Čestný doktorát z VŠCHT pro nobelistu J.-M. Lehna

Praha, 26. června – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze udělila čestný titul doctor honoris causa profesoru Jean-Marie Lehnovi. Francouzský chemik je významnou osobností světové vědy a nositelem Nobelovy ceny za chemii z roku 1987.

Slavnostní zasedání akademické obce školy, během níž byl profesor Lehn oceněn, se uskutečnilo ve středu 26. června 2019 ve Strahovském klášteře. Čestnou vědeckou hodnost uděluje Vědecká rada VŠCHT Praha velmi vzácně, jedná se teprve o čtvrtý případ v novém tisíciletí.

„Přínos profesor Lehna pro rozvoj chemie jako vědní disciplíny je nezpochybnitelný. Kromě Nobelovy ceny o něm svědčí více než tisíc vědeckých publikací či zásadní vliv na definici nové oblasti chemie zvané supramolekulární chemie,“ říká rektor VŠCHT Praha Karel Melzoch. „S naší školou má profesor Lehn dlouhá léta úzké vazby, mimo společných vědeckých publikací se také stal školitelem několika našich studentů a absolventů. Jeho jméno je též spojeno s tradičními Cenami Francouzského velvyslanectví v Praze, které jsou určeny nadaným studentům chemie,“ dodává profesor Melzoch.

„Vřele děkuji Vysoké škole chemicko-technologické za toto ocenění a zároveň oceňuji vysokou úroveň jejích pedagogických a výzkumných aktivit,“ prohlásil během slavnostního proslovu profesor Lehn, který se také zamyslel nad rolí vědce v současné společnosti: „Jsem pevně přesvědčen o tom, že vědci mají především zodpovědnost k pravdě. Pokud je tento předpoklad naplněn, teprve pak přichází na řadu zodpovědnost společenská.“ Rozvoj chemie i vědy obecně je podle něj nezvratný proces, který nenabízí možnost zařadit zpátečku. „Vědění nelze zastavit, nelze jej vymýtit. Musíme prohlubovat a rozšiřovat naše znalosti, abychom mohli kontrolovat náš osud,“ uzavřel svou řeč francouzský vědec.

Jean-Marie Lehn vystudoval Univerzitu ve Štrasburku a poté rok pracoval v laboratoři Roberta Burnse Woodwarda v Harvardu, kde se účastnil syntézy vitamínu B12. Po svém návratu na Univerzitu ve Štrasburku se začal věnovat práci na rozmezí organické a fyzikální chemie, poté se se více zaměřil i na biologické procesy, což vedlo k syntéze makrocyklických látek s kavitou zvaných kryptáty. Nobelovu cenu získal v roce 1987 společně s D. J. Cramem a Ch. J. Pedersenem za objev syntetických makrocyklických látek se selektivními vlastnostmi pro vazbu iontů a molekul.

Čestný doktorát je akademický titul, který udělují univerzity výjimečným osobnostem mezinárodního významu. VŠCHT Praha k jeho udělení přistupuje velmi ojediněle. V novodobé historii udělila ŠKOLA pouze 9 čestných doktorátů významným chemikům, mezi nimiž byli Otto Wichterle, Antonín Holý nebo nositel Nobelovy ceny Vlado Prelog.

Přehled udělených čestných doktorátů:
26. 6. 2019 prof. Jean-Marie Lehn
1. 10. 2012 prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc.
1. 10. 2012 prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc.
6. 11. 2006 prof. RNDr. Antonín Holý
16. 9. 1997 prof. Dr. Daniel Belluš
16. 9. 1997 prof. Norman Hackerman
16. 9. 1997 prof. Peter A. Wilderer
16. 6. 1993 prof. Otto Wichterle
9. 1. 1992 prof. Dr. Ing. Josef Koritta
30. 5. 1991  prof. Vlado Prelog