ING vykázala za 2. čtvrtletí 2019 čistý hospodářský výsledek ve výši 1 438 milionů eur

ING pokračuje v rekordním navyšování primární zákaznické základny a objemu hlavních úvěrových obchodů

  • Primární zákaznická základna vzrostla ve 2. čtvrtletí 2019 o 300 000 klientů na celkových 12,9 milionu klientů; celkový počet retailových zákazníků se zvýšil na 38,6 milionu.
  • Objem čistých primárních úvěrů vzrostl ve 2. čtvrtletí 2019 o 7,4 miliardy eur; čistý příliv klientských aktiv činil 11,7 miliardy eur.

Základní výsledek ING před zdaněním ve 2. čtvrtletí 2019 činí 2 005 milionů eur; ING oznámila zálohovou dividendu ve výši 0,24 eura na akcii

  • Výsledek odráží dobře diverzifikovaný růst objemu půjček při odolných maržích, a to i navzdory tlaku na úrokové rozpětí u klientských vkladů, dále pak stabilní příjem z poplatků a relativně nízkou úroveň rizikových nákladů.
  • rentabilita vlastního kapitálu (ROE) ING za čtyři čtvrtletí dosáhla 10,8 %; ukazatel CET1 ING Group se udržel na velmi dobrých 14,5 %.

Prohlášení generálního ředitele

„Ve druhém čtvrtletí jsme dosáhli dobrých výsledků, stabilního zisku a zdravého růstu jak v oblasti úvěrů, tak v oblasti vkladů. V tomto období jsme navýšili naši zákaznickou základnu o 300 000 klientů, což je dokladem toho, že se nám daří uspokojovat rozmanité potřeby našich klientů a dále růst,“ říká Ralph Hamers, generální ředitel ING Group. „Díky vyššímu objemu a odolným úvěrovým maržím dosahujeme dobrých výnosů i přesto, že sazby úvěrů zůstávají nadále nízké. Do budoucna očekáváme, že trvale nízké úrokové sazby budou vytvářet tlak na čistý zisk z úroků.
Ve druhém čtvrtletí jsme učinili další opatření vedoucí k lepšímu řízení nefinančních rizik. Počet zaměstnanců v přepočtu na plný úvazek, kteří se zabývají oblastí KYC, včetně našeho globálního programu KYC (know your client; poznej svého klienta), vzrostl na více než 3 000. Zpřesněná dokumentace a zpětná kontrola operací nám umožnila lepší reportování podezřelých a neobvyklých aktivit autoritám v různých zemích. Důraz na KYC a zefektivnění operací vede k uzavírání většího počtu účtů, a to včetně neaktivních účtů či účtů, jejichž držitelé dostatečně nespolupracují při žádostech o informace. Zahájili jsme také opakované hodnocení některých klientů a obchodních vztahů. Vyvíjíme též nové funkční nástroje, které využívají strojové učení a umělou inteligenci, a které povedou k zefektivnění KYC operací. Vítáme také opatření ze strany nizozemských úřadů a úřadů dalších zemí vedoucí k širší spolupráci mezi bankami, subjekty činnými v trestním řízení a regulátory jak na národní, tak na evropské úrovni s cílem posílit odolnost finančního systému v boji proti finanční hospodářské kriminalitě.
Zavádíme inovace, které zlepšují digitální zkušenost našich klientů a podporují mobilní přístup k našim službám. V Německu a Polsku aktuálně nabízíme služby, které umožňují zákazníkům lépe spravovat peníze prostřednictvím notifikací příchozích plateb, podobně jako je tomu u služby ‚Kijk Vooruit‘, kterou poskytujeme v Nizozemsku. Vylepšili jsme naši mobilní aplikaci, která nyní v Nizozemsku, Rumunsku a Španělsku umožňuje využití služby Apple Pay. Nezávislá platforma ING pro poskytování hypoték Interhyp nabízející v Německu a Rakousku přístup k více než 450 poskytovatelům hypoték má za sebou rekordní čtvrtletí a předpokládáme, že v blízké budoucnosti dosáhne její podíl na trhu hypoték v Německu 10 %.
Klientům dále nabízíme služby, které překračují oblast bankovnictví a které jim přinášejí výhody v soukromém i pracovním životě. V rámci našeho globálního partnerství s AXA jsme uvedli na trh první produkty ve dvou zemích.
Dvacet šest udržitelných dluhopisových transakcí a 12 udržitelných úvěrových transakcí ve 2. čtvrtletí je dokladem toho, že závazek ING podporovat udržitelné a environmentální finanční služby vede k dobrým obchodním výsledkům. Podpořili jsme například environmentální inovační dluhopis Philips v hodnotě 750 milionů eur a úvěr Merlin Properties ve výši 1,55 miliardy eur. Jedná se o největší úvěr na zlepšení udržitelnosti realitního sektoru v Evropě. ING je zároveň jednou ze zakládajících bank iniciativy Poseidon Principles, která si klade za cíl snížit množství skleníkových plynů v dopravě do roku 2050 o 50 %. Dochází tak ke spojení našich služeb pro financování dopravy a našeho programu Terra.
Daří se nám úspěšně transformovat naše podnikání tak, abychom byli i nadále schopni uspokojovat rozdílné potřeby našich klientů. Ve 2. čtvrtletí jsme také podnikli významné kroky vedoucí k posílenému řízení nefinančních rizik, primárně v oblasti KYC a v oblasti boje proti praní špinavých peněz. V těchto oblastech jsme se zavázali nyní i v budoucnu uplatňovat nejvyšší možné standardy.“

