Zpráva společností PayPal a Ipsos: Přeshraniční obchod v České republice podle odhadu vzroste v roce 2017 o téměř 11 %

PRAHA, Česká republika – 12. ledna 2017 – Společnosti PayPal a Ipsos vydaly svou třetí zprávu o přeshraničním obchodu. Globální průzkum, který se mezi více než 28 000 spotřebitelů z 32 zemí zaměřil na jejich zvyklosti při domácím a přeshraničním online nakupování, zjistil nové požadavky Čechů nakupujících v zahraničí a ukázal nové trendy z hlediska globální e-komerce. (TZ)

  • Nový průzkum společností PayPal a Ipsos odhaluje, že hlavními důvody spotřebitelů po celém světe pro nakupování v zahraničí jsou lepší ceny (76 % všech dotázaných zákazníků nakupujících v zahraničí), zájem o zboží nedostupné v jejich vlastní zemi (65 %) a možnost objevit nové a zajímavé produkty (59 %).
  • Čeští spotřebitelé, kteří nakupují online na webech v jiných zemích, hledají lepší ceny (71 % říká, že je to důvod pro nakupování v zahraničí) a zboží, které neseženou ve vlastní zemi (61 %).
  • Pro české obchodníky, kteří se snaží získat zákazníky ze zahraničí, je klíčem k úspěchu pohodlí zákazníků při nakupování včetně bezplatné dopravy (globálně 46 % online nakupujících zvolilo tuto odpověď jako faktor, který zvyšuje pravděpodobnost jejich nákupu na zahraničním webu), bezpečné platby (44 %) a prodeje zboží, které zákazníci neseženou ve své zemi (40 %).

 

Odvětví elektronického obchodu neustále roste. Ipsos odhaduje meziroční růst celkového objemu online nakupování v České republice v roce 2017 na téměř 11 %.

Co motivuje Čechy k nakupování v zahraničí?

Čeští spotřebitelé při nakupování v zahraničí stále hledají výhodné nabídky. 95 % dotázaných, kteří nakupují v Číně, 60 % respondentů, kteří nakupují v Německu, a 59 % spotřebitelů, kteří nakupují ve Spojených státech amerických (USA), uvedlo lepší ceny jako důvod pro nakupování na zahraničních webech. Možnost pořídit zboží, které není v jejich zemi k sehnání, byla také uvedena jako důležitý důvod k nakupování v zahraničí (55 % dotázaných, kteří nakupují v Číně, 74 % respondentů, kteří nakupují v Německu, a 55 % spotřebitelů, kteří nakupují ve Spojených státech).

Co se týká faktorů, které zvyšují pravděpodobnost, že český spotřebitel nakoupí online na webu v jiné zemi, je nejčastěji uváděna zákaznická podpora v místním jazyku (41 % respondentů) a možnost sehnat zboží, které není k dostání v domácích obchodech (44 % odpovědí). Kromě toho ještě existuje několik dalších příležitostí, které silně ovlivňují oblibu online nakupování Čechů v zahraničí. Mezi nejdůležitější patří Vánoce (53 % respondentů, kteří nakupují v zahraničí, je uvádí jako příležitost, kdy v zahraničí nakupují více než obvykle) a sezónní výprodeje (31 % odpovědí).

Důvěryhodnost je klíčová pro české zákazníky nakupující v zahraničí

S rostoucí oblibou nakupování v zahraničí roste také důvěra Čechů k webům v zahraničí a klesá jejich důraz na zemi původu: 43 % českých online nakupujících souhlasí, že není důležité, zda se online obchod nachází v zahraničí, a 35 % odpovídá, že důvěřují zahraničním online obchodům stejně jako těm v zemi, ve které žijí. Zároveň ale zákazníci, kteří nakupují doma, i zákazníci nakupující v zahraničí sdílejí stejné obavy, které představující překážky k dalšímu rozvoji elektronického obchodování: pro 40 % online nakupujících jsou obavy, že zboží nebude odpovídat popisu, důvodem, proč nenakupují ve své zemi častěji online. 38 % nakupujících na webech v zahraničí uvádí stejný důvod, proč nenakupují častěji na zahraničních webech. 36 % online nakupujících říká, že příliš vysoké náklady na případné vrácení zboží jim brání v online nakupování ve vlastní zemi, a 36 % nakupujících na webech v zahraničí uvádí stejný důvod, proč nenakupují častěji na zahraničních webech.

„Vše je otázkou transparentnosti a důvěryhodnosti prodejce: faktory jako popis produktů a poštovné by měly být na webu obchodníka snadno k nalezení,“ říká Matt Komorowski, generální ředitel společnosti PayPal pro střední a východní Evropu. „Přeshraniční obchod může být pro prodejce důležitým zdrojem dalších příjmů. Společnost PayPal chce svým zákazníkům pomáhat při vyhledávání nových mezinárodních prodejních příležitostí, a proto aktivně nabízíme českým obchodníkům nástroje jako PayPal PassPortPayPal Refunded Returns, které jim mohou přivést více zákazníků ze zahraničí.“

Jak přilákat zahraniční zákazníky

Prodej do zahraničí je pro české obchodníky významnou příležitostí k rozšiřování jejich podnikání, obzvláště z pohledu rostoucího potenciálu e-komerce. Poslední zpráva ovšem také poukazuje na některé další otázky:

  • Pohodlí zákazníků je jedním z globálních klíčových aspektů nakupování v zahraničí. Mezi faktory, které mohou zvyšovat pravděpodobnost nákupu na webu v zahraničí, patří: bezplatná doprava (odpověď 46 % všech online nakupujících dotázaných ve všech zemích), bezpečná platba (44 %), možnost zakoupit zboží nedostupné místně (40 %), ceny uváděné v místní měně (37 %) a nižší celková cena (35 %).
  • Poštovné je jedním z hlavních problémů, který brání v nakupování na zahraničních webech. Při dotazů na překážky v nakupování na zahraničních webech online nakupující nejčastěji volili náklady na dopravu (globálně 35 % respondentů uvádí, je to důvod, který jim brání v nakupování v jiné zemi), obavu z nedodání zboží (33 %), dlouhou dodací lhůtu (29 %) a obavu z dodání zboží, které neodpovídá popisu (29 %).

