Brexit bez dohody může výrazně zpomalit dopravu léků mezi EU a Velkou Británií

Praha, 17. ledna 2019 – Vážné logistické i obchodní komplikace by přinesl farmaceutickým firmám tvrdý Brexit bez dohody. Znemožnil by totiž plynulý a oboustranný obchod s léky mezi Evropskou unií a Velkou Británií. Zboží by nebylo možné dovážet ani vyvážet bez nově vydaných registrací a povolení k distribuci. Od března letošního roku tak může dojít k výraznému zpomalení toku zboží oběma směry. Upozorňuje na to Luděk Procházka ze společnosti Gerlach, která je v Česku největším poskytovatelem celních služeb pro exportéry i dovozce.

Léky bez nových registrací zůstanou na celním skladě

„Jestliže dojde k Brexitu bez dohody, pro farmaceutické firmy to bude znamenat mnoho nových povinností, které zatíží obchodování s léky. Největší problém spatřuji v tom, že bude nutné velmi rychle opatřit nové certifikáty a registrace léků, což firmy nemusí do března stihnout. Celníci budou tyto dokumenty vyžadovat a bez patřičných povolení zůstane zboží v celním skladu, i když se fyzicky dostane přes hranice. To může přispět k významnému zpomalení či omezení proudu dovážených i vyvážených léků. Měsíčně se jedná o značné objemy, které představují desítky milionů balení putujících oběma směry. Léky na hranicích EU a Velké Británie budou podléhat stejným pravidlům, jaká platí pro tak zvané třetí země,“ upozorňuje Luděk Procházka, šéf společnosti Gerlach.

Opatření firem pro zmírnění dopadu Brexitu na trh s léky

Farmaceutické firmy podnikají řadu kroků na dočasné až střednědobé zmírnění předpokládaných logistických a obchodních rizik. „S vystavováním celních prohlášení na dovoz či vývoz léků nebude problém. Určité těžkosti ale způsobí dopravcům i farmaceutickým firmám špunt, který vznikne na hranicích. Dlouhé kolony kamionů mohou podle různých studií dosahovat i délky patnácti kilometrů, i když bude jedno odbavení trvat pouhé dvě minuty. Aby se tomu vyhnuly, začaly britské farmaceutické firmy převádět registrace léčiv na nové držitele v zemích EU. Také jsme zaznamenali mírné navyšování farmaceutického zboží na skladech, což je další způsob, jak zajistit plynulou dodávku léků na britský i unijní trh,“ popisuje Luděk Procházka, generální ředitel společnosti Gerlach.

Další doporučení k Brexitu z hlediska celní problematiky

Dovozci i vývozci mohou podle Luďka Procházka provést i další opatření. „Na základě analýzy četnosti zásilek, způsobu přepravy, druhu obchodovaného zboží, ale i personálních možností, by si firmy měly v prvé řadě vyhodnotit, zda je pro ně výhodnější řešit celní služby vlastními silami nebo využít outsourcing. Druhou možnost bych doporučil v případě Brexitu, který přinese mnoho nepřehledných situací a nežádoucích prodlev v toku zboží na ostrovních trh. Nemluvě o nové administrativní zátěži kvůli náročným celním procedurám, zcela chybějícím či neúplným celním dokladům a dalším chybám, které zpomalují byznys.“