Rh+ marketing připravuje druhý rekvalifikační kurz marketingu v Brně

23. července 2014, Brno – Po úspěšném ukončení prvního rekvalifikačního kurzu v oblasti marketingu vypsala PR agentura Rh+ marketing další termín v Brně. Kurz proběhne od 8. do 25. září 2014. Je otevřen všem, kteří mají dokončené středoškolské vzdělání. (TZ)

Rekvalifikační kurz povedou opět zkušení kantoři z Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně a odborníci z PR agentury Rh+ marketing. „ Povedlo se nám zkombinovat teoretické základy marketingu s praxí. Absolventi kurzu jsou tak schopni úspěšně aplikovat získané informace do reálného života,“ uvádí jednatelka agentury Rh+ marketing Radka Hošková.

Osnova kurzu zahrnuje komplexně marketingový mix s důrazem na moderní trendy v oblasti Public Relations a internetového marketingu. Kurz je určený pro zaměstnance firem, kteří se chtějí dále vzdělávat v marketingu, pro absolventy středních a vysokých škol, pro evidované na úřadu práce i pro maminky po mateřské dovolené.

Evidovaní na úřadu práce mají možnost zažádat o plné proplacení kurzu v rámci zvolené rekvalifikace. Předchozí termín v květnu letošního roku úřady práce schválily proplacení osmdesáti procentům uchazečů. „Důležitým aspektem pro uhrazení kurzu ÚP je budoucí uplatnění absolventa,“ dodává Hošková.

Rozsah kurzu je 100 hodin rozvržených do 13 dní, končí závěrečnou zkouškou.

Akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na obor marketing získala agentura 21. 1. 2014. Platnost akreditace je tři roky. Garantem kurzu je odborník na Public Relations Olga Jurášková, ředitelka Ústavu marketingových komunikací FMK UTB ve Zlíně.

O agentuře Rh+ marketing

PR agentura, která se zaměřuje na budování vztahů s veřejností, internetový marketing, interní komunikaci ve firmě a také auditem firemní strategie. Pořádá školení a rekvalifikační kurzy z oblasti marketingové komunikace. Agentura vznikla v roce 2011.