 

  • Bezpečnost je hlavním parametrem při volbě způsobu platby. Ve 24 z 32 zemí zařazených do průzkumu je PayPal nejčastěji uváděným způsobem platby za nákupy v zahraničí. Dalším zajímavým faktem je, že nejčastěji uváděným důvodem, proč by online nakupující zvolili PayPal namísto jiného způsobu platby za online nákup v zahraničí, je možnost získat zpět své peníze v případě, že prodejce zboží nedodá nebo se dodané zboží neshoduje s popisem.

 

  • Při prodeji do zahraničí je důležité znát klíčové informace o cílových trzích, jako jsou kalendářní data hlavních prodejních období a místních svátků. PayPal nabízí obchodníkům speciální webový portál PassPort, který obsahuje klíčové informace o největších světových trzích.

Kliknutím sem zobrazíte globální výsledky průzkumu společnosti PayPal pro rok 2016 mezi zákazníky nakupujícími v zahraničí.

# # #

Metodologie

PayPal Insights 2016:

Organizace Ipsos, z pověření společnosti PayPal, se dotazovala reprezentativního vzorku1 přibližně 800–2 000 (celkem 28 012) dospělých osob (ve věku 18 a více let2), kteří používají zařízení s přístupem k Internetu3 v některé z 32 zemí (Spojené království, Irsko, Francie, Německo, Itálie, Španělsko, Nizozemsko, Švédsko, Belgie, Portugalsko, Rusko, Maďarsko, Polsko, Česká republika, Řecko, Izrael, Spojené arabské emiráty, Egypt, Jižní Afrika, Nigérie, Brazílie, Mexiko, Argentina, Peru, Chile, USA, Kanada, Indie, Čína, Japonsko, Thajsko a Singapur). Průzkum probíhal online v období mezi 30. dubnem a 5. říjnem 2016.

Váha dat byla upravena ve všech zemích s ohledem na odchylku panelu na základě počtu online nakupujících ve všech zemích.

Průzkum v České republice proběhl v období od 14. do 27. září 2016 na vzorku 2000 respondentů.

1 Ve většině zemí byly uplatněny kvóty na věk v kombinaci s pohlavím a oblastí typickými pro online populaci. Na data z Jihoafrické republiky, Singapuru, Ruska a Peru kvóty uplatněny nebyly. Pro Egypt, Spojené arabské emiráty a Nigérii nebyly určeny žádné kvóty, ale průzkum byl zaslán typickému národnímu offline vzorku, u kterého bylo vyhodnoceno používání internetu.

2 Věk 18–74 let ve všech evropských zemích

3 Stolní počítač/laptop/notebook/tablet/smartphone/jiný typ mobilního telefonu/elektronický diář/PDA s bezdrátovými hlasovými a datovými funkcemi/herní konzole s připojením k Internetu (např. Wii)

O organizaci Ipsos

Společnost Ipsos se s nadšením zajímá o lidi, trhy, značky a společnost. Poskytujeme informace a analýzy, které zjednodušují a zrychlují chápání našeho složitého světa a inspirují naše klienty k přijímání chytřejších rozhodnutí.

Věříme, že naše práce je důležitá. Bezpečnost, jednoduchost, rychlost a pravdivost jsou naše hodnoty, které promítáme do všeho, co děláme.

Prostřednictvím specializace dokážeme našim klientům nabídnout jedinečnou hloubku znalostí a dovedností. Učíme se z nejrůznějších zkušeností, a získáváme tak perspektivu a inspiraci, abychom nacházeli odhodlání se ptát a být kreativní.

Podporou kultury spolupráce a zvídavosti přitahujeme ty nejlepší lidi, kteří mají schopnost a odhodlání ovlivňovat a formovat budoucnost.

O společnosti PayPal

U nás ve společnosti PayPal (NASDAQ: PYPL) stavíme lidi na první místo ve všem, co děláme. Od vzniku firmy v roce 1998 se neustále snažíme být v čele revolučních digitálních platebních řešení. PayPal nabízí lidem lepší způsoby, jak spravovat a převádět peníze. Dává jim možnost volby a flexibilitu v tom, jak mohou posílat peníze, platit nebo dostat zaplaceno. Provozujeme otevřenou, zabezpečenou platební platformu nezávislou na technologiích, pomocí níž firmy bezpečně provádějí transakce se zákazníky online, v obchodech a stále častěji i na mobilních zařízeních. Ze 4,9 miliardy plateb, které jsme v roce 2015 zpracovali, proběhlo 28 % na mobilním zařízení. Se 192 miliony aktivních zákaznických účtů je PayPal skutečně globální platební platforma dostupná lidem na více než 200 trzích. Umožňuje zákazníkům zasílat a přijímat platby ve více než 100 měnách, vybírat hotovost v 56 měnách a na účtech PayPal držet peníze v 25 měnách. Další informace o společnosti PayPal naleznete na webu https://www.paypal.com/about. Finanční informace o společnosti PayPal naleznete na webu https://investor.paypal-corp.com