IDF 2016: Posílení umělé inteligence a budoucnost 5G sítí

NOVINKY

  • Intel představil novou generaci procesorů Intel® Xeon Phi™ (kódově označované jako Knights Mill) zaměřenou na na vysoce výkonné strojové učení a umělou inteligenci.
  • Intel oznámil komerční dostupnost svých vůbec prvních optických transceiverů Intel® Silicon Photonics 100G.
  • Společnost Intel se nachází v jedinečné pozici podpořit rozvoj 5G komplexně: od zařízení přes síť až po cloud.

Od virtuální reality přes umělou inteligenci k 5G a dál – letošní Intel Developer Forum, které se koná tento týden, představuje technologickou inovaci obdařenou schopností transformovat životy lidí jako nikdy předtím. Vidíme větší příležitosti pro vývojáře zabývající se novými možnostmi interdisciplinární spolupráce.

Během druhého dne se Murthy Renduchintala a Diane Bryantová ze společnosti Intel podělili s účastníky o posledním vývoji v oblasti technologií a o trendech, které budou utvářet naši chytřejší, propojenější budoucnost.

Umělá inteligence byla posílena

Zcela zjevně se nacházíme ve věku dat. V roce 2020 bude k internetu připojeno přes 50 miliard přístrojů a zařízení, objemy generovaných dat porostou geometrickou řadou a budou zcela nesrovnatelné s tím, čeho jsme svědky dnes. Jen automobily připojené k internetu budou denně generovat 4 terabyty dat a připojená továrna dokáže za den vygenerovat přes 1 petabyte. Pro srovnání: MP3 přehrávač s jedním petabytem písní by hrál nepřetržitě po dobu 2000 let.1

Nicméně samotná data mají jen omezenou hodnotu. Skutečné změny můžeme dosáhnout tehdy, pokud aplikujeme pokročilé analytické nástroje, které strojům poskytnou inteligenci podobnou té lidské. A tady je umělá inteligence opravdu zajímavá. Získat více z komplexních dat je klíčem k vyšší hodnotě pro firmy i společnosti – ať už jde o personalizovaný plán léčby rakoviny pro pacienta nebo zvýšení výnosu z polí, aby bylo možné nasytit svět.

Aby se toto mohlo stát realitou, představil Intel novou generaci procesorů Intel® Xeon Phi™ (kódově označované jako Knights Mill), která je zaměřena na vysoce výkonné učení strojů a umělou inteligenci. Knights Mill by se na trhu měla objevit v roce 2017, rodina těchto procesorů je optimalizována pro implementaci analytických nástrojů a bude vybavena klíčovými zdokonaleními pro strojové učení. Dnešní aplikace pro strojové učení využívají velkých pamětí procesorů Intel Xeon Phi, díky nimž klienti společnosti Intel jako Baidu snadněji školí své modely.

Klíčovou podmínkou úspěchu bude přirozeně přesun těchto dat do datových center a mezi nimi. Intel oznámil komerční dostupnost svých vůbec prvních optických transceiverů Intel® Silicon Photonics 100G. Tato zásadní novinka umožňuje velkým firmám a poskytovatelům cloudových služeb využívat síly světla a přesouvat velké objemy informací rychlostí 100 gigabitů za sekundu na vzdálenost až několika kilometrů prostřednictvím kabelů z optických vláken.

Silicon Photonics je kombinací dvou nejvýznamnějších vynálezů dvacátého století: integrovaného obvodu z křemíku a polovodičového laserového paprsku. Díky této kombinaci se podařilo do křemíkové platformy společnosti Intel integrovat světlo. Využívá široké pásmové šířky a dosahu optických vláken i technologických schopností křemíku. Více informací najdete na blogu Intel „rozsvěcí“ křemík.

5G bude hrát zásadní roli

Vývoj technologie nutné pro skutečně chytrý a propojený svět budou charakterizovat tři faktory.

Za prvé, počítače budou všude a ve všem. Očekává se, že do roku 2020 bude k internetu připojeno přes 50 miliard věcí a zařízení, ovšem k tomu ještě dalších více než 200 miliard čidel – to vše bude generovat obrovské datové objemy.

Druhý faktor utvářející budoucnost technologie – výpočetní, analytické a úložné funkce distribuované v síti – bude data přetvářet ve smysluplné informace pro rychlejší a poučenější rozhodování blíže samotnému zařízení. Vozidla s autonomním řízením tak například dokážou vytušit kolizi během milisekund a komunikovat mezi sebou tak, aby střetu zabránila. Pracovníci integrovaného záchranného systému budou využívat data a informace z čidel zabudovaných do jejich uniforem a do prostředí kolem k efektivnějšímu boji proti požárům a záchraně více lidských životů.

Třetím faktorem utvářejícím budoucnost technologie je všudypřítomná konektivita mezi věcmi prostřednictvím sítě a ke cloudu. Intel buduje základy chytřejšího a propojenějšího světa prostřednictvím technologií 5G, nové generace bezdrátové sítě vybudované s cílem využít potenciál miliard zařízení a jimi generovaných dat a otevřít tak nové možnosti. 5G konektivita bude klíčovou podmínkou pro propojení všeho, co se nachází kolem nás, a průběžně bude pohánět kruh růstu celého odvětví.

 

Mají-li být položeny tyto základy, potřebujeme rychlejší, efektivnější a inteligentnější sítě. Společnost Intel se nachází v jedinečné pozici podpořit rozvoj 5G komplexně: od zařízení přes síť až po cloud, přičemž zároveň může podpořit smysluplnou spolupráci mezi leadery v odvětví – od výrobců zařízení přes výrobce doplňků až po síťové operátory.

Hlavní strategický manažer AT&T John Donovan ve svém vystoupení mluvil o transformaci sítě a dodávek služeb a o významu dlouhodobého plánování, včasného uvádění nových technologií, spolupráci na hluboké spolupráci na úrovni architektur, validaci a optimalizaci. Aby toho bylo dosaženo, používá AT&T už teď technologie serverů, cloudu a virtualizace – díky nim může zákazníkům nabízet větší hodnotu. Prostřednictvím rozšířené spolupráce se společností Intel bude AT&T nadále urychlovat vývoj, implementaci a monetizaci nových služeb v cloudu a napříč infrastrukturou, čímž budou položeny základy pro nové špičkové funkce. Toto je vynikající příklad kolaborativního přístupu, který budou Intel i celé odvětví potřebovat k vytvoření skutečného světa 5G.

Propojenost těchto třech faktorů bude hrát klíčovou roli v nové éře výpočetní techniky. Nejen že už teď přetváří způsoby, jakými naše odvětví navrhuje, vyvíjí a tvoří – ale též ovlivňuje, jak a s kým vznikají partnerství. Je to skutečná ilustrace myšlenky, že budoucnost je to, co vytváříme společně.

1If the average MP3 encoding for mobile is around 1MB per minute and the average song lasts about four minutes, then a petabyte of songs would last over 2,000 years playing continuously. Source: Wes Biggs, chief technology officer at Adfonic, in an article at http://www.computerweekly.com/feature/What-does-a-petabyte-look-like