O Bance ING

Skupina ING 

ING je globální finanční instituce holandského původu se silnou evropskou základnou nabízející bankovní služby. Staví na zkušenostech, odborných znalostech a závazku nabízet vynikající služby a uspokojovat tak potřeby široké klientské základny zahrnující jednotlivce, rodiny, malé a střední podniky, korporace, instituce i vládní organizace. Cílem je podporovat lidi v tom, aby byli stále o krok napřed, v životě i podnikání. 

ING Bank se svými více než 53 tisíci zaměstnanci nabízí služby pro zákazníky retailového i firemního bankovnictví ve více než 40 zemích světa. Silnou stránkou je dobře známá a silná značka s pozitivním vnímáním klientů v řadě zemí, silná finanční pozice, víceúrovňová distribuční strategie a mezinárodní síť. Udržitelnost a společenská odpovědnost je nedílnou součástí firemní strategie ING Bank, o čemž svědčí první příčka v kategorii Diversified Financials v indexu Dow Jones Sustainability a dále zařazení do indexu FTS4Good a indexu Euronext Vigeo Europe 120.

ING získala ocenění Best Bank In The World 2017, které uděluje časopis Global Finance.

Banka ING v České republice

ING v České republice aktuálně působí výhradně v oblasti bankovnictví a zaměstnává více než 250 lidí.

Historie banky ING v České republice sahá až do roku 1992. V průběhu let si zde vybudovala silnou pozici v oblasti korporátního bankovnictví a svou komplexní nabídkou bankovních produktů a služeb v současné době uspokojuje všechny bankovní potřeby významných českých i mezinárodních společností i finančních institucí. 

V roce 2001 banka ING představila svůj první produkt pro fyzické osoby, spořicí účet ING Konto, a založila tak kategorii spořicích účtů na českém trhu. Rok poté rozšířila svoji nabídku o ING Podílové fondy, které nabízejí široké veřejnosti možnost vyššího zhodnocení úspor, a stala se tak specialistou na zhodnocování úspor pro fyzické osoby.

Společenská odpovědnost je klíčovou hodnotou firemní kultury banky; finanční produkty a služby nabízí srozumitelným a transparentním způsobem, aktivně působí v oblasti finančního vzdělávání a dlouhodobě strategicky spolupracuje s Nadací Terezy Maxové dětem, s aktivním zapojením firemních zaměstnanců. 

Označeno tagem