Nechtěné dopady velkého byznysu: většina korporací je bere na vědomí, necelá polovina má plán, jak je řešit

Tisková zpráva. Brusel, 14. února 2019. Analýza nefinančních zpráv 105 evropských korporací napříč státy a odvětvími ukazuje, že obchodní společnosti uznávají, že jejich podnikání má nežádoucí dopad na životní prostředí, lidská práva nebo korupční jednání, ale jen necelá polovina identifikuje rizika u sebe sama a má strategii, jak jim čelit.

„Příkladem může být vnímání odpovědnosti za svůj dodavatelský řetězec. 70 % společností uznává důležitost ochrany lidských práv ve svém vlastním dodavatelském řetězci, ale jen 10 % má v této oblasti konkrétní plán. To je velmi málo vzhledem k tomu, že porušování lidských práv ze strany korporací se většinou děje právě v důsledku přesunu výroby do mimoevropských zemí s nižší vymahatelností práva,“ říká právník Filip Gregor (Frank Bold).

Analýzu nefinančních zpráv 105 velkých společností napříč obory a státy EU sestavila organizace Frank Bold se svým španělským partnerem Sustentia v rámci tříletého projektu Alliance for Corporate Transparency. Hlavním zjištěním je, že na obecné úrovni většina společností uznává, že svou činností ovlivňují životní prostředí a sociální oblast. Zároveň však v méně než polovině případů pojmenovávají, v čem přesně by mohlo být jejich podnikání rizikové a zda uplatňují nějakou prevenci rizik.

Světlou výjimku představuje téma změny klimatu. Změně klimatu se ve své zprávě z roku 2018 věnovalo 90 % zkoumaných korporací a polovina z nich uvedla i konkrétní cíle, jichž se ve vztahu k ochraně klimatu snaží dosáhnout, například snížení emisí nebo energetické náročnosti provozu.

Nefinanční zprávy musí velké korporace zveřejňovat každý rok, a to buď jako součást účetní závěrky, nebo samostatně. V České republice tato povinnost dopadá jen na necelých 30 akciových společností, jako jsou banky, telefonní operátoři nebo ČEZ, který byl jako jediná česká společnost zahrnut do analýzy. V celé EU se nefinanční reporting týká 6 000 společností. Slabinou nefinančních zpráv je však v praxi jejich vágnost, absence měřitelných cílů a také neochota firem popisovat právě ty oblasti, které jsou ve vztahu k jejich podnikání nejvíc rizikové, ať jde o životní prostředí, korupci, lidská práva nebo sociální a zaměstnanecké otázky.

Doplňující informace:

Výsledky analýzy anglicky: http://bit.ly/2HWraqX

Souhrn: http://www.allianceforcorporatetransparency.org/news/companies-failing.html

Co je nefinanční reporting: http://nefinancnireporting.eu/