Software602 si zvolil pro komunikaci agenturu TAKTIQ Communications

Tvůrce legendárního textového editoru T602 se zaměřuje na digitalizaci formulářů, dokumentů, procesů pro Paperless řešení administrativy ve firmách a úřadech.

Praha 12. června 2019 – Komunikaci a Public Relations pro společnost Software602 bude zajišťovat agentura TAKTIQ Communications. Cílem vzájemné spolupráce je dlouhodobá komunikace o aktuálním portfoliu služeb, produktů a řešení, vztahy s médii a edukace v oblasti Paperless (bezpapírové řešení administrativy).

„Jako průkopníci Paperless řešení u firem a státních institucí bychom rádi ještě více zpropagovali bezpapírový chod kanceláří, kde eliminují zbytečné nebo zdlouhavé činnosti, výrazně snižují chybovost, a navíc jsou šetrnější k životnímu prostředí,“ říká Martin Vondrouš, Expert pro zavádění nových technologií ve společnosti Software602. „Nejde pouze o možnost vytvořit a podepsat dokument v elektronické podobě, ale také o to, jak jej jednoduše ověřit a dlouhodobě archivovat. Právě pro tyto účely jsme vyvinuli řadu aplikací,“ upozorňuje Vondrouš.

Paperless řešení nabízená společností Software602 umožňují firmám i úřadům naplňovat nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním trhu zvané eIDAS. Toto nařízení si klade za cíl vytvoření takového jednotného prostředí, kde bude výměna, potvrzování, ověřování i archivace elektronických dokumentů fungovat bezchybně a globálně.

O společnosti Software602

Software602, a.s. je českou společností, která se od roku 1991 zabývá vývojem software. Původně se specializovala na kancelářský software, stojí za legendárním textovým editorem T602. Později se zaměřila na projekty v oblasti digitalizace státní správy, kde je součástí týmů u projektů Czech POINT a Datových schránek. Získané znalosti přetavila do řešení pro práci s elektronickými dokumenty s právním účinkem, jejich procesní workflow a zejména na jejich dlouhodobou archivaci, je evropským kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Číslo 602 v názvu společnosti je odkazem na pořadové číslo základní organizace Svazarmu, která jako první začala šířit textový editor T602.