Komora certifikovaných účetních slaví 20 let od svého vzniku

Praha, 15. dubna 2019 – Na den přesně 20 let uplynulo v sobotu 13. dubna 2019 od založení profesní organizace Komory certifikovaných účetních (KCÚ). Na oslavě k výročí, která probíhala na Petřínských terasách, byly zakládajícím členům a těm, kteří působili v orgánech Komory, předány pamětní listy a mince. Cílem KCÚ je soustavně podporovat a rozvíjet účetní profesi ve veřejném i státním prostoru.

Komora certifikovaných účetních sdružuje odborníky, kteří jsou absolventy systému certifikace účetní profese v ČR, případně obdobného systému jiné členské organizace IFAC. Oslava k  dvacetiletému založení probíhala v odpoledních hodinách v Restaurantu Petřínské terasy, kde se sešlo okolo stovky členů. Komora založila tradici “Síň slávy” účetní profese, do níž byla za celoživotní přínos účetnictví uvedena profesorka Dana Kovanicová. Dále Lubomír Harna, jeden z otců certifikace účetní profese a Martin Unzeitig, předseda KCÚ v letech 2007 až 2009.

„Oslava Komory jako profesní organizace byla určena zejména pro členy, kteří ji tvoří a svojí aktivitou podporují. Současně vnímám, že Komora je na určitém pomyslném zlomu svého působení. To souvisí se změnami, které zasahují i samotnou účetní profesi. Jde především o digitalizaci, kterou je potřeba více dostat do povědomí nejen samotných účetních, ale také naší Komory,” uvedl Libor Vašek, předseda KCÚ.

Podle něj nejbližší léta pravděpodobně přinesou zásadní změny v koncepci české účetní legislativy, které jsou spojené právě s informačními technologiemi.

Pro účetní tak nemá být digitalizace předmětem obav, ale naopak ji mají chápat jako významného pomocníka při každodenní rutině, která je s vedením účetnictvím často spojována. Komora chce být připravena na všechny změny, které se nejen k tomuto procesu vážou. S tím souvisí nejzásadnější úkol do dalších let. Prezentovat účetní profesi jako moderní a zajímavé povolání, kde být součástí Komory jako otevřené a mladistvé profesní organizace je prestižní záležitostí,“ dodal Libor Vašek.

Komora certifikovaných účetních má v současnosti 1053 členů, pro které loni uspořádala šest desítek vzdělávacích, společenských a kulturních akcí po celé České republice.  Její hlavní náplní je vzdělávat členy v aktuálních trendech v oblasti účetnictví. Dále si klade za cíl zastupovat profesi účetních ve veřejném prostoru a aktivně spolupracovat se státní správou v oblasti legislativních změn.

——————————

O KCÚ

Komora certifikovaných účetních (KCÚ) je profesní organizace působící v ČR od roku 1999. Sdružuje profesní účetní, kteří absolvovali několikaletý dvoustupňový systém certifikace účetních postavený na vzdělávacích standardech Mezinárodní federace účetních (IFAC). KCÚ podporuje účetní profesi, zdůrazňuje význam kvalitní účetní práce pro finanční řízení podniků, zajišťuje odborná školení, připomínkuje novelizace účetních zákonů a předpisů, má svého zástupce v Národní účetní radě, je členem AMSP ČR. Web: http://www.komora-ucetnich.cz/cze/informace- komory