Litoměřické gymnázium a Nadace Unipetrol přibližují vědce studentům

Praha, 24. října 2018 – Nadace Unipetrol a Gymnázium Josefa Jungmanna v Litoměřicích společně spustili nový projekt po názvem Pátky s vědou. Jeho cílem je umožnit studentům osobní setkání a živé debaty s významnými osobnostmi z oblasti vědy, výzkumu či akademické sféry. Sérii přednášek zahájil v září chemik britského původu Michael Londesborough. Hostem říjnového setkání, které se uskutečnilo v pátek 19. října, byl významný český imunolog, profesor Jan Černý. V listopadu se studenti mohou těšit na bývalou předsedkyni Akademie věd České republiky, profesorku Helenu Illnerovou.

Nadace Unipetrol, která je partnerem projektu, se podílí na výběru osobností. „Je důležité, aby mladí lidé měli možnost kontaktu se zkušenými odborníky a mohli od nich čerpat nejen odborné poznatky, ale také prosté lidské zkušenosti, které z knih nevyčtete,“ komentuje projekt Julie Růžičková, ředitelka nadace Unipetrol.

Ředitelka Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích a autorka projektu Radka Balounová doplňuje: „Moje zkušenost je taková, že ti nejvýznamnější z významných bývají velmi pokorní, skromní a pracovití lidé. Studenti toto vnímají a i krátké setkání s takovou osobností je může inspirovat a nasměrovat na jejich životní a profesní cestu.“

Pátky s vědou zahájil 21. října Dr. Michael Londesborough, vědec britského původu z Ústavu anorganické chemie Akademie věd České republiky s přednáškou nazvanou Chemie a život. V říjnu zavítal mezi studenty prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D., český imunolog a pedagog působící na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, který se studenty hovořil na téma chemická válka a buňka jako hodinový stroj. V listopadu studenti litoměřického gymnázia přivítají další osobnost české vědy – fyzioložku, biochemičku a bývalou předsedkyni Akademie věd České republiky, prof. RNDr. Helenu Illnerovou DrSc.

Debaty s pozvanými hosty se odehrávají přímo v prostorách litoměřického gymnázia každý poslední pátek v měsíci po celý školní rok. Přednášková místnost má kapacitu 70 osob, avšak přednášky jsou natáčeny, a budou postupně ze záznamu přístupné i široké veřejnosti na stránkách https://www.youtube.com/results?search_query=nadace+unipetrol

Informace o Gymnázium Josefa Jungmanna v Litoměřicích

Gymnázium Josefa Jungmanna v Litoměřicích je státní gymnázium se dvěma vzdělávacími obory: čtyřleté a osmileté. Škola založená v roce 1919 je největším gymnáziem v litoměřickém okrese. Zaujímá přední místo také z hlediska kvality výchovy a vzdělávání a je středem zájmu uchazečů o studium, žáků a veřejnosti pro svůj evropský rozměr i pro svou zajímavou nabídku studijních příležitostí. Škola respektuje tradici a je otevřená novým trendům a výukovým metodám. Chová se vstřícně a partnersky k rodičům. Jsou zde dobré vztahy mezi učiteli a žáky. Jejím posláním je náročnost a laskavost.

Informace o Nadaci Unipetrol

Nadace Unipetrol zahájila svoji aktivní činnost v roce 2017. V prvním ročníku rozdělila v rámci stipendijního programu stipendia mezi 40 středoškolských a vysokoškolských studentů přírodovědných a technických oborů v celkové hodnotě 1,5 milionu Kč. V roce 2018 získalo stipendia 48 studentů v hodnotě 1,8 milionu korun. Loni spustila nadace také grantový program zaměřený na podporu vzdělávací a vědecké činnosti středních škol, v jehož rámci rozdělila 2,7 milionů Kč dvanácti středním školám z celé republiky. Ve třetím pilíři své činnosti se věnuje podpoře speciálních vědeckých projektů. Nadace šíří povědomí o chemii mezi žáky základních škol během série naučně-zábavných programů nazvaných Báječný den s chemií. Více informací o poslání Nadace Unipetrol a jednotlivých programech je k dispozici na internetových stránkách www.nadaceunipetrol.cz.