Robotizace může zvýšit potenciál české ekonomiky na dvojnásobek a dotknout se poloviny pracovních míst

Praha, 26. března 2018 – Dle technologických možností a struktury české ekonomiky by se automatizace mohla v Česku týkat až 51 % pracovních pozic. Díky zvýšené produktivitě by se pak potenciál české ekonomiky do roku 2033 zvýšil o 78 %, což je více než dvojnásobek růstu bez využití robotizace. Vyplývá to z nejnovější studie Deloitte Automatizace práce v ČR.

Dle analýzy Deloitte by neměla automatizace v krátkodobém horizontu výrazně zvýšit nezaměstnanost za předpokladu, že budou pracovní trhy dostatečně flexibilní a zaměstnanci se budou chtít přizpůsobit. V dlouhodobém horizontu budou zaniklá pracovní místa kompenzována vznikem nových míst, ať už v nových technologických oborech, nebo ve zbytku ekonomiky jako důsledek rostoucí produktivity, příjmů a poptávky.

„Z mikroekonomických dat vedle důležitosti technické odbornosti vyplývá zároveň potřeba měkkých dovedností a schopností řešit problémy. Vzdělávací systém by toto měl reflektovat a studentům společně s odborností v oblasti informačních technologií poskytnout interdisciplinární přístup a schopnost řešit problémy,“ říká David Marek, hlavní ekonom Deloitte a autor studie.

Z automatizace a robotizace bude nejvíce těžit zemědělství, stavební sektor a zpracovatelský průmysl. Naopak nejméně nejspíše ovlivní oblast vzdělávání. Důležitost automatizace a robotizace v české ekonomice přitom dokazují výsledky průzkumu Deloitte mezi finančními řediteli v Česku. První a třetí místo na otázku, které trendy ovlivní jejich společnost nejvíce, obsadily odpovědi automatizace tvorby a zpracování dokumentů (76 %) a robotika a RPA, tedy softwarová robotická automatizace procesů (51 %).

„RPA software lze implementovat napříč různými odvětvími pro prakticky jakékoli práce v back office a rutinní úkoly. Proces zavádění RPA v České republice je ve srovnání se západní Evropou jedinečný. Historie země má relativně výrazný vliv na to, jak rychle se technologické změny zavádějí. Kladný vztah k technologiím a inovacím je v České republice významnou konkurenční výhodou,“ dodává Milan Kulhánek, partner a vedoucí týmu robotizace Deloitte.

Robotizací se zabývala i loňská globální studie Deloitte The robots are ready. Are you? (Roboti jsou připraveni. A vy?). V ní 53 % respondentů odpovědělo, že svou „cestu“ k RPA již zahájilo. Odhaduje se přitom, že dalších 19 % tak učiní do dvou let. 86 % respondentů zaznamenalo zvýšení produktivity a jen 3 % snížilo počet zaměstnanců v digitálním odvětví.

Z již zmiňovaného průzkumu mezi českými finančními řediteli pak vyplynulo, že proces implementace RPA zahájilo nebo v něm je pokročilých 21 % respondentů. V procesu plánování či příprav je pak dalších 44 %.

Studii Automatizace práce v ČR si můžete stáhnout zde.

Globální studii The robots are ready. Are you? najdete tady.

 

Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou („DTTL“), síť jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako „Deloitte Global“) služby klientům neposkytuje. Více informací o naší globální síti členských firem je uvedeno na adrese www.deloitte.com/cz/onas.

Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, poradenství, právního a finančního poradenství, poradenství v oblasti rizik a daní a související služby klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích a teritoriích má společnost Deloitte světové možnosti a poznatky a poskytuje svým klientům, mezi něž patří čtyři z pěti společností figurujících v žebříčku Fortune Global 500 ®, vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Chcete-li se dozvědět více o způsobu, jakým zhruba 244 000 odborníků dělá to, co má pro klienty smysl, kontaktujte nás prostřednictvím sociálních sítí Facebook, LinkedIn či Twitter.