Samsung Tvoje šance: roční kariérní program finišuje – jak změnil své účastníky?

PRAHA, 26. LISTOPADU 2019 – Když 12 středoškoláků ve věku 17 až 21 let vstupovalo do projektu Samsung Tvoje šance, nesli si s sebou nálepku „znevýhodnění“. Uplynul rok a z ustrašených dětí s nelehkými osudy vyrostlo 12 talentovaných osobností, které pochopily, že svět je plný příležitostí. Jen je využít.

„Cílem už druhého ročníku projektu bylo usnadnit dětem ze složitých poměrů nalézt svoji vysněnou profesi – ukázat jim, že s malou pomocí mohou být, čím chtějí, a jak toho dosáhnout. Celý projekt se zaměřoval na individuální cesty jednotlivých účastníků, kteří postupně, za podpory lidí v projektu, budovali základy pro slibnou kariéru ve vybraném oboru. Nejednalo se pouze o finanční pomoc potřebným, takových projektů je v Česku a na Slovensku víc. V našem projektu byly znevýhodněné děti po celý rok přímo vedeny k přebírání zodpovědnosti za svoji budoucnost, a to aktivním seberozvojem osobnostním i v rámci vybraného povolání,“ uvedla Zuzana Mravík Zelenická, CSR manažerka společnosti Samsung.

Dvanáctka účastníků byla do programu vybrána z 96 přihlášených. Poznali násilí, závislosti či nemoci v rodině, špatné finanční podmínky, dluhy i šílené lidské poklesky. Za všemi dětmi stály silné příběhy, zároveň je však spojovala ještě silnější motivace se z nich vymanit a jít vlastní cestou. „Děti, které se do projektu přihlásily, byly odhodlané na sobě pracovat a učit se. Po celý rok dřely v edukativním programu s prvky osobnostního a profesního rozvoje, plném exkurzí a stáží, zaměřeném na praxi a poznání vlastních možností. Vidět, jak s každou příležitostí a absolvovaným kurzem sílí jejich sebevědomí, jak nalézají svoji hodnotu, budují si síť kontaktů, určují své cíle a plánují, jak jich dosáhnout, to nás nesmírně těší a pohání k další práci s mladými lidmi,“ poukázala Zelenická.  

Po celý rok byli do programu zapojeni odborníci z praxe, od kariérových poradců přes osobní kouče po finanční poradce, podnikatele, kteří se dětem setrvale věnovali. Navzdory tvrdé práci se před koncem projektu všichni jeho účastníci shodují: mělo to smysl. „Projekt mi otevřel oči v přístupu ke vzdělání. Získal jsem chuť věnovat svůj čas seberozvoji a neustále se zlepšovat v tom, co mě zajímá. Právě hledání té správné cesty bylo díky lidem v projektu mnohem jednodušší. Možnosti jsou totiž mnohem širší, než můžou studenti střední školy tušit,“ shrnul 18letý Dalibor z Brna. „Dnes vidím příležitosti i tam, kde předtím zdánlivě nebyly, a cítím neustálou potřebu posouvat se vpřed a dosahovat vyšších cílů. Kromě toho jsem získala kamarády na celý život – rodinu, jejíž příběhy mě každý den inspirují, abych se nevzdávala,“ přitakala 19letá Bianka z Žitnej-Radiši na Slovensku.

Za přerodem 12 českých a slovenských středoškoláků ve druhém ročníku projektu stojí sedm společných víkendů plných workshopů se zaměřením na osobnostní a kariérní rozvoj. 56 absolvovaných exkurzí do firem a organizací, celkem 39 dní strávených na stážích, 305 vzdělávacích kurzů v souhrnné délce 2 668 hodin, 48 navštívených konferencí, 13 výjezdů na zahraniční akce v 10 různých zemích, desítky přečtených knih a individuální rozpočet 100 tisíc Kč pro každého účastníka projektu. „Věřím, že tento rok bude pro všechny nezapomenutelný. Zažili jsme štěstí, úspěch, přátelství, nasazení, ale i smutek, tvrdou práci a hodiny přemlouvání sebe sama. Nicméně o tom je život a náš projekt má účastníky připravit nejen na kariéru, ale především na spokojený život jako takový. Jsme zvědaví, co nám a celé společnosti tyto mladé a šikovné osobnosti v budoucnosti ještě předvedou. S koncem ročního programu se naše cesty nerozchází, i nadále zůstáváme v kontaktu a plánujeme společné akce,“ dodala Zuzana Mravík Zelenická. Přihlásit se do nového programu, který Samsung připravuje, bude možné on-line na webu projektu od 1. prosince 2019.

