UniControls zmodernizuje pro NET4GAS kompresní stanici plynu v Kouřimi

Praha, 6. prosince 2016 – Společnost UniControls, tradiční dodavatel řídicích systémů a souvisejících služeb v oblasti plynárenství a průmyslovém řízení, uspěla v tendru na generálního dodavatele stavby „OPTIMUS MODERNIZACE KS KOUŘIM“ u provozovatele české tranzitní soustavy plynu NET4GAS, s.r.o. Jedná se o velmi důležitý projekt z pohledu zajištění další provozuschopnosti, který má zajistit požadované predikované přepravní kapacity na tranzitních plynovodech v České republice. (TZ)

„Získáním tohoto projektu pokračujeme v našem tradičním oboru a jsme připraveni zhodnotit naše dosavadní zkušenosti s řízením tranzitní soustavy plynu na Slovensku také v České republice. Pokračujeme také v nastaveném trendu zajišťování komplexního řešení zakázek,“ říká Ing. Antonín Felber, předseda představenstva a generální ředitel společnosti UniControls a.s.

Předmětem plnění je modernizace kompresní stanice plynu v Kouřimi. Základním úkolem bude vedle optimalizace počtu turbosoustrojí a příslušné infrastruktury i náhrada zastaralých řídicích systémů novým jednotným řídicím systémem včetně relevantních potřebných náhrad kabelových rozvodů a polní instrumentace. Zároveň bude dosaženo zvýšení bezpečnosti s důrazem na splnění všech aktuálně platných technických, bezpečnostních a požárních standardů a norem.

Během své historie UniControls úspěšně nasadila řídicí systémy ve všech plynárenských oblastech, tj. v tranzitu, skladování a distribuci plynu. Na konci první dekády 21. století uvedla do provozu systém plné automatizace slovenské tranzitní soustavy plynu, kde byla cílem projektu optimalizace provozu tranzitní soustavy s maximálním možným vyloučením lidských manipulací.

V rámci plnění této významné zakázky bude UniControls zajišťovat především následující dodávky a činnosti:

 1. Modernizace řídicího systému
 • náhrada stávajícího řídicího systému na potrubním dvoře a společných zařízeních
 • interface na stávající řídicí systém turbosoustrojí o výkonu 6MW
 • doplnění měření na potrubním dvoře
 1. Modernizace části elektro
 • nová rozvodna VN a částečná obnova rozvodny NN
 • nový záložní elektro-generátor (nahrazení nevyhovující plynové turbíny)
 • doplnění funkce TOTAL STOP pro centrální vypnutí elektřiny
 1. Opatření na zvýšení bezpečnosti
 • doplnění funkce pro bezpečné odstavení a odtlakování plynových kompresorů
 • doplnění dálkově řízených obtoků hlavních staničních armatur
 • doplnění antipompážní regulace plynových kompresorů
 • doplnění armatur na filtrech a regulační stanici
 • doplnění jímky pro havarijní vypouštění oleje z kompresorové haly
 • modernizace provozního a havarijního větrání haly

O společnosti UniControls a.s.

Od svého založení v roce 1991 se UniControls systematicky zabývá vývojem, výrobou a instalací řídicích systémů a elektronických zařízení v oblastech železniční dopravy a průmyslového řízení. Společnost UniControls se specializuje hlavně na aplikace vyžadující vysokou spolehlivost v náročných pracovních prostředích. Kurzu ve směru vysoce inovativních produktů odpovídá cíl společnosti být špičkovým a mezinárodně uznávaným dodavatelem řídicích systémů a komplexu souvisejících služeb. Společnost UniControls zakládá svůj úspěch na stabilitě, spolehlivosti a dlouhodobosti spolupráce se svými zákazníky, zaměstnanci a partnery.

Společnost UniControls stále rozšiřuje portfolio svých produktů a služeb tak, aby byla schopna nabídnout široký sortiment řídicích systémů a elektronických zařízení jak v oblasti dopravní techniky, tak v oblasti průmyslového řízení. Důraz je kladen nejen na vysokou spolehlivost a dlouhodobou dostupnost produktů, ale také na inovativní přístup a soulad se standardy. Společnost UniControls je členem sdružení a standardizačních pracovních skupin zabývajících se drážní technologií a držitel certifikací IRIS, ISO 9001:2009, ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:2008.
Společnost je exportně orientovaná. Systémy firmy UniControls jsou dlouhodobě úspěšně provozovány v mnoha zemích jak v Evropě, tak i mimo ni.

Další informace najdete na www.unicontrols.cz.