Otcové mají zásadní vliv na digitální bezpečnost českých rodin, vyplývá z průzkumu Kaspersky Lab

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. Společnost Kaspersky Lab provedla ve spolupráci s profesorem Masarykovy Univerzity v Brně, Davidem Šmahelem, průzkum* zaměřený na výzvy, které tento fakt přináší. Podle jeho výsledků hrají v českých rodinách v otázce zajištění bezpečí dětí na internetu hlavní roli častěji otcové. Právě oni učí své potomky jak používat digitální zařízení, radí jak se bezpečně pohybovat na internetu a starají se o instalaci potřebných bezpečnostních řešení pro daná zařízení. (TZ)

Podle většiny rodičů se děti s digitálními technologiemi učí zacházet samy, přičemž s přibývajícím věkem se samostatně učí stále více věcí. Nicméně podíváme-li se na všechny členy rodiny, jsou to právě otcové, kteří nejčastěji své děti v této oblasti vzdělávají – 60 % otců v porovnání se 40 % matek. I v případě zajištění bezpečnosti digitálních zařízení, která děti používají, instalují bezpečnostní řešení v 66 % případů otcové, následováni matkami se 49 %.

Oba rodiče se pak se svými dětmi pravidelně baví o tom, co na internetu dělají a případně jim pomohou řešit komplikované situace, na které v online prostředí narazí. I v tomto případě ale mají čeští otcové drobný náskok, co se týče rad ohledně bezpečného chování na internetu. Činí tak 44 % otců a 35 % matek.

„V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Výsledky průzkumu ukazují velké rozdíly ve způsobu  využívání internetu u dětí různého věku. S rostoucím věkem dětí se pak zásadně mění i výchovný styl jejich rodičů. Starší děti mívají větší volnost, co se používání digitálních zařízení týče, protože rodiče spoléhají častěji na jejich znalosti digitálního prostředí. To nemusí být vždy ideální, protože tak děti můžou být vystaveny různým online rizikům. Právě proto je online bezpečnost dětí v současnosti tak ožehavým tématem,“ říká profesor David Šmahel z Masarykovy Univerzity, který se dlouhodobě věnuje problematice dětí a mládeže a jejich používání digitálních médií.

„Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost. Z toho důvodu podporujeme rodiče, aby se svými dětmi mluvili o jakýchkoliv problémech spojených s pohybem v online prostředí. Nabízíme jim odborné rady ohledně zajištění internetové bezpečnosti nebo jak kontrolovat online aktivitu dětí. Pro co nejvyšší kyberbezpečnost dětí samozřejmě důrazně doporučujeme využívat komplexní softwarové řešení zahrnující funkci rodičovské kontroly,“ dodává Jan Sekera, regionální manažer pro střední Evropu, Kaspersky Lab.

*Průzkum společnosti Kaspersky Lab „Rodičovství v éře digitalizace: Otcové mají zásadní vliv na digitální bezpečnost rodiny“ – data pro Českou republiku, 2016.

O společnosti Kaspersky Lab

Kaspersky Lab je mezinárodní společností, která se zabývá kybernetickou bezpečností a funguje již od roku 1997. Své rozsáhlé odborné znalosti kybernetických hrozeb využívá Kaspersky Lab při vytváření bezpečnostních řešení a služeb k ochraně podniků, kritické infrastruktury, vládních organizací a uživatelů po celém světě. Portfolio společnosti zahrnuje špičkové zabezpečení koncových bodů a specializovaná bezpečnostní řešení a služby sloužící k ochraně proti sofistikovaným a neustále se vyvíjejícím digitálním hrozbám. Technologie Kaspersky Lab chrání celosvětově více než 400 milionů uživatelů a 270 tisíc korporátních klientů. Více se dozvíte na www.kaspersky.cz.

P