Společnost itself s. r. o. spustila provoz nového sálu datacentra TH Brno

Na konci října byl v brněnském datacentru zprovozněn nový sál POP V. Zprovozněním tohoto v pořadí již pátého sálu byla ukončena závěrečná etapa projektu Modernizace a rozšíření datového centra společnosti itself s.r.o.

Nový sál POP V má kapacitu až 78 racků o celkovém příkonu 350 kW v konfiguraci teplých a studených uliček na 225 m2 technologické plochy. Sál je vybaven šesti distribučními rozvaděči, ty zajišťují rovnoměrnou distribuci napájení zákaznických zařízení. Každý rack je standardně vybaven dvěma napájecími větvemi, které jsou nezávislé až na úroveň VN trafostanice, navíc každá větev má vlastní VN transformátor. Nový sál tak rozšiřuje celkovou technologickou plochu datacentra TH Brno na 875 m2

Pro měření spotřeby elektrické energie v sále využíváme online měřící systém značky Raritan. Díky tomu máme dokonalý přehled o stavu napájení (spotřeba, příkon atd.) každého racku v reálném čase. Další výhodou oproti např. konvenčním elektroměrům je vyšší přesnost měření“, dodává Karel Badin, provozní ředitel itself s.r.o. Naměřená data jsou samozřejmě dostupná zákazníkům přes B2B portál.

V sále POP V je instalovaný samozhášecí systém, který využívá moderní ekologické hasivo Novec 1230. To je vysoce účinné, má malé nároky na prostor a jeho použití je velmi ohleduplné k IT zařízením. 

„Kromě výstavby sálů jsme v rámci projektu modernizace pracovali také na rozšíření kapacit záložních zdrojů napájení a posílení systému chlazení. Samozřejmě tomu předcházela také modernizace elektrorozvodny, bez toho by to ani nešlo,“ doplňuje Karel Badin. 

Nově je budova datacentra TH Brno napájena dvěma VN transformátory, každý o výkonu 1 MW. Ty jsou doplněny trojicí diesel generátorů Volvo Penta, každý o výkonu 630 kVA. Jejich řídicí systém umožňuje přifázování diesel generátorů k distribuční síti bez výpadku, který běžně musí pokrýt UPS, což zásadně snižuje riziko výpadku napájení při servisních zkouškách záložních zdrojů. Zálohu napájení při krátkodobých výpadcích napětí z distribuční sítě a ochranu před přepětím nebo podpětím zajišťuje osm jednotek centrální UPS, tedy čtyři na větev, s kapacitou 620 kVA na každou větev.

Odpadní teplo z datových sálů odvádí centrální chladicí systém osazený třemi jednotkami s celkovým chladícím výkonem 846 kW. V zimním období je současně i jediným zdrojem vytápění všech kancelářských prostor. „V případě potřeby jsme nyní schopni operativně rozšířit napájení nejen o další jednotky UPS, ale i o další diesel generátor a také posílit o čtvrtou jednotku centrální chladicí systém“, upřesňuje Karel Badin.

Společnost itself s.r.o. je od července tohoto roku držitelem certifikace ISO 9001 a ISO 27001, a to právě pro oblast housingových služeb datacentra TH Brno.

  1. O společnosti itself s.r.o.:

itself s.r.o. je česká společnost působící již více než 29 let v oblasti telekomunikací. Společnost provozuje vlastní optickou páteřní síť o délce více než 2 200 km po celé České republice s datovými centry v Brně, Ivančicích a Ostravě. Projektuje a realizuje výstavbu telekomunikačních sítí. Z hlavní přijímací stanice distribuuje více než 400 televizních stanic, a to v podobě streamů nebo jako službu IPTV na klíč. Pod značkou Selfnet přináší internetové připojení a televizní vysílání do více než 45 000 domácností ve 49 městech a obcích jižní Moravy. Více informací na www.itself.cz