ING vykazuje čistý výsledek za 1. kvartál 2019 ve výši 1 119 milionů eur

ING udržuje dobrou obchodní kondici a pokračuje v podpoře programu KYC (Know Your Customer)

    • Primární klientská základna se rozrostla o 150 000 na 12,6 milionu zákazníků.
  • Čisté hlavní úvěrové obchody vzrostly v prvním čtvrtletí o 8,7 miliardy eur; čistý příliv klientských aktiv činil 4,8 miliardy eur. 

Základní výsledek ING před zdaněním za první čtvrtletí 2019 dosáhl 1 582 milionů eur

  • Výsledky odrážejí pokračující růst obchodů při odolných maržích, solidní příjmy z poplatků a dobrou kontrolu nákladů.
  • Klouzavý průměr základní ROE za předchozí čtyři čtvrtletí činil 10,7 % a ukazatel CET1 ING Group vzrostl na 14,7 %.

Prohlášení generálního ředitele

Podařil se nám pozitivní vstup do nového roku, kdy první čtvrtletí se neslo ve znamení dobrého obchodního vývoje,“ řekl Ralph Hamers, generální ředitel ING Group. „Globálně naše primární klientská základna vzrostla o 150 000 na 12,6 milionu a naše nejnovější výsledky míry loajality zákazníků (net promoter score) nás řadí na první místo v šesti z našich 13 retailových trhů. Zaznamenali jsme čistý nárůst hlavních úvěrů ve výši 8,7 miliardy eur. Základní hospodářský výsledek před zdaněním za první čtvrtletí poklesl ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2018 o 6,2 % na 1 582 milionů eur. Příjmy rostly jak meziročně, tak průběžně. Vidíme také pozitivní výsledky našeho transformačního programu, zejména v Nizozemsku a Belgii. Tyto výsledky byly nicméně převáženy vyššími, i když stále relativně nízkými náklady na rizikové úvěry a tlakem nízkých úrokových sazeb na našich hlavních trzích eurozóny.
Pokračujeme na zlepšování způsobu řízení nefinančních rizik. Důležitým prvkem těchto aktivit je náš globální program Poznej svého zákazníka (Know Your Customer — KYC). Nyní máme přes 2 500 zaměstnanců na plný úvazek, kteří pracují na programu KYC napříč bankou, ve všech klientských segmentech a všech obchodních jednotkách. Zavedli jsme nástroj na sledování nepříznivých zpráv v médiích a začali jsme vyhodnocovat rizikovost chování. Všechno toto úsilí vede k dalšímu postupnému strukturálnímu začleňování řízení nefinančních rizik v rámci celé ING.
Zároveň jsme v prvním čtvrtletí pokračovali v inovacích, které vedou ke zkvalitnění zkušenosti našich zákazníků s naší bankou a zároveň jim pomáhají přejít na efektivnější a udržitelnější ekonomiku. Podnikli jsme kroky k usnadnění bankovnictví pro své zákazníky. Podíleli jsme se na počátečním spuštění okamžitých plateb v Nizozemsku a Belgii prostřednictvím Holandské asociace plateb a Belgické bankovní federace. Finanční prostředky jsou nyní připisovány na účet příjemce do pěti sekund, což zákazníkům umožňuje okamžitý přístup k jejich finančním prostředkům a pomáhá jim optimalizovat peněžní toky. Později v tomto roce očekáváme rozšíření okamžitých plateb do dalších zemí a dalších bank v Evropě.
Rozšířili jsme také nabídku služeb ING ve Francii, a to spuštěním „okamžitých hypoték“. Digitalizací procesu vyžadovaného pro uzavírání hypoték a využitím evropských právních předpisů PSD2 můžeme nyní schvalovat úvěry na bydlení za pouhé dva dny. 
V technologii blockchain a distribuované účetní knihy (DLT) jsme podnikli několik kroků, abychom dále zlepšili naši nabídku a zákaznickou zkušenost. Například jsme vytvořili kódy, které zajistí rychlejší, bezpečnější a snadnější zajištění důvěrných dat s použitím nové verze s názvem Bulletproofs. Tyto kódy, které jsou vytvořeny na základě open-source, byly úspěšně využity v prvním čtvrtletí při ověření konceptu ve spolupráci s univerzitou v Nizozemsku. ING se také podílí na vývoji platformy nazvané MineHub, která klientům v oblasti zpracování kovů a jejich těžby pomáhá snižovat náklady, zvyšovat transparentnost a přispívat k udržitelné produkci a obchodování. Naše práce nezůstává bez povšimnutí. Podle žebříčku časopisu Forbes jsme se zařadili mezi pět společností s nejvyšším potenciálem pro využití blockchainu pro rok 2019 na světě.
ING v prvním čtvrtletí pokračovala v podpoře klientů při přechodu na nízkouhlíkovou a soběstačnou společnost tím, že se zúčastnila 12 dluhopisových transakcí a 16 úvěrových transakcí na programy udržitelnosti. Mnohé z nich měly udržitelnost na prvním místě. Příkladem je naše první financování solárních panelů na střeše v regionu Asie a Tichomoří a první úvěr na zlepšení udržitelnosti v americkém průmyslovém sektoru. 
Jedna věc by měla být zcela zřejmá, a to, jakým zásadním způsobem vnímáme řízení nefinančních i finančních rizik a že jsme odhodláni se tomuto tématu věnovat. Toto odhodlání souvisí s naším závazkem vůči zákazníkům: nacházet neustále inovativní způsoby, které jim umožní být o krok napřed v životě i v podnikání.

