V Mostě se školáci bavili na Báječném dnu s chemií

Praha, 26. listopadu 2018 – Město Most, Nadace Unipetrol a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze uspořádali ve sportovní hale v Mostě zábavně-vzdělávací dopoledne nazvané Báječný den s chemií. Akce se účastnilo více než devětset žáků ve věku třináct až patnáct let z 25 základních škol a osmiletých gymnázií z Mostu a okolí. Po Litvínově a Plzni byl Most třetím zastavením této akce,  jejímž cílem je zábavnou formou žákům ukázat, že chemie je moderní a atraktivní obor, jehož studium přináší nekonečné množství zábavy a časem i zajímavou příležitost pro budoucí uplatnění. Vyrvcholením dopoledne byla chemická úniková hra. Zbrusu novou 3D tiskárnu si za vítězství odnesl tým dětí z 8. Základní školy Most pod vedením paní učitelky Miroslavy Turisové.

Chceme, aby děti věděli, že chemie neznamená jen vzorečky, ale že její součástí jsou také krásné barvy a zajímavé experimenty. Tuto v pořadí již třetí akci si u nás objednalo město Most, a to se také postaralo o pozvání žáků a učitelů. Spolupráce skvěle fungovala,“ uvádí Julie Růžičková, ředitelka Nadace Unipetrol.

Akci zahájil na téma polymery Michael Londesborough, vědec a popularizátor britského původu z Ústavu anorganické chemie Akademie věd České republiky. Na něj navázal s vystoupením o barevné chemii Jan Havlík z Ústavu učitelství a humanitních věd VŠCHT v Praze: „Hodina chemie by se měla podobat hodině čar a kouzel. Děti by společně s učitelem měli proměňovat hmotu, uvolňovat skrytou energii, měnit barvy a tvary a postupně pochopit, jak funguje okolní svět. Bohužel právě tato stránka se z chemie čím dál více vytrácí a ta se tak redukuje jen na učení pouček a názvosloví. Mým cílem je znovu podnítit zvědavost dětí a ukázat jim, co všechno se světem kolem nás dokážeme, když známe pravidla, podle kterých se hraje.“

Student plzeňského gymnázia Jakub Štěpánek, který měl věkově k divákům nejblíže, si připravil téma raketové pohony. „Při účinkování cítím hlavně obrovskou zodpovědnost, když spolupracuji s tak zkušenými popularizátory Michaelem a Honzou. Je to pro mě obrovská výzva, a proto jsem se do projektu i zapojil. Navíc je to příležitost naučit se spoustu nových věcí. Například díky Honzovi používám při pokusech ochranné pomůcky, rukavice a brýle.“

Na konci se všechny zúčastněné školy zapojily do únikové hry na chemickou tématiku a vítězný tým z 8. Základní školy Most získal pro školu 3D tiskárnu. Moderátorkou byla herečka Kateřina Kaira Hrachovcová.

Záznam živého přenosu z akce je možné shlédnout na facebookovém profilu Nadace Unipetrol nebo na webu www.bajecnydenschemii.cz.

Informace o Nadaci Unipetrol

Nadace Unipetrol zahájila svou činnost v roce 2017. Za dva roky fungování již rozdělila v rámci stipendijního programu stipendia mezi 88 středoškolských a vysokoškolských studentů přírodovědných a technických oborů v celkové hodnotě 3,3 milionu Kč. V grantovém programu na podporu vzdělávací a vědecké činnosti středních škol již rozdělila 2,7 milionů Kč dvanácti středním školám z celé republiky. Ve třetím pilíři své činnosti se nadace věnuje podpoře speciálních vědeckých projektů. Nadace také šíří povědomí o chemii mezi žáky základních škol během série naučně-zábavných programů nazvaných Báječný den s chemií. Více informací o poslání Nadace Unipetrol a jednotlivých programech je k dispozici na internetových stránkách www.nadaceunipetrol.cz.