Nadace Via ocenila dobré skutky jednotlivců a firem

Praha, 21. května 2018 – Nadace Via letos už pojedenadvacáté ocenila ty, kteří pomáhají druhým. O vítězích rozhodovala veřejnost svými hlasy v online hlasování. Ceny nadace udělila během slavnostního večera v La Fabrice v 5 kategoriích – Mecenáš, Srdcař, Mladý srdcař (do 26 let), Dobrá firma a Závěť pomáhá.

Zatímco během loňského jubilejního 20. ročníku probíhalo hlasování o nejsilnějších příbězích posledních 20 let, tentokrát byly ústředním tématem inovace, neobvyklé a moderní způsoby pomoci. „Letos bychom chtěli mimo jiné podporovat filantropii ve světě moderních technologií, vyzdvihovat nové způsoby dárcovství a cílit více na mladé lidi, ve kterých je obrovský potenciál,“ vysvětluje Monika Skopalová, programová manažerka Nadace Via.

Počet nominací ale nerostl jen v kategoriích Srdcařů. Stále více lidí nominuje i mecenáše ve svém okolí nebo závěťové dárce, kteří se rozhodli odkázat finanční prostředky na dobrou věc. „Před dvaceti lety byla filantropie v Česku takřka neznámým pojmem, v současnosti filantropii považuje za běžnou součást života řada firem i jednotlivců. To potvrzuje i počet letošních nominací, kterých se sešlo neuvěřitelných 140,“ dodává Zdeněk Mihalco, programový ředitel Nadace Via.

Zaslané nominace popisovaly inspirativní příběhy pomoci mecenášů, studentů, podnikatelů, firem, jednotlivců i celých skupin, kteří nejrůznějšími způsoby pomáhají lidem ve svém okolí. Někteří darovali peníze, svůj čas a zkušenosti, jiní využili internet a moderní technologie nebo na pomoc druhým pamatovali ve své závěti. Z těchto příběhů odborná komise vybrala 15 finalistů. O vítězích v jednotlivých kategoriích, kteří během slavnostního vyhlášení převzali ocenění v podobě sošky od Františka Skály, mohla svými hlasy od března do května rozhodovat veřejnost.

V kategorii Mecenáš získal Cenu Via Bona Libor Malý, který se dlouhodobě věnuje podpoře neziskových projektů a organizací usilujících o pozitivní změny ve společnosti a přispěl k boji s předlužením českých domácností. V kategorii Dobrá firma si ocenění odnesl Naturfyt-BIO za své aktivity v oblasti zlepšování života na Jesenicku.

Vítězem kategorie Srdcař se stala Ludmila Böhmová, která přispívá ke zlepšení podmínek pro vzdělání dětí i učitelů ve Středoafrické republice. V kategorii Mladý srdcař obdržela nejvíce hlasů Petra Soukupová, která v 15 letech založila orchestr pro mladé a jeho prostřednictvím pomáhá na Broumovsku. Zároveň tato Mladá srdcařka získala speciální Cenu veřejnosti, kterou zaštítila Česká televize, za největší počet hlasů ve veřejném hlasování.

V kategorii Závěť pomáhá veřejnost ocenila příběh Marcely Mejstříkové, spoluzakladatelky sdružení Mamma HELP, která poté, co vyhrála svůj boj s rakovinou prsu, pomohla založit sdružení Mamma HELP podporující ženy s podobným osudem a v roce 2014 se mu rozhodla odkázat svůj majetek.

Cenu Via Bona každoročně zaštiťuje Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze. Hlavním partnerem Ceny Via Bona 2018 je Česká spořitelna, která získala Cenu pro velkou firmu v roce 2013. „Filantropické příběhy laureátů Ceny Via Bona jsou silným pramenem inspirace pro každého z nás. Čím více lidí se díky nim nebude bát zapojit, kde je potřeba, tím lépe se nám bude žít. My v České spořitelně v prosperitu naší země věříme a aktivní občanskou společnost vidíme jako její základ,“ říká Andrea Studihradová, zástupkyně České spořitelny v letošní hodnotící komisi. Mediálními partnery jsou Česká televize a Český rozhlas. Dalšími partnery jsou Nadace pojišťovny Kooperativa, PwC Česká republika, Tchibo Praha a Veolia Česká republika.

