Firmy stále více trpí na následky DDoS útoků

Útoky Distributed Denial of Service (DDoS) jsou na vzestupu. V roce 2017 jim doposud čelila více než třetina (33 %) organizací, což je podstatně více oproti loňským 17 %. Kyberzločinci tento typ útoku využívají nejen k přerušení provozu společností, ale i k získání přístupu k jejich cenným a výnosným obchodním datům. Tento rychlý vývoj v kyberbezpečnostním prostředí znamená, že se všechny firmy bez ohledu na svou velikost mohou stát potenciálním cílem DDoS útoku.

V průzkumu Global IT Security Risks Survey 2017* společnosti Kaspersky Lab uvedlo 50 % společností, že se frekvence a komplexnost DDoS útoků cílících na jejich podnikání neustále stupňuje. Tomu odpovídá i fakt, že za uplynulých 9 měsíců tohoto roku bylo napadeno 33 % organizací. To je dvakrát více, než tomu bylo v roce 2016. I proto by se měly firmy zaměřit na zvyšování povědomí o této hrozbě a posílit svou ochranu.

Co do velikosti bylo napadeno 20 % velmi malých firem, 33 % takzvaných SMB a 41 % velkých korporací. Tato čísla dokládají, že jsou riziku vystaveny všechny firmy bez ohledu na své zaměření či velikost. Dosavadní data sice ukazují, že firmy doposud spíše čelily pouze jednomu DDoS útoku (v roce 2016 čelilo více než jednomu útoku 82 % firem, letos 76 %), nicméně následky jsou stále vážné. 26 % organizací, které byly cílem DDoS útoku, zaznamenalo významný pokles výkonu svých služeb. Dalších 14 % uvedlo, že došlo k selhání transakcí a procesů na dotčených službách.

Řada firem vedle viditelných následků také uvádí, že se DDoS útoky snaží maskovat jiné incidenty. Ty následně vedou k vážným finančním ztrátám a poškození dobré pověsti. Více než polovina (53 %) firem, které byly v první polovině roku 2017 napadeny, uvádí, že byly DDoS útoky využity jako zástěrka pro jiné aktivity. Polovina (50 %) tvrdí, že maskovaly malwarovou infekci, 49 % je přesvědčeno, že kryly únik dat či jinou krádež. Dalších 42 % se domnívá, že byl DDoS útok použit za účelem utajení vniknutí do sítě či hacknutí. Necelých 26 % pak přiznalo, že útok poskytl krytí pro krádež financí.

Hrozba napadení DDoS útokem, ať už samotným nebo ve spojení s další zločinnou aktivitou, dlouhodobě neklesá. Otázkou tak není jestli, ale kdy se firma stane obětí. Vzhledem k tomu, že riziko neustále narůstá a ohroženy jsou všechny společnosti, je čím dál důležitější se před útoky chránit. Díky spolupráci se správným partnerem se mohou firmy vypořádat s jakkoliv složitým a mohutným DDoS útokem,“ říká Petr Kuboš, regionální obchodní manažer pro východní Evropu ve společnosti Kaspersky Lab.

Aby byly podniky připraveny na veškeré hrozby, které DDoS útoky představují, poskytuje řešení Kaspersky DDoS Protection kompletní integrovanou ochranu bránicí je v jakékoliv fázi pokusu o útok. Řešení zajistí nenarušení provozu firmy i v případě nejsofistikovanějších mohutných útoků.

*IT Security Risks je výročním průzkumem vypracovaným společností Kaspersky Lab ve spolupráci s B2B international. V roce 2017 se průzkumu zúčastnilo více než 5 200 představitelů malých, středních a velkých podniků z 29 zemí. Otázky směřovaly na jejich pohled na IT bezpečnost a reálné incidenty, kterým čelili.

O společnosti Kaspersky Lab

Kaspersky Lab je mezinárodní společností, která se zabývá kybernetickou bezpečností a v roce 2017 slaví 20 let od svého založení. Své rozsáhlé odborné znalosti kybernetických hrozeb využívá Kaspersky Lab při vytváření bezpečnostních řešení a služeb nové generace zaměřených na ochranu podniků, kritické infrastruktury, vládních organizací a uživatelů po celém světě. Portfolio společnosti zahrnuje špičkové zabezpečení koncových bodů a specializovaná bezpečnostní řešení a služby sloužící k ochraně proti sofistikovaným a neustále se vyvíjejícím digitálním hrozbám. Technologie Kaspersky Lab chrání celosvětově více než 400 milionů uživatelů a 270 tisíc korporátních klientů. Více se dozvíte na www.kaspersky.cz.