Český telekomunikační úřad i na provozních nákladech dlouhodobě šetří

Praha, 7. července 2014 – Výdaje Českého telekomunikačního úřadu na nákup kancelářských potřeb od roku 2010 klesají. Od poloviny roku 2011 nakupuje ČTÚ tento materiál výhradně prostřednictvím elektronického tržiště, kde je hlavním kritériem pro výběr dodavatele nejnižší nabídková cena. (TZ)

Ze srovnání s Českým statistickým úřadem a Generálním ředitelstvím cel, které provedl Nejvyšší kontrolní úřad za období let 2010 až 2012, sice vyplynulo, že při přepočtu na jednoho zaměstnance vynaložil ČTÚ na kancelářské potřeby z těchto kontrolovaných subjektů nejvíce, to je ale dáno odlišným charakterem činnosti srovnávaných úřadů. „Každý měsíc zahajuje ČTÚ několik tisíc správních řízení,“ říká předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák a dodává: „ze stejné rozpočtové položky jsou hrazeny například i úřední obálky s doručenkou. Dílčí závěry NKÚ jsou nicméně důležité pro naši další činnost.“

Srovnání s dalšími ústředními orgány státní správy s rozhodovací pravomocí přitom ukazuje, že v nákladech na kancelářské potřeby ČTÚ nijak nevybočuje z průměrných hodnot.

Roční náklady na kancelářské potřeby přepočtené na 1 zaměstnance

ČTÚ

Min. kultury

Min. spravedlnosti

Min. zdravotnictví

2010

2 859,58 Kč

2 891,49 Kč

3 790,41 Kč

5 448,28 Kč

2011

2 803,24 Kč

2 342,94 Kč

2 600,45 Kč

3 274,14 Kč

Zdroj: závěry kontrolní akce NKÚ č. 11/34