Oracle slaví čtvrtstoletí na českém trhu, nabízí cloud zdarma a směřuje k autonomnímu IT

V září uplynulo 25 let od založení české pobočky společnosti Oracle. Za čtvrtstoletí firma prošla velmi dynamickým rozvojem. Z původních 5 zaměstnanců, kteří sídlili na Budějovické ulici v Praze, využívali 3 telefonní linky a fax a prodávali pouhé 3 produkty, je dnes více než 1700 zaměstnanců, kteří sídlí v pražských Jinonicích a v centru Brna a českým zákazníkům nabízejí stovky produktů a služeb Oracle. 

Za 25 let se v čele společnosti Oracle vystřídalo celkem 7 ředitelů a jedna ředitelka, která vede Oracle Czech do dnešního dne. Společnost také celkem 5krát změnila své sídlo. 

„Od startu Oracle na českém trhu se změnilo opravdu mnoho. Rychlost, s jakou se technologie vyvíjí, je ohromná. Mění se vše, od nových produktů a služeb, přes obchodní modely až po způsoby fungování. S tím se pojí celá řada výhod pro naše zákazníky i zajímavých výzev pro nás, a to nás baví,“ říká Renata Dvořáková, ředitelka Oracle Czech. Množství produktů Oracle mnohonásobně vzrostlo nejen díky vlastnímu vývoji, ale i prostřednictvím celé řady úspěšných akvizic, mimo jiné i české společnosti Apiary.

K prvním produktům patřila databáze, která byla v té době ve velmi populární verzi 7. Hlavní inovátorskou myšlenkou tehdy bylo představení konceptu uložených procedur. Tato funkcionalita velmi výrazně obohatila možnosti, které databázová platforma byla schopna poskytnout a umožnila vyvíjet rozsáhlá aplikační řešení jen s využitím databáze. Dodnes v České republice běží několik velkých systémů, které jsou na tomto principu postaveny. Databáze zůstala dodnes klíčovým produktem Oracle (aktuální verze má číslo 19). Uložené procedury zůstávají důležitým nástrojem pro tvůrce složitějších databázových algoritmů. Seznam nových vlastností, které byly od té doby do produktu přidány by ale byl velmi dlouhý. Nejdůležitějším směrem posledních měsíců je integrace prvků umělé inteligence, které jsou schopny samy databázi spravovat a optimalizovat na základě analýzy toho, jak je databáze využívána. 

K produktům nabízeným v roce založení Oracle Czech dále patřila aplikace Forms&Reports určená pro tvorbu formulářů a dalších nástrojů komunikujících s databází a Oracle Financials, řešení pro správu firemních financí včetně výkaznictví. Dnes je součástí komplexní sady pro plánování podnikových zdrojů, Oracle ERP, a je nabízeno také jako cloudová služba (Oracle Financials Cloud). 

„Databáze a Oracle zůstávají z minulosti ve vnímání lidí téměř jako synonyma. Věřím, že brzy budou naši zákazníci chápat i další spojení, a to Oracle a cloud. Prakticky všechny naše produkty a řešení nabízíme jak pro provoz na infrastruktuře zákazníka, tak i v podobě cloudových služeb. Právě cloud z našeho pohledu představuje budoucnost podnikového IT. Těšíme se na další roky na českém trhu i úspěchy našich zákazníků,“ říká Renata Dvořáková.

Čtvrtstoletí na českém trhu slaví Oracle celou řadou významných novinek: 

Autonomní databáze i cloudová infrastruktura zdarma a na neomezenou dobu

Klíčovým produktem společnosti Oracle je tradičně databáze, která je dostupná v podobě tzv. autonomního řešení. To znamená, že ať už je databáze provozovaná na vlastních serverech nebo v podobě cloudové služby, obejde se bez ruční správy. Sama ladí svůj výkon, řeší případné problémy, instaluje opravy i bezpečnostní aktualizace. Nově je k dispozici zcela zdarma v rámci cloudové nabídky Oracle Cloud Free Tier, jejíž součástí jsou rovněž bezplatné a časově neomezené služby Oracle Always Free. 

Kromě přístupu k plné funkcionalitě prostředí Oracle Autonomous Database získávají v rámci této nabídky vývojáři (a v rámci speciální verze i studenti) přístup i k Oracle Cloud Infrastructure, díky čemuž mají k dispozici vše potřebné pro tvorbu kompletních aplikací v prostředí Oracle Cloud.

Pro tvorbu aplikací nad Oracle Cloud Infrastructure a Oracle Autonomous Database mohou používat libovolný programovací jazyk a framework. Podniky mohou využít Oracle Cloud Free Tier k prototypování, ověřování nových technologií a testování předtím, než do cloudu přesunou své produkční aplikace. Mohou si vyzkoušet i funkce robustní infrastruktury určené pro podnikové zákazníky, včetně vyrovnávání zátěže a klonování úložišť. 

