Největší ekologičtí srdcaři mezi pedagogy si převzali ocenění Ekoučitel roku

10. června 2019 – Společnost Recyklohraní ocenila 30 nejzapálenějších a nejaktivnějších pedagogů vyučujících environmentálních výchovu z celé České republiky. Za svou celoroční práci obdrželi certifikát Ekoučitel roku 2018/2019. Odborná porota z jejich středu vybrala ještě absolutní vítězku, která si odnesla titul Ekoučitel roku. Stala se jí Lenka Hrnčířová – učitelka přírodopisu a angličtiny se Základní školy Týnec nad Labem.

Učitelky a učitelé z mateřských, základních a středních škol, ale i zájmových kroužků, plnili celý rok zadání vzdělávacího programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Ta spočívala především v tom, že se svými žáky a studenty řešili osvětové úkoly, vymýšleli a realizovali projekty, vedli netradiční hodiny a sdíleli zkušenosti z environmentální výchovy a zejména pak v oblasti třídění a recyklace elektrospotřebičů a baterií, a dále také v oblasti předcházení vzniku odpadů.

„Kritéria byla poměrně přísná. I proto si myslím, že ti, kteří je splnili se právem mohou pyšnit titulem Ekoučitel roku,“ řekla Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní, a dodává: „Čeho si nejvíce vážím je to, že tito pedagogové dokážou pro ochranu přírody nadchnout své žáky a studenty. Vychovávají tak generaci, která bude ohleduplnější k životnímu prostředí než jejich rodiče. Věřím, že to, co se ve školách od útlého věku učí se promítne i do toho, jaký životní styl si jednou zvolí.“   

Slavnostní předání certifikátů Ekoučitel roku 2018/20919 a vyhlášení titulu Ekoučitel roku se uskutečnilo ve čtvrtek 6. června 2019 v Brně v Hotelu Atlantis. Vítězka Lenka Hrnčířová si odnesla také odměnu v podobě 20 000 Kč pro svou školu na další rozvoj ekologické výchovy na Základní škole v Týnci nad Labem.

Certifikáty si ocenění pedagogové převzali z rukou ředitelky Recyklohraní Hany Ansorgové a Petra Kratochvíla, ředitele společnosti ECOBAT.

Školní vzdělávací program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět má za sebou již 11 let existence, je do něj zapojeno 3 720 škol. Letošní projekt Ekoučitel roku byl již jeho třetím ročníkem.

Ocenění Ekoučitelé roku 2018/2019

Mgr. Jana Libovická Základní škola, Bílina
Lenka Komárková Mateřská škola Pohádka, Šumperk
Mgr. Marie Víšková Základní škola Janov
Mgr. Miroslava Schildová ZŠ a MŠ Olší
Mgr. Jana Miková Základní škola Nezdenice
Mgr. Eva Veselá Základní škola Červená Voda
Mgr. Zdeňka Krmášková ZŠ a MŠ Kašava
Mgr. Jakub Koráb Gymnázium Jaroslava Heyrovského
Mgr. Alena Brixí ZŠ a MŠ Kněžmost
Mgr. Zdenka Vančurová ZŠ Kolín III., Lipanská
Mgr. Jitka Kováříková Malostranské gymnázium
Mgr. Iva Trnková Základní škola Ronov nad Doubravou
Mgr. Bohunka Vrchotická ZŠ, Praha 10, U Roháčových kasáren
PaedDr. Lenka Hrnčířová ZŠ Týnec nad Labem
Mgr. Kateřina Polívková ZŠ a MŠ Bečov
Mgr. Irena Családiová Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava
Bc. Romana Dobiášová Základní škola T. G. Masaryka, Milovice
Mgr. Pavla Vojtková Základní škola T. G. Masaryka Milovice
Bc. Petruše Hudecká Fakultní MŠ při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 7
Mgr. Marie Machancová Základní škola a Mateřská škola Hranice
Kristýna Ondřejová, DiS. Základní škola Heřmanice u Oder
Mgr. Jana Dvořáková Základní škola Ostrava, Gajdošova
Šárka Kalferstová Výtvarný kroužek Šikulové
Jana Sýkorová Mateřská škola Lom
Mgr. Ing. Andrea Tláskalová Základní škola J. V. Sládka, Zbiroh
Jiřina Ciglerová Základní škola a Mateřská škola Chbany
Mgr. Jana Sýkorová Základní škola Pavlíkov
Mgr. Eva Kobzová Základní a mateřská škola Bělá
Mgr. Václav Kotrc Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr
Miloslava Jehličková Základní škola Pardubice – Polabiny

Projekt Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, vznikl v roce 2008 a jeho cílem je informovat a vzdělávat žáky či studenty MŠ, ZŠ a SŠ z celé ČR o problémech životního prostřední a nutnosti recyklace. V průběhu školního roku jsou vyhlašovány zajímavé úkoly s environmentální tématikou. Pedagogičtí pracovníci ke své práci mohou využívat učební materiál tzv. Ekoabecedy. Zájemci o praktickou výuku recyklace se mohou zapojit do nejrůznějších sběrových akcí na podporu zpětného odběru použitých baterií a drobného elektrozařízení. Do dubna 2019 se do programu zdarma registrovalo 3 700 škol. Bližší informace o aktivitách v rámci projektu, včetně fotogalerie lze najít na stránkách www.recyklohrani.cz nebo na www.facebook.com/recyklohrani. Hlavními partnery o.p.s. Recyklohraní jsou společnosti Asekol, a.s., Ecobat, s.r.o. a Elektrowin, a.s.