V internetovém prostředí jsou jazyky v neustálém pohybu

Brusel, 25. září 2014 – EURid a UNESCO vydali ve spolupráci s organizací Verisign
a regionálními neziskovými organizacemi, které spravují domény nejvyšší úrovně (TLD)
pro země Evropy, Latinské Ameriky a Karibiku, Asie a Tichomoří a Afriky zprávu
o doménových jménech – IDN World Report 2014. Zpráva uvádí, že doménová jména nejsou pouze „zmezinárodněná“, ale také intenzivně lokalizována. (TZ)

Zpráva obsahuje důkazy o tom, že IDNs (mezinárodní doménová jména) nejsou pouze „zmezinárodněná“, ale také intenzivně lokalizována. Jsou pevně napojena na místní jazykový obsah, a ačkoli se vyskytují v různorodých pravopisných systémech, výskyt těchto písmen těsně sleduje země a regiony, kde se danými jazyky hovoří.

„Pouze tím, že budeme usilovat o prosazení mnohonárodnosti v přístupu k internetu, můžeme realizovat naši politiku skutečně globálního a všem přístupného internetu,“ říká viceprezident Evropské komise Neelie Kroes v předmluvě ke zprávě IDN World Report  2014.

Zmezinárodněná doménová jména (IDNs) byla poprvé zavedena na druhé úrovni (například παράδειγμα.eu) v roce 2000. Od roku 2009 je možné je zaregistrovat v jiných písmenech než v latince (například 例子.中国). Na konci roku 2013 již existovalo 6 milionů IDNs (včetně jmen druhé úrovně a IDN TLDs). Přestože jde o velké číslo, jsou to stále jen 2 % z celkového počtu celosvětově zaregistrovaných doménových jmen (270 milionů).

EURid, správce registru domény nejvyšší úrovně .eu, podporuje IDNs druhé úrovně od konce roku 2009 a zažádal o doménu .eu v řečtině a cyrilice, aby občané EU mohli plně využívat IDN, i když píší jazyky, které nejsou založeny na latince. „Jsme pyšní na to, že jsme podporovali mnohojazyčnost prostřednictvím IDNs od samého začátku a nabízeli jsme rozsáhlou zákaznickou podporu ve 24 jazycích EU. V blízké budoucnosti snad nabídneme TLD .eu také v řečtině a cyrilice,“ uvedl manažer pro vztahy s veřejností EURid Giovanni Seppia.

Nové generické TLDs slibují uskutečnit dosud nenaplněné potřeby v systému doménových jmen. Jednou z těchto zřejmých potřeb je zvýšení jazykové různorodosti. U 90 % nových řetězců gTLD (například .photography), ať v angličtině nebo v jazycích srozumitelných v angličtině, byla tato možnost – prozatím – nenaplněna.

„Potenciál růstu pronikání na internet existuje v Asii a Tichomoří, Africe a Latinské Americe, kde angličtina není primárním jazykem. Aby IDNs mohla naplnit svůj potenciál, musí mnoho aktérů uskutečnit různé změny, aby došlo k jejich všeobecnému přijímání, a IDNs se tak mohla bezproblémově využívat v každém prostředí,“ uzavírá autorka zprávy Emily Taylor.

Stáhněte si plnou zprávu na adrese link.eurid.eu/insights.

O .eu a sdružení EURid

Internetová doména .eu patří mezi největší domény nejvyšší úrovně na světě a spojuje více než 500 milionů lidí v 31 zemích do jedné internetové identity. Od roku 2005, kdy byla tato doména otevřena k registraci, bylo zaregistrováno přes 3,5 milionů doménových jmen .eu. Mnoho společností a obchodních značek využívá internetových stránek s doménou .eu k tomu, aby jasně vyjádřily svou evropskou identitu a své obchodní ambice, například společnosti Fairtrade International, Foot Locker, Louis Vuitton, the MAN Group, Microsoft Corporation, Orangina a Toyota.

EURid je nezisková organizace, která vyhrála veřejnou soutěž a byla jmenována Evropskou komisí, aby spravovala doménu nejvyšší úrovně .eu. Sdružení EURid spolupracuje s přibližně 750 akreditovanými registrátory a zajišťuje podporu ve 24 úředních jazycích EU. Organizace EURid je zaregistrována v programu EU EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), což je vyjádřením jejích ekologických závazků. EURid má svá ústředí v Bruselu (Belgie) a regionální kanceláře v Pise (Itálie), Praze (Česká republika) a Stockholmu (Švédsko). Více informací na: http://www.eurid.eu.