Společnost Intrum Justitia slaví dvacetileté výročí své existence v Čechách

V dnešní době existuje řada úrokových produktů, které nám umožňují vypůjčení finančních obnosů za nejrůznějších smluvních podmínek. Mnohdy pak dochází k tomu, že se člověk dostane do nepříznivé finanční situace, a není proto schopen pohledávku splácet. O to, aby se taková situace vyřešila co nejsnazším způsobem pro obě strany, tedy nejenom pro poskytovatele úvěru, ale i pro dlužníka, se už 20 let úspěšně stará společnost Intrum Justitia. A čeho během dvaceti let vlastně dosáhla? (TZ)

Něco málo z historie

Intrum Justitia byla jako společnost zaměřující se na problematiku pohledávek založena ve Švédsku už v roce 1923. Začalo se jí velmi dobře dařit a postupně expandovala do různých zemí Evropy, jako například do Litvy, Belgie, Portugalska, Švýcarska apod.  V České republice byla první pobočka společnosti Intrum Justitia otevřena až v roce 1996 a zpočátku měla pouze čtyři zaměstnance. Poptávka po jejích službách však stále narůstala a v roce 2000 se počet jejích zaměstnanců vyšplhal na padesát. Společnost rozšířila své prostory, uzpůsobila portfolio nabídky služeb, získala dlouhou řadu nových zákazníků a už v roce 2006 se stala lídrem trhu CMS v České republice. Tím doposud největším úspěchem však bylo získání nové společnosti ze špičky místního trhu – Profidebt – která se pro lepší začlenění do skupiny v roce 2014 přejmenovala na Intrum Justitia Czech. Díky tomu je Intrum Justitia v současnosti hlavním lídrem na trhu s pohledávkami v České republice.

Pohledávky dnes

Komplexních služeb Intrum Justitia v oblasti pohledávek dnes využívá více než 90 000 firem po celém světě. Společnost se však dlouhodobě nezaměřuje pouze na odkup či vymáhání pohledávek, ale zabývá se také sledováním neveřejných zdrojů, platebními, finančními a inkasními službami či vylepšením pozice poskytovatele úvěrů. V neposlední řadě se rovněž soustřeďuje na preventivní služby, díky nimž je možné včas odhadnout, zda bude klient schopný danou pohledávku získat zpět v předem stanoveném termínu, nebo zda je nutné přistoupit k vytvoření nového finančního plánu.

V současnosti disponuje společný český podnik cca 90 zaměstnanci a využívá synergické efekty z již zmiňované akvizice, která je největší transakcií v historii českého inkasního trhu.

„Chceme, aby problematika pohledávek byla co nejkomfortnější pro obě strany, tedy pro poskytovatele úvěru stejně tak, jako pro toho, kdo se ke splacení pohledávky smluvně zavazuje. Snažíme se proto našim klientům pomáhat a radit v tom, aby si udrželi své finanční toky zdravé a zároveň řešíme pohledávky i z pohledu dlužníka takovým způsobem, aby dlužník byl schopen svůj dluh splácet dle svých reálných možností a plnohodnotně žít. Naším hlavním krédem je být katalyzátorem zdravé ekonomiky, tedy vytvářet zdravé ekonomické systémy založené na jednoduchém, bezpečném a čestném obchodu, dodal Karol Jurák, výkonný ředitel společnosti Intrum Justitia.

O společnosti Intrum Justitia

Společnost Intrum Justitia je přední evropskou společností, která poskytuje služby v oblasti řízení pohledávek a nabízí komplexní služby včetně odkupu pohledávek určených k měřitelnému zlepšení cashflow klientů a jejich dlouhodobé ziskovosti. Založena byla roku 1923 a dnes má zhruba 3 850 zaměstnanců na 19 trzích. V roce 2015 činily její konsolidované příjmy 5,6 miliardy švédských korun. Intrum Justitia AB je od roku 2002 kótovaná na burze Nasdaq OMX ve Stockholmu. Další informace naleznete na stránkách www.intrum.com