Randstad Workmonitor: Čeští zaměstnanci jsou nejméně spokojení za poslední 3 roky

Praha, 3. srpna 2017 – Z nejnovějšího globálního průzkumu Workmonitor společnosti Randstad vyplynulo, že roste chuť zaměstnanců změnit pracovní místo. Největší ochota změnit zaměstnavatele panuje ve výrobních firmách
a v zemědělství, změnám jsou více nakloněni i pracovníci z oboru IT
a telekomunikací. Na „práci na celý život“ věří jen třetina Čechů, pro dvě třetiny zaměstnanců je to již přežitek.

Roste nespokojenost a chuť změnit zaměstnání

Ve srovnání s posledním čtvrtletím se mezi českými zaměstnanci o 5 procentních bodů zvýšila chuť ke změně zaměstnání (z 20 na 25 %). „Souvisí to jednak s rostoucím sebevědomím zaměstnanců, které je posilováno současnou širokou nabídkou pracovních míst, jednak s růstem nespokojenosti lidí v současném zaměstnání. Což je tak trochu paradox, vezmeme-li v potaz stále se zvyšující snahy zaměstnavatelů o novinky v péči o zaměstnance, rozšiřování benefitů, důraz na dobré pracovní prostředí atd. “ komentuje Hana Púllová, ředitelka personální společnosti Randstad. Oproti předchozímu čtvrtletí se totiž více než zdvojnásobil (nárůst z 5 na 11 %) počet dotazovaných, kteří jsou nespokojeni s prací pro stávajícího zaměstnavatele. Je to vůbec nejvyšší míra nespokojenosti za poslední 3 roky měření. Nejvíce nespokojených (15 %) přitom připadá na nejmladší věkovou kategorii 18 – 24 let. Naopak nejvíce jsou se svým zaměstnavatelem spokojeni lidé ve věku 25 – 34 let. Míra spokojenosti je o něco vyšší u žen než u mužů. Většina respondentů průzkumu je navíc přesvědčena o tom, že takzvaná „práce na celý život“ již zanikla. V ČR se jedná o 67 %
a globálně o 73 % dotazovaných.

Kdo změnil zaměstnavatele a proč?

Během posledních šesti měsíců vyměnilo zaměstnavatele 17 % lidí. Nejčastěji (zhruba z 30 %) šlo o zaměstnance ve věku 18 až 34 let. „Jde o věkovou skupinu, která je nejpružnější a ke změnám nejotevřenější. S rostoucím věkem a výší dosaženého vzdělání pak míra fluktuace klesá,“ říká Hana Púllová. Nejčastějším důvodem k odchodu bylo získání lepších podmínek, nespokojenost se stávajícím zaměstnavatelem a osobní touhy po změně práce.

Pokud jde o obory, tak k největší fluktuaci zaměstnanců a změnám zaměstnavatele došlo v oblasti výrobního průmyslu (dělnické profese), výrobě potravin, zemědělství a lesnictví a tradičně silně fluktuujícím odvětvím byla v sektoru služeb oblast hotelnictví a stravování. Velký počet lidí změnil práci a zaměstnavatele také v oblastech IT služeb a telekomunikací, které jsou, co se týče nabídky práce extrémně konkurenční a zaměstnavatelé se o zaměstnance doslova přetahují.

Kdo hledá novou práci?

Aktivně aktuálně hledá novou práci 9 % dotazovaných, přičemž mírně převažují ženy (10 %) nad muži (7 %), a 16 % po nových pracovních nabídkách a příležitostech spíše pokukuje. Nejintenzivněji hledají novou práci mladí muži do 24 let (17 %) a ženy ve věku 45 až 54 let (14 %). S rostoucím stupněm dosaženého vzdělání respondentů se počet těch, kteří hledají práci, snižuje. Co se týče oborů, tak v současnosti hledají novou práci převážně lidé zaměstnaní
v zemědělství a lesnictví a ve výrobě potravin. V těchto oborech mají zaměstnanci také největší strach ze ztráty pracovního místa. Naopak nejméně ohroženi ztrátou pracovní pozice se cítí lidé pracující v telekomunikacích a IT.

O průzkumu Workmonitor společnosti Randstad:

Průzkum Workmonitor společnosti Randstad byl poprvé publikován v Nizozemsku v roce 2003, následovalo jeho uvedení v Německu a nyní již zahrnuje 33 zemí po celém světě. Pokrývá Evropu, Asii i Ameriku. Randstad Workmonitor vychází čtyřikrát do roka a jeho výsledky odráží lokální i globální trendy v oblasti mobility. Ty je možné díky pravidelnosti průzkumu sledovat v průběhu času. Workmonitor Mobility Index měří postoj a očekávání zaměstnanců z hlediska změny zaměstnavatele nebo práce v průběhu následujících šesti měsíců. Kromě mobility sleduje spokojenost zaměstnanců a jejich osobní motivaci. Součástí každého průzkumu je i sada tematických otázek, které zkoumají současné trendy. Výsledná data tak poskytují komplexní vhled do aktuální situace na trhu práce.  
Kvantitativní studie je prováděna prostřednictvím on-line dotazníku u populace ve věku 18-65 let, pracující minimálně 24 hodin týdně v placeném zaměstnání (nezahrnuje osoby samostatně výdělečně činné). Minimální velikost zkoumaného vzorku je 400 respondentů za každou zemi, pro průzkum je využíván Survey Sampling International (SSI) panel. Dotazování pro tuto druhou vlnu Randstad Workmonitor průzkumu 2017 proběhla v období od 20. dubna do 8. května 2017.

O společnosti Randstad:

Společnost Randstad je druhým největším poskytovatelem personálně – poradenských služeb na světě. Má zastoupení ve 39 zemích, kde v 4752 pobočkách pracuje 32 280 zaměstnanců. Portfolio služeb Randstad zahrnuje klasické agenturní zaměstnávání, vyhledávání zaměstnanců na stálé pracovní úvazky, inhouse řešení a služby v oblasti HR. Randstad patří mezi top tři hráče na trhu v Nizozemí, Polsku, Portugalsku, Španělsku, Švýcarsku, Velké Británii, Německu, Argentině, Belgii, Lucembursku, Kanadě, Chile, Francii, Řecku, Indii a Mexiku. Významné podíly má rovněž na trzích v Austrálii, Japonsku a Spojených státech. Randstad je dvojka na českém trhu, v České republice má 200 konzultantů a poskytuje služby v oblasti agenturního zaměstnávání, procesního řízení lidských zdrojů
a vyhledávání lidí na stálé úvazky klientům prostřednictvím 22 pracovišť. Více informací na www.randstad.cz.