V cloudu nově i autonomní operační systém

Nabídku řešení, která fungují v autonomním režimu, společnost Oracle dále rozšiřuje a v cloudu zákazníkům nově nabízí i automatizovaný operační systém. Oracle Autonomous Linux spolu s novou službou Oracle OS Management Service představuje první a jediný OS, který díky svému autonomnímu fungování snižuje složitost prostředí, eliminuje riziko lidských chyb, a zákazníkům díky tomu přináší výraznou úsporu nákladu, lepší zabezpečení a dostupnost.

Partnerství společností Oracle a VMware na poli hybridního cloudu

Společnosti Oracle a VMware rozšířily své partnerství s cílem usnadnit zákazníkům migraci podnikového softwaru do cloudu. Zákazníci budou v rámci svých strategií pro hybridní cloudy moci provozovat řešení VMware Cloud Foundation na Oracle Cloud Infrastructure. Díky tomu půjde snadno převádět úlohy VMware vSphere z místního nasazení na infrastrukturu cloudu nové generace Oracle (Generation 2) a využívat výhod, které přináší konzistentní infrastruktura i provozní prostředí. V rámci uzavřeného partnerství bude společnost Oracle rovněž poskytovat technickou podporu pro software Oracle provozovaný ve virtualizovaném prostředí VMware, ať už v datových centrech zákazníka nebo v cloudových prostředích certifikovaných společností Oracle.

Nová generace řešení Exadata – nejlepší infrastruktury pro běh databáze Oracle v cloudu nebo on premise

Novinkou je i databázový stroj Oracle Exadata Database Machine X8M, který vnáší novou dynamiku na trh s infrastrukturou pro databáze. Je to první databázový stroj na trhu, který integruje perzistentní paměť a konvergovaný Ethernet. Systém nabízí oproti předcházející verzi za stejnou cenu 2,5krát vyšší výkon a 10krát nižší dobu odezvy. 

Umělá inteligence a strojové učení napříč řešeními Oracle

Nové technologie použité v Oracle Autonomous Database, především umělá inteligence a strojové učení, prorůstají do celého portfolia cloudových služeb Oracle, například do aplikací poskytovaných v cloudu v režimu SaaS (software jako služba). Systém pro plánování podnikových zdrojů (ERP) tak nyní díky umělé inteligenci dokáže lépe automaticky rozpoznávat dokumenty. Ze souborů PDF i dalších běžných typů dokumentů aplikace automaticky přečte finanční údaje, takže faktury a další finanční dokumenty už díky tomu nebude třeba přepisovat či jinak mezi systémy převádět ručně. Strojové učení umožňuje systému naučit se rozpoznávat formát, v němž posílají finanční informace jednotliví obchodní partneři, zvládne se přizpůsobit změnám těchto formátů i vstupu nových partnerů do firemního ekosystému.

V řešení pro řízení podnikové výkonnosti (EPM) jsou díky umělé inteligenci k dispozici nové funkce zefektivňující prediktivní plánování. Uživatelé mají ihned při načítání nových dat jednoduše pochopitelný a vizualizovaný přístup k průběžným změnám předpovědí, vidí související statistické ukazatele (rozptyl a jeho vzory apod.), na základě čehož mohou neustále provádět revize plánů. Speciální nástroje podporují rychlejší návratnost investic do systémů Internetu věcí (IoT), protože umožňují lepší přehled o těchto datech a jejich využití v rámci Oracle Cloud Applications. 

Vylepšeno bylo rovněž řešení pro řízení lidského kapitálu HCM Cloud. Strojové učení v tomto případě mj. umožňuje oddělením lidských zdrojů nabídnout zaměstnancům personalizované pracovní prostředí a zaměstnancům lépe řídit svoji profesní kariéru v rámci dané firmy.

Chatbot lepší než v mobilech

Dalším produktem založeným na technologiích strojového učení a umělé inteligence je i konverzační robot, Oracle Digital Assistant. Ten podporuje nejen psanou, ale i hlasovou komunikaci, co je však důležité, oproti asistentům dostupným třeba v mobilních telefonech je tento chatbot optimalizován pro práci v podnikovém prostředí. Oracle dodává svůj nástroj s předdefinovanými znalostmi slovní zásoby používané v rámci jednotlivých podnikových aplikací a s podporou pro další učení konkrétní terminologie, s níž pracuje zákazník. Nástroj dokáže pracovat nad celou sadou podnikových aplikací (CRM, ERP, HCM,…), takže uživateli stačí pro hlasovou komunikaci se všemi aplikacemi jediné, jednotné prostředí. Sémantický analyzátor by měl na rozdíl od konkurence dokázat porozumět i složitějším jazykovým konstrukcím.