A jaké jsou další reakce letošních účastníků?

Pavel: „Vždy jsem všechno vzdal a v ringu jsem zápas se životem vždy prohrál. Teď vím, že když zatnu zuby, ruce v pěst a budu si dál držet svoji čest, dokážu cokoli.“

Petr: „Je až neskutečné, kam jsem se díky projektu posunul. Vzpomínám si, jak jsem na začátku projektu seděl před kariérním grafem a nevěděl co a jak, a teď jsem v týmu, kde pracuji na své finanční svobodě, pomáhám ostatním a osobnostně se rozvíjím.“

Kristina: „Nejlepší moment v projektu byl v Ústavu organické chemie a biochemie, kde jsem si mohla vyzkoušet vysněnou práci biochemičky. Pochopila jsem, že jsem dostala jedinečnou příležitost posunout se ke svému cíli, a využila ji na maximum.“

Veronika: „Díky projektu jsem absolvovala zkoušku FCE, což mě velmi povzbudilo a dodalo chuť se v angličtině dále zlepšovat.“

Natálie: „Pochopila jsem, že nechat si pomoci od druhých není žádná slabost a že je někdy lepší přijmout kritiku a pracovat na sobě, protože jestli chceme něco změnit – musíme začít právě u sebe.“

Maria Anna: „Jsem odvážnější, naučila jsem se vážit si šancí a využívat je naplno. V dnešním světě je náročné najít své místo a já to své díky projektu našla.“

Miloslava: „Posunula jsem se nejen v profesním životě, ale i v komunikaci s lidmi. Pochopila jsem, jak je důležité získávat kamarády a kontakty a jak mohou být lidé ‚z vyšších kruhů‘ chápaví a vstřícní.“

Matyáš: „Do budoucna si odnáším množství důležitých podnětů pro spokojený život, na které bych jinak přicházel roky.“

Lucia: „Už chápu, jak důležité je sebevzdělávání. Ač se ve škole učí mnoho věcí, nikdy bych se v ní nedostala k takovému poznání a příležitostem jako v projektu.“

Denis: „Už se nebojím, že bych si nenašel práci v oboru, který chci. Zjistil jsem, že mě nejvíc baví obchod a že nejlepší zkušenosti přináší stáže.“

SAMSUNG TVOJE ŠANCE, www.samsungtvojesance.cz 

Samsung Tvoje šance je roční kariérní program pro znevýhodněné středoškoláky z Česka a Slovenska. Cílem projektu je intenzivní edukace účastníků v osobnostním a profesním rozvoji, a tím i vytvoření vhodných podmínek pro změnu a lepší budoucnost nadaných mladých lidí. Forma konkrétní a dlouhodobé podpory, jakou nabízí projekt Samsung Tvoje šance, je v Česku i Slovensku dosud ojedinělá. Pomoc není zaměřená pouze na děti z dětských domovů, ale na široké spektrum dětí, které postrádají vhodné zázemí ke studiu a sebevědomému dospívání (např. rozpad rodiny, nefunkční rodinné zázemí a nízké příjmy domácnosti, nemoc v rodině nebo studenta, drogy, alkohol či násilí v rodině, opatrovnictví, institucionální péče atd.). Hlavním kritériem při výběru účastníků projektu je jejich motivace využít příležitosti a naplnit své ambice.

Hned první ročník projektu, za kterým stojí společnost Samsung a nezisková organizace Nadání a dovednosti, získal prestižní ocenění Gesto roku 2018 a změnil životy devíti studentům. V březnu 2019 odstartoval druhý ročník Samsung Tvoje šance s 12 účastníky.