Baterie a akumulátory končí stále více na recyklaci než v popelnici. Češi v jejich sběru překonávají hranici 45 %

Ve sběru vysloužilých baterií a akumulátorů Česko v letošním roce míří k překonání legislativních požadavků Evropské unie. Ty stanoví minimální hranici pro zpětný odběr na 45 %. Podle statistik skupiny REMA však již do konce srpna na recyklaci zamířilo dokonce více použitých baterií než určuje tento limit. (TZ)

Podle pravidel stanovených Evropskou unií musejí členské země letos vybrat minimálně 45 % použitých přenosných baterií a akumulátorů. „Vzhledem k aktivní práci v terénu jsme se v polovině roku pohybovali na 60% míře sběru. Naším cílem však není jen plnit cíle EU, ale maximalizovat míru sběru za účelem efektivní ochrany životního prostředí. I proto v druhé části roku předpokládáme obdobný vývoj. Pro zajímavost čtyřicet procent celkového množství vysloužilých baterií připadá na veřejnost, šedesát procent odevzdávají firmy,“ uvedl David Vandrovec, ředitel skupiny REMA, která se zabývá zpětným odběrem baterií a elektroodpadu.

Ve splnění unijních kvót věří i ministerstvo životního prostředí. „Dostupná data ukazují meziroční růst účinnosti sběru, což je určitě dobrá zpráva. I když jsme na začátku roku byli v našich odhadech zdrženliví, nyní se již neobáváme pozitivních odhadů. Měli bychom si ale uvědomit, že tu samozřejmě nejde jen o splnění evropského cíle, ale na prvním místě by vždy mělo být zodpovědné chování vůči životnímu prostředí a budoucnosti naší a především našich dětí,“ řekla mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková.

Právě dopady na životní prostředí v případě nulové nebo nízké recyklace jsou důvodem, proč se na zpětný odběr baterií a akumulátorů klade takový důraz. „Baterie a akumulátory na jednu stranu obsahují mnoho recyklovatelných kovů, jako je zinek, železo, mangan, nikl, kadmium nebo olovo. Některé z těchto látek jsou však zároveň velmi nebezpečné pro životní prostředí a zdraví člověka,“ vysvětlil Radim Tlapák, ředitel předního tuzemského obchodu s bateriemi BatteryShop.cz.

Produkce elektrozařízení a tedy i baterií a akumulátorů v posledních letech neustále roste. Dle statistik skupiny REMA bylo na trh v loňském roce uvedeno o 5 % více baterií a akumulátorů než v roce 2014. „Nejvíce se setkáváme s nabíjecími bateriemi, které jsou vestavěné v drobném elektru, jako jsou notebooky, mobilní telefony, tablety nebo přehrávače. Takové baterie tvoří podíl asi 80 % všech baterií na trhu,“ přiblížil David Vandrovec s tím, že naplnění kvót proto bude v následujících letech výzvou.

O skupině REMA

Skupinu REMA tvoří v současné době 3 společnosti: REMA Systém, REMA Battery a REMA PV Systém.

REMA Systém je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o odpadech. Systém byl založen 14. února 2005. Iniciovali jej největší dovozci a výrobci informačních technologií a telekomunikací v ČR. Hlavním smyslem činnosti REMA Systému je ochrana životního prostředí zabezpečením efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Za tímto účelem REMA Systém zajišťuje organizaci sběru, třídění, nakládání a recyklaci v celé České republice. REMA Systém se zaměřuje na komplexní řešení pro všechny skupiny elektrozařízení. REMA Systém realizuje projekty Zelená firma, Zelená škola, Zelená obec a Buď líný, v jejichž rámci zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení ze škol, firem, obcí a od domácností. Zároveň zastřešuje projekt Trash Made, který je zaměřen na výrobu šperků a doplňků z elektroodpadu.

REMA Battery je neziskově hospodařící společnost s ručením omezeným, která vznikla pro splnění povinností výrobců a dovozců baterií a akumulátorů daných zákonem č. 297/2009. Hlavním smyslem činnosti REMA Battery je ochrana životního prostředí – zabezpečením efektivního systému zpětného odběru a recyklace baterií a akumulátorů. REMA Battery je oprávněna k provozování kolektivního systému pro zpětný odběr baterií a akumulátorů na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 15. 12. 2009.

REMA PV Systém je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o odpadech v roce 2012. REMA PV Systému navazuje na aktivity společností REMA Systém a REMA Battery. Hlavním smyslem činnosti REMA PV Systému je ochrana životního prostředí – zabezpečením efektivního systému zpětného odběru a recyklace solárních panelů. REMA PV Systém se v rámci své činnosti zaměřuje na řešení problematiky solárních panelů a jiných solárních komponentů.

O e-shopu BatteryShop.cz

Společnost BatteryShop.cz má v obchodování na internetu dlouhodobé zkušenosti, věnujeme se mu od roku 1998. Specializuje se výhradně na prodej baterií. Všichni pracovníci mají s produkty z oboru počítačové elektroniky bohaté zkušenosti. Obchodními partnery jsou společnosti z Asie a USA. Všechny prodávané baterie splňují přísné evropské normy a mají všechny certifikáty potřebné pro prodej v zemích Evropské unie. Vysokou kvalitu služeb internetového obchodu potvrzuje 100% hodnocení zákazníků na portálu Heureka.cz.

Internetový obchod BatteryShop.cz provozuje společnost NTB CZ, která je zároveň vlastníkem a výhradním prodejcem baterií značky T6 power. Je také oficiálním dovozcem výrobků značky iGo do České republiky.