Právě byl spuštěn otevřený e-learningový kurz Práva občana a fungování obce

30. dubna 2019, Brno| Právníci organizace Frank Bold společně se spolkem Nugis Finem vytvořili webový kurz Práva občana a fungování obce určený pro veřejnost. Kurz je zdarma k dispozici na vzdělávací platformě nostis.org. Jeho cílem je předat studentům a zájemcům o komunální politiku znalosti o tom, jakými pravidly se řídí fungování obce a jaké možnosti má k dispozici občan, který chce od obce získat informace nebo s jejími orgány jedná například v rámci správního řízení. Odborným garantem kurzu je JUDr. David Hejč, Ph.D. z Katedry správní vědy a správního práva Právnické fakulty na Masarykově univerzitě, přednášky sestavili právníci organizace Frank Bold, která provozuje on-line poradnu ve věcech veřejného zájmu.

„Z naší poradny máme zkušenost, že se mnoho lidí zajímá o komunální politiku a mají silný názor například na to, do čeho jejich město má nebo nemá investovat. Aktivně se však nezapojují do dění, protože porozumět fungování městského úřadu s jeho samostatnou a přenesenou působností je pro ně složité a časově náročné. Pro takové lidi je zamýšlen náš videokurz,“ vysvětluje Petr Kalíšek, vedoucí právní poradny Frank Bold. Znalosti z kurzu podle něj pomohou například všem, kdo chtějí pomocí veřejně dostupných zdrojů sledovat investiční aktivity svého města nebo pochopit správní řízení pomocí infografik.

Kurz tvoří krátké videopřednášky a další obsahy (myšlenkové mapy, odkazy na doplňující materiály, textová shrnutí), které jsou pro rychlé zhlédnutí dostupné i bez registrace. Pro registrované uživatele jsou seřazeny do harmonogramu čtyřtýdenního kurzu, který kromě videí a textových dokumentů obsahuje také testy a možnost získat po úspěšném dokončení certifikát garantovaný Masarykovou univerzitou.

Frank Bold je…

…mezinárodní právní organizace zabývající se aktuálními společenskými výzvami, jako je odpovědný byznys, čistá energetika nebo transparentní veřejná správa. Více: frankbold.org, fbadvokati.cz