ABRAST: Výstavba ateliérů je kompromis. Je třeba upravit některé regulace, aby bylo možné stavět plnohodnotné byty

Rád bych za Asociaci brněnských architektů a stavitelů doplnil dnes publikovanou analýzu společnosti Trikaya.
Informace o rostoucím počtu nabízených bytů je pro město jistě pozitivní. Stavitelé hledají různé způsoby, jak uspokojovat silnou poptávku, a růst cen zpomaluje. Zatímco některé vedlejší efekty tohoto procesu, jako například nové obydlování zanedbaných lokalit, jsou přínosné, je potřeba usilovat o zmírnění negativních důsledků. Právě rostoucí počet ateliérů nebo ubytovacích jednotek je jedním z takových jevů.
Jako asociace se snažíme s městem komunikovat možnosti, jak upravit některé regulace, aby bylo možné stavět plnohodnotné byty. Výstavba ateliérů je kompromis a nouzové řešení, které nepřináší užitek ani jedné straně. Kupujícím i prodávajícím nese koupě takové nemovitosti zvýšenou daňovou zátěž a pro město je důsledkem tohoto trendu snižování počtu trvale žijících obyvatel, kteří si v nebytové jednotce trvalé bydliště jednoduše nahlásit nemohou.

Výstavba tohoto typu bydlení je částečným řešením v době bytové krize, neměli bychom jej ale brát za řešení konečné. V zájmu rozvoje města je především podpora plnohodnotných forem bydlení a nových rezidenčních projektů.

Marek Vinter, MBA
předseda správní rady ABRAST