchá a snaží se přizpůsobovat novinkám a držet krok s aktuálním vývojem. Tým InterSystems je velmi kompetentní a zasluhuje velké uznání.“

  • „InterSystems HealthShare je skvělá platforma pro výměnu zdravotnických informací, která nabízí pokročilé funkce. Se společností InterSystems spolupracujeme velmi rádi, protože dokáže propojit v podstatě cokoli s čímkoli, a HealthShare je opravdu velice flexibilní. InterSystems vždy velmi stojí o naši zpětnou vazbu a snaží nám se dopomoci k úspěchu.“

  • „InterSystems dosahuje velmi dobrých výsledků v oblasti zapojení pacientů do zdravotní péče. Vytvořila pacientský portál, který je vynikajícím nástrojem k tomu, aby se pacienti mohli seznamovat se všemi údaji a rozumět jim. Myslím, že technologie InterSystems je pro tyto účely nejlepší na trhu.“

  • „Od velkého počtu poskytovatelů zdravotní péče získáváme údaje v reálném čase, které nám velmi pomáhají řídit a koordinovat péči. Jsme rádi, že data o tom, co se právě děje s každým pacientem, budeme moci předávat v reálném čase všem zúčastněným oddělením.“

  • „Technologie InterSystems výrazně šetří náklady díky velkému počtu prvků, které jsou v ní obsaženy – portál, analytické nástroje, nástroj pro tvorbu rozhraní a všechny ostatní prvky jsou zde pohromadě v jednom systému. Kdybych měl všechny tyhle věci kupovat zvlášť, nikdy bych si je nemohl dovolit.“

(Výše uvedené komentáře jsou výběrem, který nemusí odrážet celkové hodnocení tohoto produktu ze strany poskytovatelů zdravotní péče. Úplné informace získáte na KLASresearch.com)

„Hodnocení agentury KLAS je považováno za velmi spolehlivé, protože se opírá o průzkumy prováděné mezi poskytovateli zdravotní péče, nikoli mezi prodejci IT řešení pro zdravotnictví. Jsme velmi rádi, že jsme v oblasti technologií pro výměnu zdravotnických informací získali od našich klientů tak vysoké skóre a že budeme moci dále uspokojovat jejich potřeby v oblasti výměny zdravotnických informací díky naší platformě pro zdravotnickou informatiku, která poskytuje strategickou interoperabilitu a analytické funkce, na jejichž základě lze jednat,“  říká Paul Grabscheid, viceprezident InterSystems pro strategické plánování. „Platforma HealthShare je čím dál používanější a my očekáváme, že hodnocení KLAS se tento rok zúčastní ještě více zákazníků, takže bychom se měli dostat z kategorie „předběžná data (preliminary data)“ do kategorie „plnohodnotná data (fully ranked)“.

KLAS definuje HIE jako aktivní výměnu údajů o pacientech i jiných informací (jednosměrně nebo obousměrně) mezi alespoň dvěma organizacemi poskytujícími zdravotní péči. Informace musí být sdíleny mezi organizacemi, které nejsou součástí téže vlastnické struktury, tj. mezi samostatnými organizacemi. Do této studie nejsou zahrnuty systémy, v nichž aktivní výměna dat zatím nebyla zahájena.

O agentuře KLAS
Klas je výzkumná firma, která si klade za cíl celosvětově zlepšovat poskytování zdravotní péče tím, že poskytovatelům zdravotní péče nabízí možnost vyjadřovat a uplatňovat své názory. Ve spolupráci s mnoha tisíci zdravotnických pracovníků a lékařů shromažďuje údaje o softwaru, službách, zdravotnických systémech a infrastruktuře a na jejich základě vytváří aktuální zprávy, přehledy o současných trendech a statistiky. Tento výzkum přímo odráží názory poskytovatelů zdravotní péče a působí na prodejce IT řešení, aby své systémy zdokonalovali. Více informací najdete na KLASresearch.com a na www.twitter.com/KLASresearch.

O společnosti InterSystems

Společnost InterSystems patří mezi světové lídry v softwaru pro propojené zdravotnictví. Sídlí v Cambridge v americkém státu Massachusetts a má pobočky ve 25 zemích. InterSystems HealthShare® je platforma pro zdravotnickou informatiku, která zajišťuje strategickou interoperabilitu a aktivní analýzu informací v nemocniční síti a v místních, regionálních či celostátních sítích. InterSystems CACHÉ® je celosvětově nejpoužívanější databázový systém v nemocničních aplikacích. InterSystems Ensemble® je platforma pro rychlou integraci a vývoj propojitelných aplikací. Produkty společnosti InterSystems využívají tisíce nemocnic a laboratoří po celém světě, včetně všech patnácti nejlepších amerických nemocnic podle hodnocení U. S. News and World Report. Více informací najdete na InterSystems.com.