Havířovské Centrum pro podporu podnikání a zaměstnanosti se zaměřuje na mladé lidi i ženy s malými dětmi

Havířov, 17. října 2019 – Povzbudit podnikavé lidi, zajistit jim podmínky pro rozvoj, pomáhat vrátit život do center měst a pomoci malým obchodům konkurovat velkým řetězcům si klade za cíl Centrum pro podporu podnikání a zaměstnanosti, které bylo dnes slavnostně otevřeno v Havířově nedaleko objektu Lučina.

„Společnost RESIDOMO v programech svého nadačního fondu dlouhodobě podporuje podnikavé lidi, kteří se rozhodnou postavit na vlastní nohy a začít podnikat v centrech měst.  Ta díky nim ožívají a také vznikají nová pracovní místa. RESIDOMO provoz Centra pro podporu podnikání a zaměstnanosti financuje a poskytuje mu prostory,“ uvedl generální ředitel RESIDOMO Jan Rafaj. 

Zájemci z řad začínajících podnikatelů mohou ke krátkodobému pronájmu využít několik menších místností, třeba jen na pár hodin nebo dnů v měsíci, dokud nezískají víc klientů. Zarezervovat a pronajmout si i na jeden den lze rovněž místnost na přednášky a porady. „Podnikatelé v centru dostanou maximální servis, především v praktické rovině. Mohou si tu například domluvit služby právníka i účetní, nabídneme jim pomoc se vším, co je potřeba k podnikání zvládnout. Mnoho lidí odrazuje sestavení nezbytného finančního plánu, vyplňování formulářů, sledování termínů, běhání po úřadech. Připadá jim to složité, my to umíme,“ řekla ředitelka Centra pro podporu podnikání a zaměstnanosti Zuzana Palová. 

Centrum počítá i s pořádáním seminářů, spolupracuje také s Okresní hospodářskou komorou Karviná a pomáhá rovněž podnikatelům přicházejícím ze sousedních zemí. „Havířov a Karviná jsou podnikatelsky atraktivní lokality, stále více se o ně zajímají lidé z Polska i Slovenska. Díky spolupráci s programem Erasmus+, který umožňuje mladým lidem čerpat v Česku zkušenosti, ať už v rámci Evropského sboru solidarity nebo programu Erasmus pro mladé podnikatele, můžeme i cizincům nabídnout pomoc s budováním jejich vlastní firmy či neziskové organizace,“ upřesnila Zuzana Palová. 

Další skupinou jsou ženy s malými dětmi, jimž Centrum pro podporu podnikání pomáhá se sladěním jejich rodinného a pracovního života. Jedním ze způsobů, jak obojí úspěšně skloubit, je vlastní podnikatelská činnost. Právě na podporu této skupiny centrum získalo od Mezinárodního visegrádského fondu finanční příspěvek pro realizaci mezinárodního projektu „Working with little children is possible“ a společně s neziskovými organizacemi z Polska, Slovenska a Maďarska budou pro ženy s malými dětmi pořádat bezplatné vzdělávací semináře a coaching. Ty jsou naplánovány v období od listopadu do ledna.

V centru již proběhl první vzdělávací seminář „Jak podnikat v jazykových službách“, který pomáhá lektorům, překladatelům a tlumočníkům. Od listopadu poběží seminář „Víkendová intenzivka angličtiny“ pro věčné začátečníky a kurz šití pro začátečníky. Rovněž zde aktuálně působí nově vzniklá společnost zabývající se zero-wastovými produkty, účetní zaměřená na živnostníky, neziskové organizace se znalostí polského jazyka, dále podnikatel v oblasti grafických služeb, který svůj byznys přenáší z Polska do ČR a také podnikatel v oblasti sdílení aut mezi lidmi.