Byty v ČR jsou v průměru o 18 m2 menší než v EU

Vzhledem k tomu, že se v Brně nachází velké množství studentů a v posledních letech přibývá také velké množství zahraničních pracovníků, je město velmi lukrativní pro investice do nájemního bydlení. I do něj se ale růst cen novostaveb, stejně jako do jiných nemovitostních segmentů, se zpožděním promítne. Cenový růst nemovitostí posledních let proto ovlivňuje prakticky všechny obyvatele města, nikoliv pouze zájemce o bydlení v novostavbě.
Ačkoliv dle statistik počet volných bytů vykazuje rostoucí tendenci a mírně se ve třetím čtvrtletí loňského roku zlepšila i čísla povolených staveb, stále je u nás ve srovnání s Evropou nízký počet bytů na 1 000 obyvatel. Jak nedávno shrnul architekt Petr Pelčák, například téměř o stovku nižší je počet bytů na 1 000 obyvatel u nás než v sousedním Rakousku. Česká republika ale v evropském srovnání nezaostává pouze co do počtu bytů, ale i co do velikosti, která je základním ukazatelem životního standardu. Zatímco průměrná velikost bytu je v EU 95,9 m2, v České republice je to jen 78 m2. Tedy 81 % průměru EU. Pokud by se měla Česká republika dostat na evropský průměr velikosti bytů, musely by se ty existující (dle výsledků sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 to bylo 4 756 572 bytů) zvětšit o 150 milionů m2.

V roce 2017 bylo v naší zemi postaveno pouhých 300 bytových domů. Byty v nich mají průměrnou velikost 2 + 1 a plochu 52 m2. Pro dosažení plochy průměrné evropské velikosti bytů by se u nás musely postavit dva miliony bytů dnešní průměrné velikosti. Zlepšení obou výše zmíněných statistik by mohlo pomoci přibrzdit sílící proces suburbanizace.

Reklamy