Více než rozsáhlá vánoční světelná výzdoba se na spotřebě elektřiny projeví dovolené na konci roku

19. prosince 2017 – Leckoho možná napadlo, kolik elektrické energie stojí v prosinci veškeré světelné dekorace a tisíce rozsvícených vánočních stromků. Prosinec je navíc měsícem s nejkratšími dny v roce, kdy lze předpokládat nejdelší dobu svícení. Domácnosti díky stále rozšířenějšímu využití LED technologií rozsvícené vánoční stromky na vyúčtování elektřiny za prosinec asi výrazněji nepocítí. Ale projeví se množství světelné výzdoby na celkových odběrech elektrické energie v celé distribuční síti?

Nejen domácnosti se po dobu adventu a vánočních svátků zdobí nejrůznějšími svíčkami a světelnými ozdobami. Také v ulicích a veřejných prostranstvích většiny měst a obcí se už tradičně, většinou již v průběhu listopadu nebo ještě dříve, objevují světelné vánoční dekorace. Rok od roku vypadá adventní výzdoba stále bohatší a nápaditější.

„Období Vánoc a s ním spojená světelná výzdoba se samozřejmě do celkového odběru elektrické energie určitým způsobem promítne, ale nejde o nikterak zásadní hodnoty ve srovnání s jinými vlivy,“ říká, možná překvapivě, Vladimír Vácha, tiskový mluvčí společnosti E.ON. Z měření energetické společnosti plyne, že v zimním období, resp. v průběhu topné sezóny, má na zatížení distribuční sítě zdaleka největší vliv odběr elektrické energie v pracovní dny a počasí. „Změna průměrné venkovní teploty byť jen o několik málo stupňů se na tocích elektrické energie v distribuční síti projeví výrazněji než veškeré vánoční světelné dekorace,“ doplňuje Petr Vaculík, šéf centrálního dispečinku v E.ON Distribuce, a.s.

„V loňském roce jsme během svátečních dnů zaznamenali zatížení sítě na úrovni cca 1400 MW, na Štědrý den odpoledne pak byly hodnoty zatížení přibližně o 150 MW vyšší a v době kulminace štědrovečerních večeří pak o dalších 150 MW,“ upřesňuje Vaculík.

Na celkově nižší odběry elektrické energie ve svátečním období má vliv i hromadné čerpání dovolené na konci roku a odstávka výroby v řadě velkých průmyslových podniků.

Nejvyšší zatížení sítě v uplynulém roce tedy nezaznamenal dispečink společnosti E.ON v prosinci, ale v pátek 20. ledna, kdy průměrné hodinové zatížení dosáhlo hodnoty 2541 MW. Také v předchozích letech bylo naměřeno nejvyšší zatížení distribuční sítě v zimních měsících.

Označeno tagem