Test prokázal, že med z centra města je stejně kvalitní jako z lokality CHKO

Včely ze střechy českobudějovické centrály společnosti ESSOX letos vyprodukovaly 85 kilogramů medu, který v testech laboratoře dopadl lépe, než med z CHKO Blanský les

České Budějovice, 17. prosince 2018

Na začátku letošního roku umístila společnost ESSOX na střeše svého sídla v centru Českých Budějovic 3 včelí úly. Včelař z řad zaměstnanců ESSOX má své úly zároveň umístěné v CHKO Blanský les, na pomezí okresů Český Krumlov a České Budějovice. Srovnání dvou vzorků medu, které se nabízelo, přineslo překvapivý závěr: med z centra města může být minimálně stejně kvalitní, jako med z chráněné krajinné oblasti.

„Nápad kolegy umístit úly na střechu našeho sídla jsme uvítali bez váhání. O včelách v centrech měst jsme slyšeli a víme, že městskému ekosystému pomáhají. Díky skvělé péči našeho kolegy jsme na střeše ESSOX stočili letos 85 kilogramů medu, který rozdáme kolegům a obchodním partnerům jako originální vánoční dárek,“ uvedla Jana Hanušová, generální ředitelka společnosti ESSOX.

Výsledky testů laboratoře QSI v Brémách

Společnost ESSOX nechala med stočený ze včelstev na střeše svého sídla podrobit zkouškám ve specializované laboratoři QSI v německých Brémách. Spolu se vzorkem medu ze střechy odeslala také med, který stejný včelař stáčel ze včelstev umístěných v CHKO Blanský les. Test byl zaměřený na tři nejdůležitější parametry: aktivity diastázy – enzymu, který štěpí škroby na jednoduché cukry, dále na potenciální kontaminaci pesticidy, které se běžně používají v zemědělství k ochraně rostlin před škůdci, plísněmi nebo plevely, a na přítomnost polychlorovaných bifenylů (PCB), které mohou být pro lidský organismus karcinogenní.

Ve všech těchto zkoumaných parametrech uspěly oba dodané vzorky na výbornou a jsou v souladu se všemi platnými normami EU. V některých parametrech dokonce „med z centra města“ vykázal lepší hodnoty, než med z chráněné krajinné oblasti.

Odborná laboratorní analýza prokázala, že hodnota aktivity diastázy „medu ze střechy“ dosáhla 26 jednotek Schadeho stupnice. U opravdu kvalitních medů se tato hodnota pohybuje v rozmezí od 10 do 30 jednotek. Medy s těmito parametry mají také výborné hodnoty dalších člověku prospěšných látek a enzymů.

V případě potenciální kontaminace pesticidy byly vzorky testovány na 638 nejrozšířenějších látek. Ve vzorku medu ze střechy bylo zaznamenáno stopové množství jednoho z nejčastěji používaných insekticidů, v hodnotě těsně nad mezí měřitelnosti. Odborníci ve svých závěrech konstatovali, že i v tomto případě jsou povolené limity pesticidů výrazně vyšší, než hodnoty naměřené ve zkoumaných vzorcích.

„Výsledky medu z centra města jsou skutečně skvělé. I medy, které používají přívlastek BIO, většinou obsahují stopové množství pesticidů, což je sice legislativně nepřípustné, ale bohužel neovlivnitelné. Včely mají svůj „akční rádius“ zhruba dva kilometry. Ve chvíli, kdy v této lokalitě vše odkvete, včely přirozeně tento rádius rozšiřují až na pět kilometrů. A právě zde se mohou setkat s lokalitami, na kterých hospodaří zemědělec, který pro ošetření plodin používá konvenční prostředky,“ komentoval závěry studie Petr Samec, Senior Product Manager, včelař a zároveň majitel obou stanovišť.

Přítomnost polychlorovaných bifenylů nebyla zjištěna v žádném ze dvou zkoumaných vzorků medu.

O společnosti ESSOX:

ESSOX patří mezi nejvýznamnější nebankovní poskytovatele finančních služeb v České republice. Je významnou součástí skupiny Komerční banky a patří také do mezinárodní finanční skupiny Société Générale. Je specialistou na podporu prodeje nových i ojetých vozů pod značkou ESSOX i poskytovatelem značkového financování pro automobily značek Peugeot, Citroën a DS. Nabízí produkty v oblasti úvěru, finančního leasingu soukromým osobám, podnikatelům a firmám.

Důležitou hodnotou společnosti ESSOX je poskytování odpovědného financování – společnost je zakládajícím členem sdružení SOLUS i významným členem České leasingové a finanční asociace.  Více informací naleznete na www.essox.cz.

 

Reklamy