O Bance ING

Skupina ING

ING je globální finanční instituce holandského původu se silnou evropskou základnou nabízející bankovní služby. Staví na zkušenostech, odborných znalostech a závazku nabízet vynikající služby a uspokojovat tak potřeby široké klientské základny zahrnující jednotlivce, rodiny, malé a střední podniky, korporace, instituce i vládní organizace. Cílem je podporovat lidi v tom, aby byli stále o krok napřed, v životě i podnikání.

ING Bank se svými více než 53 tisíci zaměstnanci nabízí služby pro zákazníky retailového i firemního bankovnictví ve více než 40 zemích světa. Silnou stránkou je dobře známá a silná značka s pozitivním vnímáním klientů v řadě zemí, silná finanční pozice, víceúrovňová distribuční strategie a mezinárodní síť. Udržitelnost a společenská odpovědnost je nedílnou součástí firemní strategie ING Bank, o čemž svědčí první příčka v kategorii Diversified Financials v indexu Dow Jones Sustainability a dále zařazení do indexu FTS4Good a indexu Euronext Vigeo Europe 120.

ING získala ocenění Best Bank In The World 2017, které uděluje časopis Global Finance.

Banka ING v České republice

ING v České republice aktuálně působí výhradně v oblasti bankovnictví a zaměstnává více než 250 lidí.

Historie banky ING v České republice sahá až do roku 1992. V průběhu let si zde vybudovala silnou pozici v oblasti korporátního bankovnictví a svou komplexní nabídkou bankovních produktů a služeb v současné době uspokojuje všechny bankovní potřeby významných českých i mezinárodních společností i finančních institucí.

V roce 2001 banka ING představila svůj první produkt pro fyzické osoby, spořicí účet ING Konto, a založila tak kategorii spořicích účtů na českém trhu. Rok poté rozšířila svoji nabídku o ING Podílové fondy, které nabízejí široké veřejnosti možnost vyššího zhodnocení úspor, a stala se tak specialistou na zhodnocování úspor pro fyzické osoby.

Společenská odpovědnost je klíčovou hodnotou firemní kultury banky; finanční produkty a služby nabízí srozumitelným a transparentním způsobem, aktivně působí v oblasti finančního vzdělávání a dlouhodobě strategicky spolupracuje s Nadací Terezy Maxové dětem, s aktivním zapojením firemních zaměstnanců.

 

Označeno tagem