Pátý ročník Semináře nejen pro Zelené firmy představil odpad jako zdroj surovin

Zpětný odběr výrobků jako jeden ze způsobů prevence vzniku odpadu. To bylo hlavním tématem pátého ročníku Semináře nejen pro Zelené firmy, který se uskutečnil 23. října v prostorách Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Odborníci se v rámci semináře zaměřili na problematiku opětovného použití odpadu, a také na jeho další využití. Semináře se zúčastnilo 60 zájemců. Kromě samotných firem i odborná veřejnost a studenti. (TZ)

Cílem letošního semináře bylo představit účastníkům zpětný odběr výrobků či elektrozařízení jako jeden z nástrojů prevence vzniku odpadu. „Snažíme se stále více posílit myšlenku, že odpad je zdroj cenných surovin.  Klademe důraz na opětovné použití materiálů, aby Evropa ve svém konečném důsledku mohla snížit svoji závislost na materiálech ze zahraničí,“ uvedl David Vandrovec, ředitel skupiny REMA, která seminář pořádá.

Letošní ročník Semináře nejen pro Zelené firmy se věnoval aktuálním tématům současného odpadového a oběhového hospodářství a Programu nulového odpadu pro Evropu. V rámci osmi přednášek vystoupili odborníci z různých oblastí odpadového hospodářství, například představitelé z České inspekce životního prostředí či zástupci Mendelovy univerzity v Brně, kteří jsou zároveň spolupořadateli semináře.

Fotografie z letošního ročníku Semináře nejen pro Zelené firmy si můžete stáhnout zde.

O projektu Zelená firma

Projekt Zelená firma je zaměřen primárně na sběr firemních vysloužilých elektrozařízení a baterií. Jednoduchý systém objednání svozů přímo z místa vzniku, vedoucí k recyklaci vysloužilých elektrozařízení a baterií s automaticky generovaným potvrzením o ekologické likvidaci je vhodným doplňkem odpadového hospodářství každé společnosti. Projekt byl spuštěn v lednu roku 2008 a v současné době je v něm zapojeno více než 1500 firem.

Výhodou pro firmu je svoz a ekologické zpracování firemního elektroodpadu, baterií, tonerů, CD a DVD zdarma, a navíc zajištění sběru drobných elektrozařízení od zaměstnanců. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty do sběrného dvora či na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování občanů. Firma zároveň získá podporu ve formě plakátu k označení sběrného místa, informačních letáčků pro zaměstnance a možnost využívat logo Zelená firma při komunikaci s veřejností.

V roce 2010 byla služba pro Zelené firmy rozšířena o nabídku velkých sběrových akcí, při kterých mají zaměstnanci firmy možnost odevzdat k recyklaci i velká elektrozařízení. Po skončení akce firma obdrží informační materiály, ze kterých se dozví, jaký vliv na životní prostředí měla jejich sběrná akce. Množství odevzdaného elektroodpadu je převedeno na úsporu materiálu a CO2 ekvivalent.