O Nadaci Via:

Nadace Via už 20 let podporuje rozvoj komunitního života a dárcovství v Česku. Od roku 1997 podpořila více než 4500 projektů a Cenou Via Bona ocenila 122 inspirativních příběhů dárcovství jednotlivců a firem. Nadace Via usiluje o to, aby bylo v Česku více lidí, kteří společně pečují o své okolí a kteří darují druhým.

Více informací:

https://www.nadacevia.cz/

https://cenaviabona.cz/

Další informace a kontakty na vítěze letošní Ceny Via Bona poskytne Jana Kosová na e-mailu  jana.kosova@nadacevia.cz nebo telefonu + 420 606 528 938.

Ocenění Via Bona 2018 v jednotlivých kategoriích:

Mecenáš

Libor Malý

Libor Malý se dlouhodobě věnuje podpoře neziskových projektů a organizací, které se snaží přinést pozitivní celospolečenskou změnu. Kromě každoročních příspěvků na dobré účely se po setkání s dívkou, kterou nákladnost léčby rakoviny přivedla do exekuce, pustil do boje s dluhovým byznysem. Díky jeho finanční podpoře mohla organizace Člověk v tísni poskytnout bezplatné poradenství mnoha lidem, kteří se dostali do finančních problémů, přispět k přijetí opatření a zákonů umožňujícím dlužníkům se vymanit z dluhů a opět se začlenit do normálního života a ušetřit tak českým domácnostem přes 10 miliard Kč ročně. Prostřednictvím sociální sítě Hearth.net propaguje ekonomiku daru a snaží se ke štědrosti a laskavosti inspirovat i ostatní.

Dobrá firma

Naturfyt-BIO

Majitel firmy Naturfyt – BIO dlouhodobě podporuje místní komunitu a aktivní lidi, kteří chtějí něco změnit na jeho rodném Jesenicku. Přispěl k vylepšení zdejší lesní školky nebo k obnově secesní Tančírny v Račím údolí, ale neváhá se zapojit ani dobrovolnicky, jako při výsadbě třešňové aleje v Jeseníku. Prostřednictvím spolku Sudetikus podporuje organizaci lokálních akcí, od farmářských trhů po festivaly a diskusní setkání a podporuje mladé lidi v začátcích, např. začínající místní architektce svěřil projekt zahrady u nového areálu firmy.

Srdcař

Ludmila Böhmová

Ludmila Böhmová spolu se svým manželem a několika přáteli založila v roce 2006 obecně prospěšnou společnosti SIRIRI, která ve Středoafrické republice pomáhá v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a zemědělství. Jejím cílem je co nejvíce zpřístupnit vzdělání mladým lidem a vzdělávat i učitele. Pomohli tak už k vybudování střední školy, ubytovny pro studenty a denního stacionáře pro sirotky v městě Bozoum, vytvoření vzdělávacího programu pro učitele nebo vyrobení historicky prvního ilustrovaného slabikáře v národním jazyce sango, aby se děti už nemusely učit číst a psát v jazycích, kterým nerozumí a zvýšily se jejich šance na vzdělání.

Mladý srdcař

Petra Soukupová

V roce 2010 přesvědčila patnáctiletá Petra Soukupová spolu se svým bratrem několik dospělých, že když jim pomůžou realizovat jejich nápad, budou v budoucnu naopak pomáhat mladí. A tak vznikl POLICE SYMPHONY ORCHESTRA. Dnes má orchestr 65 členů, za sebou přes 60 koncertů v Čechách i zahraničí a tvoří ho jen mladí lidé. Mnoha z nich pomohl orchestr v budoucí kariéře a prostřednictvím benefičních koncertů podporují mladí muzikanti např. Nadační fond Hospital Broumov, který zajišťuje zdravotnické vybavení pro dlouhodobě nemocné.

Závěť pomáhá

Marcela Mejstříková

Marcela Mejstříková před lety prošla zkušeností s onemocněním rakovinou prsu. Svůj boj vyhrála a v roce 1999 pomohla založit sdružení Mamma HELP podporující ženy, kterým byla diagnostikována rakovina. Působila v něm jako terapeutka, pomáhala zakládat centra i v dalších městech a činnost sdružení se rozhodla podpořit i ze své závěti. Paní Mejstříková přišla o všechny své příbuzné, a tak v roce 2014 odkázala své jmění právě sdružení Mamma HELP a bude v pomoci druhým pokračovat i po své smrti.

Reklamy