84 % šéfů českých firem si myslí, že se budou jen těžko vyrovnávat s měnícími se požadavky zákazníků v příštích pěti letech

Na druhou stranu podle průzkumu Dell Technologies Digital Transformation Index 25 % českých ředitelů věří, že právě jejich firmy budou přicházet s přelomovými změnami namísto toho, aby se takovým změnám musely samy přizpůsobovat

Praha, 13. listopadu 2018

Souhrn tiskové zprávy

 • 0 % českých firem je označováno za digitální lídry.
 • 84 % českých firem se obává, že se budou jen těžko vyrovnávat s měnícími se požadavky zákazníků v příštích pěti letech.
 • 25 % českých podniků má strach, že v příštích pěti letech zaostanou za ostatními.
 • Firemní lídři označují omezený rozpočet a zdroje spolu s legislativními a regulačními požadavky za největší překážky digitální transformace.

Celá zpráva

Podle studie Dell Technologies Digital Transformation Index (DT Index) není žádná česká firma digitálním lídrem. Průzkum DT Index, který proběhl ve spolupráci se společností Intel, mapuje postup digitální transformace ve středních až velkých podnicích a zkoumá digitální očekávání a obavy jejich šéfů. Studie zjišťuje, že 84 % českých vedoucích pracovníků se domnívá, že jejich organizace se bude jen těžko vyrovnávat s měnícími se požadavky zákazníků v příštích pěti letech a 25 % se obává, že zaostanou za ostatními.

Propočty studie DT Index vycházejí z výkonnosti firem v následujících oblastech: naplňování základních atributů digitální firmy**, stávající IT strategie, strategie transformace pracovních sil a plánované investice.

Dva roky po prvním představení studie DT Index v roce 2016 společnosti Dell Technologies a Intel více než zdvojnásobily rozsah průzkumu ze 16 zemí na 42 a vyhodnotily výkonnost 4 600 firem s použitím rozdělení do následujících skupin:

 

Skupiny hodnocení Popis Výsledky ČR v roce 2018
Lídři Digitální transformaci, v jejích různých podobách, mají zapsánu v DNA svého podniku. 0 %
Implementující Mají vyzrálý plán digitální transformace, investují a zavádějí inovace. 23 %
Zvažující Přijímají digitální transformaci opatrně a postupně, plánují a investují s ohledem na budoucnost. 30 %
Následovníci Provedli jen velmi málo digitálních investic, váhavě začínají plánovat do budoucna. 28 %
Zaostávající Nemají plán digitální transformace, omezeně investují a zavádějí dílčí iniciativy. 19 %

I když české firmy nemají žádného zástupce ve skupině digitálních lídrů, nabízí Digital Transformation Index slibná zjištění v dalších skupinách. Například 23 % místních firem, tedy téměř čtvrtina, spadá do kategorie implementujících. Tyto firmy mají zformulované pokročilé plány a inovace v digitální oblasti, které zajišťují jejich transformaci.

Studie Digital Transformation Index také odhaluje, že příliš mnoho podniků se nachází ve střední skupině nebo se pohybují ve spodních dvou skupinách. To znamená, že se mění příliš pomalu nebo dokonce nemají vůbec žádný digitální plán.

Překážky v digitální transformaci

Podle výsledků průzkumu 88 % českých firem v současnosti čelí významným omezením, která brání jejich digitální transformaci.

Mezi největších pět překážek v digitální transformaci patří:

 1. Nedostatečný rozpočet a zdroje.
 2. Regulační nebo legislativní změny.
 3. Chybějící vhodné dovednosti a zkušenosti zaměstnanců.
 4. Nevyspělá digitální kultura: slabé sladění a spolupráce skupin v rámci firmy.
 5. Nedostatečná podpora nejvyššího vedení.

Tyto překážky znehodnocují úsilí věnované digitální transformaci. 66 % šéfů českých firem se například domnívá, že digitální transformace by měla mít v rámci jejich organizací větší záběr. Jen 6 % z nich je silně přesvědčeno, že během příštích pěti let budou přicházet s přelomovými změnami namísto toho, aby se takovým změnám museli sami přizpůsobovat.

