Společnost itself s.r.o. pokračuje v modernizaci datacentra TH Ivančice

V projektu postupné modernizace datacentra TH Ivančice úspěšně pokračuje společnost itself s.r.o. Zaměřila se především na navýšení kapacity diesel generátorů, účinnější klimatizační jednotky, posílení VN trafostanice a ochranu proti kybernetickým útokům.

Pro datacentrum TH Ivančice společnost itself s.r.o. pořídí samostatně stojící kontejnery pro umístění další dvojice diesel generátorů, každý o výkonu 250 kVA. Společnost se také rozhodla snížit energetickou náročnost datacentra nákupem moderních klimatizačních jednotek s výrazně vyšší provozní účinností a s chladivem vyhovujícím dnešním vysokým nárokům na ochranu životního prostředí.

V roce 2017 společnost itself s.r.o. vybudovala vlastní VN (22 kV) přípojku a VN trafostanici o výkonu 600 kVA, která se letos rozroste o další 400 kVA transformátor.

Datové sály vybavené dosud pouze elektronickou protipožární signalizací (EPS) budou doplněny o automatické stabilní hasicí zařízení (SHZ) na bázi hasiva Novec 1203.

V rámci projektu se počítá také se zvýšením odolnosti proti kybernetickým útokům díky novým firewallům a DDoS ochraně.

„Po realizaci nové rozvodny a strojovny diesel generátorů v datacentru TH Ivančice v roce 2017, letos spouštíme další projekt postupné modernizace našeho druhého datacentra TH Ivančice. Modernizace datacentra TH Brno bude dokončena na podzim, projekt TH Ivančice se teď aktuálně rozbíhá a finální fáze je naplánována na konec roku 2021,“ doplňuje Marek Láznička, obchodní manažer společnosti itself s.r.o. pro oblast housingových služeb.

 

  • O společnosti itself s.r.o.:

 

itself s.r.o. je ryze česká společnost působící již více než 28 let v oblasti telekomunikací. Společnost provozuje vlastní optickou páteřní síť o délce více než 2 200 km po celé České republice s datovými centry v Brně, Ivančicích a Ostravě. Projektuje a realizuje výstavbu telekomunikačních sítí. Z hlavní přijímací stanice distribuuje více než 400 televizních stanic, a to v podobě streamů nebo jako službu IPTV na klíč. Pod značkou Selfnet přináší internetové připojení a televizní vysílání do více než 40 000 domácností ve 47 městech a obcích jižní Moravy. Více informací na www.itself.cz.