„Už nějakou dobu hovoříme o tom, že se nacházíme na přelomu významných změn. To už neplatí,“ říká Jiří Kysela, ředitel společnosti Dell Technologies Česká republika. „Nová digitální éra je tady a zásadně proměňuje naše životy, práci i podnikání. To znamená, že nyní je rozhodujícím faktorem rychlost [realizace změn]. Úspěšná transformace musí proběhnout co nejdříve a musí být zásadní.“

Překonávání výzev

Průzkum ukazuje, že firmy činí kroky k překonání uvedených překážek i z důvodu hrozby, že budou poraženy pružnějšími, inovativnějšími hráči. Na druhou stranu pokrok v těchto oblastech je poněkud nejistý či pomalý, jak je vidět na následujících zjištěních:

 • 34 % českých firem využívá digitální technologie k urychlení vývoje nových produktů a služeb.
 • 33 % firem integruje zabezpečení a ochranu osobních údajů do všech zařízení, aplikací a algoritmů.
 • 29 % se usilovně snaží rozvíjet vhodné dovednosti a zkušenosti zaměstnanců, například programování.
 • 27 % sdílí znalosti mezi různými pracovními rolemi, například předávají IT pracovníkům obchodní dovednosti a naopak obchodní lídry vzdělávají v oblasti IT.

Společnosti také stále častěji využívají nové technologie a kybernetické zabezpečení k podpoře (a ochraně) jejich transformace.

Plánované investice během jednoho až třech let:

 • 44 % českých firem zamýšlí investovat do kybernetického zabezpečení.
 • 34 % českých firem chce investovat do multi-cloudových služeb.
 • 38 % českých firem plánuje investovat do technologií internetu věcí.
 • 25 % českých firem má v úmyslu investovat do návrhu datových center orientovaných na výpočetní procesy a do podpory a optimalizace aplikačních úloh.
 • 20 % českých firem má za cíl investovat do umělé inteligence.

Malá, ale přesto významná část firem dokonce plánuje experimentovat s nově vznikajícími technologiemi. 14 % firem bude investovat do blockchainu, 15 % do kvantových počítačů a 18 % do virtuální či rozšířené reality.

Metodika výzkumu

V průběhu letošního léta se nezávislá výzkumná společnost Vanson Bourne dotazovala 100 lídrů středních až velkých podniků z České republiky s cílem určit umístění jejich organizací v žebříčku Dell Technologies Digital Transformation Index. Společnost Vanson Bourne hodnotila úsilí firem v oblasti digitálních technologií na základě jejich IT strategie, iniciativ transformace pracovních sil a plnění základních atributů digitálního podniku. Globální výsledky (od 4 600 respondentů ze 42 zemí) budou zveřejněny na začátku roku 2019.

Další materiály

Atributy digitálního podniku

**V roce 2015 podnikoví lídři definovali základní sadu digitálních atributů, které musí podniky naplnit, aby v příštím desetiletí uspěly. Jsou to:

 • Dynamicky inovovat.
 • Předvídavě nacházet nové příležitosti.
 • Prokazovat svou transparentnost a důvěryhodnost.
 • Nabízet zákazníkům jedinečné a individualizované prostředí.
 • Fungovat neustále online a v reálném čase.

O společnosti Vanson Bourne

Společnost Vanson Bourne je nezávislý specialista na výzkum trhu v technologickém sektoru. Je proslulá robustní a důvěryhodnou analýzou založenou na důkladném výzkumu. Její pověst stojí na přísných zásadách výzkumu a na schopnosti získat názory vedoucích pracovníků s rozhodovací pravomocí v technických i obchodních odděleních, ve všech oborech podnikání a na všech významných trzích. Další informace naleznete na webových stránkách www.vansonbourne.com.

O společnosti Dell Technologies

Dell Technologies je unikátní skupina firem, které poskytují organizacím potřebnou IT infrastrukturu, aby mohly budovat svoji digitální budoucnost, transformovat své IT a chránit svá nejdůležitější aktiva: informace. Společnost poskytuje služby firmám všech velikostí ve 180 zemích – od 98 % firem v žebříčku Fortune 500 až po jednotlivé spotřebitele – kterým dodává nejkomplexnější a nejinovativnější portfolio produktů od těch nejzákladnějších až po jádrová a cloudová řešení. Rodina Dell Technologies se skládá z následujících značek: Dell, Dell EMC, Pivotal, RSA, Secureworks, Virtustream a VMware.

Reklamy